Pihlajalinna Oyj: HALLITUS KUTSUU KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA

Pihlajalinna Oyj           Pörssitiedote         20.11.2015      klo 17.30

PIHLAJALINNA OYJ:N HALLITUS KUTSUU KOOLLE YHTIÖN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA

Kuten Pihlajalinna Oyj:n osavuosikatsauksessa 1.1.2015 - 30.9.2015 on ilmoitettu, yhtiö selvittää jatkuvasti mahdollisuuksia strategian mukaiseen laajentumiseen myös yritysostoin.

Yhtiön hallituksella ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa valtuutusta yhtiön osakkeiden liikkeeseen laskuun käytettäväksi esimerkiksi yritysjärjestelyiden vastikeosakkeena taikka yhtiön muiden strategianmukaisten investointien rahoituksessa.

Pihlajalinna Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä olisi yhteensä enintään 2 600 000 osaketta. Hallitus esittää valtuutusta käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin, esimerkiksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen yhtiön strategian mukaisten laajentumis- ja investointihankkeiden kuten yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Yhtiökokous järjestetään yhtiön kotipaikkakunnalla Tampereella maanantaina 14.12.2015 klo 12.00 alkaen. Kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa päätetään hallituksen valtuuttamisesta, julkaistaan myöhemmin tänään. Yhtiökokouksen tarkemmat tiedot hallituksen esityksineen selviävät kokouskutsusta, joka on saatavilla Pihlajalinna Oyj:n internet-sivujen sijoittajat-osiossa osoitteessa www.pihlajalinna-konserni.fi viimeistään maanantaina 23.11.2015.

Lähettäjä

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, puh. 040-848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Tilaa