Pihlajalinna Oyj:Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Pihlajalinna Oyj pörssitiedote 15.12.2015 klo 10.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Pihlajalinna Oyj ("Pihlajalinna") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Sentica Buyout III GP Oy:ltä (y-tunnus 2126931-6) ja Sentica Buyout III Ky:ltä (y-tunnus 2237279-6).

Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky (y-tunnus 2237018-4) (yhdessä "Rahastot") ovat myyneet yhteensä 1 500 000 osaketta Pihlajalinnan nopeutetussa tarjousmenettelyssä toteutetun osakeannin yhteydessä ("Osakemyynti"). Osakemyynnin toteutuksen yhteydessä Sentica Buyout III Ky:n suora omistus Pihlajalinnan osakkeista ja äänistä laski alle 20 %:n rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Rahastojen kautta laski samalla alle 20 %:n rajan kaikista Pihlajanlinnan osakkeista ja äänistä.

Osakemyynnin seurauksena Sentica Buyout III Ky omistaa yhteensä 3 403 266 Pihlajalinnan osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 17,81 prosenttia Pihlajalinnan kaikista osakkeita ja äänistä, ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky yhteensä 132 724 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 0,69 prosenttia Pihlajalinnan kaikista osakkeita ja äänistä.

Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää Rahastoissa päätösvaltaa. Kummankin Rahaston hallinnointitehtävä on erillisen hallinnointisopimuksen perusteella siirretty Sentica Partners Oy:lle.

Pihlajalinnalla on yhteensä 19 113 146 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

 

PIHLAJALINNA OYJ

Lisätietoja:

Terhi Kivinen, Johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, Puh. +358 40 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna-konserni.fi  

Tilaa