PIENTALOTEOLLISUUDEN UUSI PUHEENJOHTAJA ODOTTAA TALOPAKETTIEN SUOSION EDELLEEN KASVAVAN

Pientalorakentaminen on ollut roimassa kasvussa niin suhteellisesti kuin absoluuttisestikin jo vuodesta 2001. Rakentamisbuumi näkyy erityisesti talopakettien myyntimäärissä. Talopakettien suosio lisääntyy myös tulevina vuosina, uskoo Pientaloteollisuusyhdistyksen uusi puheenjohtaja Antti Pohjola. Yhdistyksen hallitus valitsi äskettäin Kastelli-Talot Oy:n toimitusjohtaja Pohjolan puheenjohtajakseen. Antti Pohjolan arvion mukaan pientaloasuntojen osuus asuntotuotannosta nousee lähivuosina yli 70 prosentin. Hänen mukaansa esteeksi voi kuitenkin nousta se, saadaanko kohtuuhintaisia tontteja riittävästi yksilöllisen rakentamisen tarpeisiin. Toisena uhkana Pohjola pitää kuntien liiallista keskittymistä asukkaiden tarpeet unohtavaan aluerakentamiseen, joka huonoimmillaan on voimakkaasti kontrolloivaa ja samankaltaisuutta korostavaa. Vuonna 2001 pientalojen osuus asuntotuotannosta oli 51 prosenttia ja viime vuonna 58 prosenttia. Pientaloteollisuus ry:n julkaisemasta Pientalobarometrista (1/2005) käy ilmi, että pientalojen osuuden arvioidaan tänä vuonna nousevan jo 63 prosenttiin. Talopakettien ja valmistalojen osuus uusista omakotitaloista on vuodesta 2001 kasvanut 11 prosenttiyksiköllä 69 prosenttiin. Tänä vuonna talopaketteja myydään 10 400. Tätäkin merkittävämpää on ollut talopakettimyynnin rahallisen arvon kasvu. Vuonna 2001 talopakettitoimitusten arvo oli 325 miljoonaa euroa. Tänä vuonna päästään lähes 800 miljoonaa euroon. Talopakettien ostajat haluavat yhä tasokkaampia pientaloja, joissa on aiempaa enemmän tilaa ja varusteita. Sama suuntaus on vapaa-ajan asuntojen hankkimisessa. Kolmannes eli 2 500 lomarakentajaa pitää vapaa-ajanasuntoaan kakkoskotina. Uusi Pientalobarometri on nähtävissä Pientaloteollisuuden verkkosivuilla osoitteessa: http://www.pientaloteollisuus.fi Lisätietoja: Pientaloteollisuus ry:n asiamies, toimitusjohtaja Aarne Jussila puh: 040-9005601

Liitteet & linkit