Pihlajalinna Oyj: Korjaus Pihlajalinnan 29.6.2016 klo 9.30 julkaistuun vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskeneen pörssitiedotteen taulukkoon

 Pihlajalinna Oyj                        Pörssitiedote           29.6.2016 klo 17.15

Korjaus Pihlajalinnan 29.6.2016 klo 9.30 julkaistuun vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskeneen pörssitiedotteen taulukkoon

Pihlajalinna Oyj:n 29.6.2016 klo 9.30 lähetetyn pörssitiedotteen taulukossa oli virheitä koskien vuositason tunnuslukuja. Alla on korjattu taulukko.

milj. eur Q1/16 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 2015 2014
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 7,0 3,4 2,9 3,0 3,1 12,5 14,0
Poistot ja arvonalentumiset -2,9 -2,1 -2,1 -2,0 -1,8 -8,0 -5,8
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 4,2 1,4 0,9 1,0 1,3 4,5 8,2
               
Oikaisuerät              
Listautumisen yhteydessä toteutetun osakemyynnin kulut   0,0 0,1 -0,9 -0,1 -0,9  
Laajat rakennejärjestelyt             -1,8
Liiketoimintojen integroimisesta aiheutuneet kulut             -0,1
Toiminnan uudelleenjärjestely ja muut oikaisuerät             -0,4
Oikaisuerät yhteensä 0,0 0,0 0,1 -0,9 -0,1 -0,9 -2,2
               
Liikevoitto (EBIT) 4,2 1,4 1,0 0,1 1,3 3,6 6,0

Lisätiedot
Niclas Köhler, talous- ja rahoitusjohtaja, puhelin +358 40 342 4420

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna-konserni.fi

Tilaa