UNOHTAAKO MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI PIENTALORAKENTAJAT?

Pientalorakentamisen suosio kasvaa jatkuvasti. Nykyään jopa 95 % myönnetyistä rakennusluvista on pientalolupia, joissa rakennuttajana on yksityinen perhe. Silti nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki ei Pientaloteollisuusyhdistyksen puheenjohtajan Timo Suomisen mukaan riittävästi kannusta pientalorakentamiseen. Suurimpana ongelmana pientalorakentamisessa nähdään tonttipulasta johtuva maan hinnannousu. Kasvukeskusten kaupunkirakenne hajoaa, mikäli vapaat pientalotontit jäävät kovin etäälle jo olemassa olevista kasvu- ja liikekeskuksista. Suominen toivoo rakentamattomille tonteille sanktioita, jotta rakentaminen alkaisi. Hän ehdottaa myös kuntien kaavoitusvelvoitteen valvontaa ja yksityisille maanomistajille oikeutta kunnan ohjauksessa kaavoittaa omat maansa. Tonttipulan lisäksi suuret tulkinta- ja vaatimuserot eri kuntien viranomaismääräyksissä vaikeuttavat pientalorakentamista. Suominen peräänkuuluttaakin kuntien toiminnan harmonisointia. Hänen mielestään ympäristöministeriö voi toimia koordinaattorina. Ministeriö voi laatia ohjekirjasen, jossa pientalorakentamista koskevat ohjeet, määräykset ja niiden tulkintasuositukset on koottu yksiin kansiin. Se auttaa loppuasiakasta, helpottaa viranomaisten lupakäsittelyä ja nopeuttaa asiakaspalvelua. Viranomaistoiminnan painopistettä tulee suunnata paikallisen, ”pientaloklusterissa” toimivan yhteistyön lisäämiseen ja tehostamiseen. Sitä voidaan kasvattaa keskittymällä työnjohtajien ja -suunnittelijoiden kouluttamiseen. Tämä johtaa lupaprosessin nopeutumiseen, lupaprosessiin tarvittavien resurssien vähenemiseen sekä vapauttaa valvontaviranomaiset keskittymään rakentajien pätevyyden arviointiin. Lisätietoja: PTT ry:n puheenjohtaja Timo Suominen: (GSM) 040 522 7176

Liitteet & linkit