Pihlajalinna Oyj : OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 (6 kk)

PIHLAJALINNA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8.00

PIHLAJALINNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 (6 kk)

LIIKEVAIHDON VOIMAKAS KASVU JATKUI, KASVUPANOSTUKSET VAIKUTTIVAT TULOKSEEN 

HUHTI-KESÄKUU 2015 LYHYESTI:

 • Liikevaihto oli 51,9 (32,8) milj. euroa - kasvua 58 prosenttia
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 3,0 (3,5) milj. euroa, panostukset ulkoistusten haltuunottoon ja toiminnan kehittämiseen vaikuttivat tulokseen
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,0 (2,0) milj. euroa
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 (1,6) milj. euroa. Kvartaalin liikevoittoon sisältyi 0,9 milj. euroa kertaluonteisia Yhtiön listautumiseen liittyviä kuluja
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,6 (2,5) milj. euroa
 • Kihniön sote-palveluiden tuotanto käynnistyi 1.5.2015

TAMMI-KESÄKUU 2015 LYHYESTI:

 • Liikevaihto oli 99,8 (64,3) milj. euroa - kasvua 55 prosenttia
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 6,1 (6,7) milj. euroa
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,3 (3,9) milj. euroa
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 9,5 (4,3) milj. euroa
 • Bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat 15,9 (13,0) milj. euroa
 • Henkilöstö katsauskauden lopussa 2 525 (1 649)
 • Osakekohtainen tulos -0,02 (0,08) euroa/osake
KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/
2015
4-6/
2014
muutos% 1-6/
2015
1-6/
2014
muutos% 2014
  3 kk 3 kk   6 kk 6 kk   12 kk
TULOSLASKELMA           
Liikevaihto, milj. euroa 51,9 32,8 58 99,8 64,3 55 148,9
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä (EBITDA), milj. euroa 3,0 3,5 -13 6,1 6,7 -9 14,0
Käyttökate % ilman kertaluonteisia eriä 5,8 % 10,5 % -45 6,1 % 10,4 % -41 9,4 %
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 2,1 3,0 -31 5,1 6,2 -18 11,8
Käyttökate % 4,0 % 9,1 % -56 5,1 % 9,7 % -47 7,9 %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT), milj. euroa 1,0 2,0 -50 2,3 3,9 -41 8,2
Liikevoitto % ilman kertaluonteisia eriä 1,9 % 6,1 % -68 2,3 % 6,1 % -62 5,5 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 0,1 1,6 -96 1,3 3,5 -62 6,0
Liikevoitto % 0,1 % 4,7 % -97 1,3 % 5,4 % -76 4,0 %
Voitto ennen veroja, milj. euroa -0,7 0,4 -253 -0,1 1,9 -106 2,9
            
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT           
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 0,00 -2056 -0,02 0,08 -129 0,11
Oma pääoma per osake, eur      3,46 0,67 419 0,70
            
MUUT TUNNUSLUVUT           
Sijoitetun pääoman tuotto , %( ROCE)      2,6 8,6   7,1
Oman pääoman tuotto, % (ROE)      0,1 11,9   7,7
Omavaraisuusaste, %      39,8 8,8   8,0
Nettovelkaantumisaste, %      36,6 655,1   691,1
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk      1,8 5,1   5,1
Korolliset nettovelat, milj. euroa      24,5 65,0 -62 71,6
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa      15,9 13,0 22 28,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 2,6 2,5   9,5 4,3 123 9,4
Rahavirta investointien jälkeen -1,8 -2,6   1,0 -3,9   -8,1
Henkilöstö keskimäärin      2 247 1 524 47 1 619
Henkilöstö kauden lopussa      2 525 1 649 53 1 714

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Mikko Wirén:

Pihlajalinna-konserni on toimintahistoriansa voimakkaimmassa kasvuvaiheessa. Alkuvuonna 2015 liikevaihto kasvoi 55 prosenttia 99,8 miljoonaan euroon. Kasvusta merkittävin osa tuli orgaanisesta kasvusta kuten Parkanon sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistuksen käynnistymisestä (1.1.2015 alkaen).

Konsernin kaikki liiketoiminta-alueet kasvavat, mutta suurin liikevaihdon kasvu lyhyellä aikavälillä muodostuu kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistuksista. 1.1.2015-1.1.2016 aikana on alkanut ja alkaa uusia sopimuksia, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on enemmän kuin konsernin koko 2014 vuoden liikevaihto. Lähes 80 % uusien sopimuksien liikevaihdosta muodostuu vasta 1.9.2015 jälkeen.

Tarkastelujakson kannattavuuskehitykseen vaikutti merkittävästi tukitoimintojen vahvistaminen tulevaa uutta liiketoimintaa varten. Yhtiö avasi myös useita uusia toimipisteiden eri palvelualueille, joiden tarkastelujaksolle osuneen käynnistysvaiheen käyttöasteet olivat vielä matalalla tasolla. Tulevien Jämsän ja Kuusiokuntien sote-ulkoistusten haltuunottovaihe aiheutti myös merkittäviä kustannuksia tarkastelujaksolle. Liikevaihtoa ja tuloja näistä ulkoistushankkeista saadaan kuitenkin vasta palvelutuotannon alkaessa 1.9.2015 ja 1.1.2016. Jo alkaneet Parkanon (1.1.2015) ja Kihniön (1.5.2015) sote-ulkoistukset ovat käynnistyneet sopimusten mukaisesti.

Resurssien lisäykset ja merkittävät kehityshankkeet ovat olennainen osa konsernin vahvistamista strategian mukaista tulevaa voimakasta kasvua varten. Helsingin pörssiin listautuminen aiheutti katsauskaudelle merkittäviä kertaluonteisia kuluja. Erityisen tyytyväinen olen taloudellisen kehityksen osalta alkuvuoden parantuneesta liiketoiminnan rahavirrasta, liikevaihdon kasvusta sekä nettovelan pienemisestä ja siitä seuranneesta rahoituskulujen merkittävästä laskemisesta kesäkuussa tapahtuneen listautumisen jälkeen.

Listautumisantimme oli kaikin puolin menestyksekäs ja osakeantimme ylimerkittiin moninkertaisesti. Listautumisannin tuloksena vahvistimme merkittävästi tasettamme, keräsimme omaa pääomaa tuleviin kasvuinvestointeihin sekä paransimme yhtiömme tunnettuutta kaikissa sidosryhmissä. Osakkeenomistajiemme lukumäärä oli katsauskauden lopussa 2 869 (174).

Vuoden 2015 aikana Pihlajalinna keskittyy jo voitettujen suurten sote-ulkoistusten haltuunottojen lisäksi uuden liiketoiminnan hankkimiseen ja olemassa olevan liiketoiminnan kannattavuuteen. Kuluvan vuoden aikana yhtiö on laajentanut toiminnanohjausjärjestelmäänsä kokonaisulkoistuksiin, joka mahdollistaa aiempaa huomattavasti tarkemman resurssien, potilaiden hoitoketjujen ja kustannusten seurannan. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla pystymme sekä tehostamaan toimintaamme että parantamaan palveluiden laatua.

Pihlajalinna on toteuttanut useita kymmeniä yrityskauppoja viimeisen 10 vuoden aikana. Erityisen aktiivisesti yrityskauppoja on tehty 1.1.2014 jälkeen (21 yrityskauppaa). Yhtiön voimakkaasta ja edelleen jatkuvasta kasvusta huolimatta on lukuisten yrityskauppojen ja kuntaulkoistusten haltuunottojen seurauksena syntynyt päällekkäisiä toimintoja.

Syksyn 2015 aikana käynnistetään konsernin yhtiörakenteen uudelleenjärjestely, jonka tavoitteena on yhtiörakenteen yksinkertaistaminen sekä päällekkäisten toimintojen karsiminen. Uudelleenjärjestelyn yhteydessä toteutetaan myös yhtiön segmenttijakoa ja tulevaa uutta liiketoimintakokonaisuutta parhaiten palveleva johtamis- ja hallintorakenne sekä toimipisteiden oikea henkilöstömitoitus. Mahdollisia hallinnollisia ja toiminnallisia päällekkäisyyksiä on tarkoitus selvittää yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Toteutamme jo elokuussa 2015 suunterveydenhoidon ja hoiva - palvelualueiden osalta yksityisen ja julkisen toiminnan yhdistämisen saman johdon alle. Suunnitelluilla sopeuttamistoimilla tavoitellaan yhteensä noin 3 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä. Kustannussäästöjen odotetaan realisoituvan vuoden 2016 aikana.

Pihlajalinnan markkinanäkymät jatkuvat positiivisina ja yhtiö on asemoitunut hyvin markkinoille. Kuntien sote-kokonaisulkoistuksissa yhtiö on markkinajohtaja ja on ilahduttavaa nähdä, että jo toteutettujen ulkoistusten positiiviset tulokset ovat herättäneet kiinnostusta kokonaisulkoistuksiin myös uusissa keskisuurissa kunnissa ja kuntayhtymissä. Useita pienempiä kuntia on jo aktivoitunut päätöksenteossa.

Yhtiö jatkaa voimakasta kasvua myös työterveyshuollossa ja etenee strategian mukaisesti uusien Dextra-toimipisteiden laajentamisessa valtakunnallisesti suurimpiin kaupunkeihin ja maakuntakeskuksiin.

Kelakorvausten leikkausten arvioidaan vaikuttavan L&E segmentillä jossain määrin, mutta vaikutuksen arvioidaan olevan huomattavasti segmentin lyhyen aikavälin asiakasvirran kasvua pienempi. Toisaalta asiakasvirran mahdollisesti osin siirtyessä julkiseen terveydenhuoltoon, arvioidaan sen lisäävän P&S segmentin asiakasvirtaa.

OHJEISTUS KONSERNIN NÄKYMISTÄ

Pihlajalinnan vuoden 2015 liikevaihdon odotetaan ylittävän 200 miljoonaa euroa.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 julkaistaan keskiviikkona 11.11.2015.

Helsingissä 18.8.2015

Pihlajalinna Oyj:n hallitus

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Vuoden 2015 toisen neljänneksen tulosjulkistuksen analyytikko- ja tiedotustilaisuus pidetään 18.8.2015 klo 10.00 Kämp-hotellin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Pihlajalinna Oyj järjestää englanninkielisen audiocastin ja puhelinkokouksen samana päivänä alkaen klo 13.30 puh. + 44 20 3059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus "Pihlajalinna". Tilaisuutta voi myös seurata suorana audiocast-lähetyksenä osoitteessa investors.pihlajalinna-konserni.fi.

Puhelinkokous nauhoitetaan ja on kuunneltavissa myöhemmin samana päivänä Pihlajalinna Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa investors.pihlajalinna-konserni.fi.

LISÄTIEDOT
Mikko Wirén, toimitusjohtaja, puhelin +358 50 3220 927
Virpi Holmqvist, talous- ja rahoitusjohtaja, puhelin +358 40 537 6133
Terhi Kivinen, viestintä-, markkinointi- ja sijoittajasuhdejohtaja, puhelin +358 40 848 4001

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pihlajalinna-konserni.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla kuin sairaaloissakin eri puolilla Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.

Tilaa

Liitteet & linkit