Pihlajalinna Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016 (3kk)

PIHLAJALINNA OYJ            OSAVUOSIKATSAUS           10.5.2016  klo 8.00

PIHLAJALINNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 (3 kk)

KONSERNIN LIIKEVOITTO PARANI JA LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI

TAMMI-MAALISKUU 2016 LYHYESTI (VERTAILUTIEDOT EDELLISVUOTEEN SULUISSA):

  • Liikevaihto oli 100,1 (47,9) milj. euroa - kasvua 109 prosenttia
  • Käyttökate (EBITDA) oli 7,0 (3,0) milj. euroa - kasvua 132 prosenttia
  • Liikevoitto (EBIT) oli 4,2 (1,3) milj. euroa.
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 14,0 (6,9) milj. euroa
  • Bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat 10,3 (14,1) milj. euroa
  • Henkilöstö katsauskauden lopussa oli 4 228 (2 261)
  • Osakekohtainen tulos 0,10 (0,03) euroa/osake
KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/2016 1-3/2015 muutos% 2015
  3 kk 3 kk   12 kk
TULOSLASKELMA       
Liikevaihto, milj. euroa 100,1 47,9 109 213,3
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7,0 3,0 132 11,6
Käyttökate % 7,0 6,3 11 5,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (EBIT), milj. euroa 4,2 1,3 220 4,5
Liikevoitto % ilman kertaluonteisia eriä 4,2 2,7 53 2,1
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 4,2 1,3 232 3,6
Liikevoitto % 4,2 2,6 59 1,7
Voitto ennen veroja (EBT), milj. euroa 3,8 0,6 559 1,3
        
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT       
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,10 0,03 216 0,03
Oma pääoma per osake, eur 4,56 0,73 527 4,47
        
MUUT TUNNUSLUVUT        
Sijoitetun pääoman tuotto, %( ROCE) 4,8 5,5 -13 3,4
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 3,5 22,8 -84 2,3
Omavaraisuusaste, % 43,8 8,1 440 50,5
Nettovelkaantumisaste, % 21,5 633,8   25,2
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk 1,3 5,0 -75 1,9
Korolliset nettovelat, milj. euroa 20,7 69,5 -70 23,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 10,3 14,1 -27 44,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 14,0 6,9 101 17,7
Rahavirta investointien jälkeen 3,9 2,8 40 -14,4
Henkilöstö keskimäärin 4 206 2 073 103 2 503
Henkilöstö kauden lopussa 4 228 2 261 87 3 047

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Mikko Wirén:

Pihlajalinna-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 109 prosenttia 100,1 (47,9) miljoonaan euroon. Kasvusta merkittävä osa oli orgaanista ja siihen vaikuttivat erityisesti uudet sote-ulkoistussopimukset Kuusiokunnissa, Jämsässä ja Kihniössä. Kannattavuus kehittyi myönteisesti. Käyttökate parani 132 prosenttia ollen 7,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto parani 232 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ollen 4,2 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon suunnitelmien mukainen kasvu vähensi merkittävästi hallinnon kulujen suhteellista osuutta ja paransi näin kaikkien liiketoimintojen kannattavuutta edelliseen vuoteen verrattuna. Osassa sote-ulkoistuksia haltuunottovaihe on saatu onnistuneesti päätökseen ja kannattavuus saavuttanut jo tyydyttävän tason. Tavoitteemme on tämän tilikauden aikana kehittää yhtiön kannattavuutta edellisvuotta paremmalle tasolle ja alkuvuonna olemme tässä onnistuneet suunnitelmien mukaisesti. 

Suomen hallituksen reformiministerityöryhmä julkaisi 6.4.2016 sote-uudistuksen tarkentavat linjaukset. Sote-uudistuksen tavoitteet ovat säilyneet ennallaan: kestävyysvajetta pitäisi saada vähennettyä 3 miljardilla eurolla samalla kun terveys- ja hyvinvointierojen tulisi kaventua. Uudistuksen keskeisenä periaatteena on kustannusten hallinnan parantaminen. Kunnianhimoinen aikataulu on edelleen sama. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan tammikuussa 2019.

Sote-järjestämislaki on lähdössä lausuntokierrokselle toukokuussa 2016. Toivoa sopii, että laista saavat lausua riittävän laajasti myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, eivät vain nykyisiä julkisia toimijoita edustavat tahot. 
Positiivista hallituksen ulostulossa oli erityisesti linjaus valinnanvapaudesta sekä julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden tasapuolisista toimintaedellytyksistä. Tämä edellyttää käytännössä paljon nykyistä läpinäkyvämpiä kustannuksia, kaikille samoja laatukriteerejä ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Nyt on vielä varmistettava, että aito valinnanvapaus todella käytännössä toteutuu myös erikoissairaanhoidossa. Muutoin sote-uudistuksen tavoitteena olevat kustannussäästöt eivät tule toteutumaan. Julkinen monopoli on perusteltu vain vaativimmassa erikoissairaanhoidossa. Ratkaisevan tärkeää on tehokas ennaltaehkäisy, nopea ja helppo pääsy perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden piiriin sekä toimivat hoitoketjut kustannustehokkaasti toteutettuun erikoissairaanhoitoon.

PIHLAJALINNAN NÄKYMÄT VUODELLE 2016 ENNALLAAN

Pihlajalinnan vuoden 2016 liikevaihdon odotetaan ylittävän 400 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2015.

Liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä tilikaudella 2015 oli 2,1 %.

TALOUSRAPORTOINNIN AIKATAULU VUONNA 2016

Pihlajalinna julkaisee vuonna 2016 vielä kaksi osavuosikatsausta:

Raportti                                    Julkaisupäivä
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016          keskiviikkona 17.8.2016
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016       perjantaina 11.11.2016

Helsingissä 10.5.2016

Pihlajalinna Oyj:n hallitus

JULKISTAMISTILAISUUS

Pihlajalinna Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden analyytikoille ja medialle tiistaina 10.5.2016 klo 9.30 Ravintola Savoyn 7. kerroksessa, kabinetti II, Eteläesplanadi 14, 00100 Helsinki.

Ilmoittautuminen julkistamistilaisuuteen
Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 10.5. klo 9.30 alkavaan julkistamistilaisuuteen sähköpostitse osoitteeseen heidi.rainesalo@pihlajalinna.fi.

LISÄTIEDOT
Mikko Wirén, toimitusjohtaja, puhelin +358 50 3220 927
Niclas Köhler, talous- ja rahoitusjohtaja, puhelin +358 40 342 4420
Terhi Kivinen, viestintä-, markkinointi- ja sijoittajasuhdejohtaja, puhelin +358 40 848 4001

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.investors.pihlajalinna-konserni.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla kuin sairaaloissakin eri puolilla Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.

Tilaa

Liitteet & linkit