Lehdistötiedote, 26 heinäkuuta 2011

PhotoBox,

Euroopan johtava valokuvien kehittäjä Internetissä:

Ilmoitamme Moonpig.com,

Englannin N° 1  E-kortti markkinalla,oston

Myyntihinta: 120 millioonaa puntaa,

tai yli 136 miljonaa euroa

PhotoBox, Euroopan markkinajohtaja yksilöllistettävien valokuvatuotteiden tuottajana nousee uusimalla hankinallaan myös valta-asemaan strateegisessa E-kortti markkinalla.

PhotoBox on ollut vakituisesti digitaalisten kuvakehitysten Euroopan markinnoilla toimiva yritys, kuvakehityksen markkina arvo arvioidaan 1 miljardiksi. Vuotena 2010 PhotoBox käsitteli yli miljoonaa kuvaa joka päivä, 11 miljoonalle jäsenelle ja kuvakirja myynti vastasi miljoonaa yksilöllistä tuotetta.

Sähköisten korttien- markkina on samanaikaisesti kovassa kasvussa varsinkin niissä Euroopan maissa joissa perinteisesti arvostetaan humoristisia postikortteja. Kortti markkinan arvo esimerkiksi Englannissa vastaa yli miljardia puntaa, ja tällä hetkellä e-korttijen osa on vain 4% markkina-arvosta. Moonpig lähetti kiistaamattomana markkinanjohtajana, edellisinä 12 kuukauden aikana, 12 miljoonaa korttia kolmelle miljoonalle asiakkaalle. Moonpigin liikevaihto liikevuotena 2010-2011 oli 42 miljoonaa euroa.

Muutamia tärkeitä lukuja:

PhotoBoxin liikevaihto 2010 : 80 miljoonaa euroa

Moonpigin liikevaihto 2010-2011 : 38 miljoonaa puntaa (noin 42 miljoonaa euroa)

Uuden liikeryhmän liikevaihto yhteen laskettuna: yli 122 miljoonaa euroa.

Molemmat yhteisöt tuottivat voittoa vuonna 2010.

75 miljoonan punnan varainkeruu (noin 83 miljoonaa euroa)

PhotoBoxin varainkeruu Moonpigin ostoa varten oli yksi Euroopan tärkeimmistä, katsottuna viimeisten kuukausien varainkeruista. PhotoBoxin nykyiset osakkeidenomistajat - Highland Capital Partners, Index Ventures et Harbourvest sekä Moonpigin osakkeidenomistajat uusien osakeomistajien rinnalla - Insight Ventures päätoimijana, Quilvest Ventures ja Greenspring Associates vastaavat kokonaan varainkeruusta.

PhotoBoxin puheenjohtaja, Stanislas Laurent, nimettiin myös uuden liikeryhmän puheenjohtajaksi ja hän julisti kaupan seuraukseni seuraavan: ”On mahtavaa nähdä kahden nopeasti kasvavan, kannattavan ja kunnianhimoisten verkkojulkaisuyritysten yhdistää synergiansa tullakseen globaaliseksi markinnajohtajaksi. Olen todella onnellinen että saan toivottaa tervetulleeksi Moonpigin, jotta saamme hyötyä heidän luovuudesta ja että voimme samalla jatkaa yksillöllisen palvelun tarjoamista asiakkaillemme. Markkinallamme on potentiaalia ja olen iloinen että hyödymme vahvoista sekä menestyksekkäistä rahoituskumppaneiden tuesta, jonka kanssa jaamme saman vision.”

Lawrence Handen, yhteistyökummpani, Insight Ventures ; ”PhotoBox ja Moonpig illa on ainutlaatuinen mahdollisuus Euroopassa ja olemme todella onnellisia osaanottajia. Jaamme saman näkymän yrityksen hallinnosta ja verkkojulkaisumarkkinan johtavuudesta innovatiivisuuden ja kansainvälistymisen kautta.”

Aspekta

Hanna Engström

hanna.engstrom@aspekta.se

+46-70-795 84 51

Malmö, Sweden

PhotoBox

Andreas Arnell

andreas.arnell@photobox.com

+46-76-006 21 44

PhotoBox on :

PhotoBox on Euroopan johtava valokuvien kehittäjä Internetissä. Ryhmä tarjoaa kuvakehityksen , kuvien säilyttämisen sekä valokuvien jakaamis mahdollisuuden sekä paljon innovatiivisia valokuvatuotteita.

PhotoBox yrityksen puheenjohtajana toimii Stanislas Laurent, AOL Europpan aikaisempi general manager. Lisätietoa löydät sivustoltamme: www.PhotoBox.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit