KORJAUS: Pihlajalinna julkistaa korjatun puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2016 (6 kk)

Pihlajalinna Oyj             Puolivuosikatsaus           26.8.2016 klo 8.00

KORJAUS: Pihlajalinna julkistaa korjatun puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2016 (6 kk)

Pihlajalinna julkistaa korjatun puolivuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2016 (6 kk). Pihlajalinnan 17.8.2016 julkistetussa puolivuosikatsauksessa ajalta 1.1.-30.6.2016 oli virhe konsernin tuloveroissa. Korjaus vaikuttaa positiivisesti emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaan tulokseen.

Puolivuosikatsauksen tuloverot vähenivät ja laaja tulos parani korjauksen vaikutuksesta 0,7 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos nousi 0,19 euroon.

Pihlajalinnan näkymät vuodelle 2016 pysyvät ennallaan. Pihlajalinnan vuoden 2016 liikevaihdon odotetaan ylittävän 400 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoittomarginaalin paranevan vuodesta 2015. Oikaistu liikevoittomarginaali tilikaudella 2015 oli 2,1 %.

Korjauksen keskeisimmät muutokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Korjattu puolivuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä.

  4-6/2016
3 kk
4-6/2015
3 kk
1-6/2016
6 kk
1-6/2015
6 kk
2015
12 kk
TULOSLASKELMA, milj. euroa          
Tuloverot -0,5 0,1 -1,6 0,1 -0,1
Tilikauden voitto 2,6 -0,6 5,3 0,0 1,2
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille 2,0 -0,7 3,9 -0,3 0,5
           
TASE, milj. euroa          
Varat yhteensä (taseen loppusumma)     217,3 172,9 185,1
Oma pääoma yhteensä     98,5 67,0 93,5
           
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT          
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,10 -0,05 0,19 -0,02 0,03
Oma pääoma per osake, euroa     4,66 3,46 4,47
           
MUUT TUNNUSLUVUT          
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE)     7,1 3,6 3,4
Oman pääoman tuotto, % (ROE)     6,8 1,2 2,3
Omavaraisuusaste, %     45,4 39,8 50,5
Nettovelkaantumisaste, %     33,9 36,6 25,2

Helsingissä 26.8.2016

Pihlajalinna Oyj:n hallitus

Lisätiedot

Aarne Aktan, toimitusjohtaja, +358 40 342 4440
Niclas Köhler, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 40 342 4420

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla kuin sairaaloissakin eri puolilla Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.

Tilaa

Liitteet & linkit