Pihlajalinna Oyj: Pihlajalinna Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

PIHLAJALINNA OYJ Pörssitiedote 14.12.2015 klo 12.45

Pihlajalinna Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Pihlajalinna Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään Tampereella. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita ja niiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 600 000 osaketta, mikä vastaa noin 13,6 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), mikäli merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää hallituksen päättämiin tarkoituksiin, esimerkiksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen yhtiön strategian mukaisten laajentumis- ja investointihankkeiden kuten yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia ja se on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tampere 14.12.2015

PIHLAJALINNA OYJ
Hallitus

Lähettäjä:

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna-konserni.fi  

Tilaa