Pihlajalinna Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 (6 kk)

Pihlajalinna Oyj             Puolivuosikatsaus           17.8.2016 klo 8.00

Pihlajalinnan puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 (6 kk)

Konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani edelleen

Huhti-kesäkuu lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 101,4 (51,9) milj. euroa - kasvua 95 prosenttia
  • Liikevoitto (EBIT) oli 3,5 (0,1) milj. euroa ja oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 3,9 (1,0) milj. euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 7,0 (2,1) milj. euroa
  • Osakekohtainen tulos oli 0,06 (-0,05) euroa/osake

Tammi-kesäkuu lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 201,4 (99,8) milj. euroa - kasvua 102 prosenttia
  • Liikevoitto (EBIT) oli 7,7 (1,3) milj. euroa ja oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 8,1 (2,3) milj. euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 14,0 (5,1) milj. euroa
  • Henkilöstö katsauskauden lopussa oli 4 589 (2 525)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,16 (-0,02) euroa/osake

Mänttä-Vilppula hyväksyi sote-palvelusopimuksen (1.8.2016-31.7.2026) Pihlajalinnan kanssa ja siihen liittyvän viiden vuoden optiokauden (1.8.2026-31.7.2031)

KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/2016
3 kk
4-6/2015
3 kk
1-6/2016
6 kk
1-6/2015
6 kk
2015
12 kk
TULOSLASKELMA          
Liikevaihto, milj. euroa 101,4 51,9 201,4 99,8 213,3
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7,0 3,0 14,0 6,1 12,5
Oikaistu käyttökate % 6,9 5,8 7,0 6,1 5,9
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7,0 2,1 14,0 5,1 11,6
Käyttökate, % 6,9 4,0 7,0 5,1 5,4
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 3,9 1,0 8,1 2,3 4,5
Oikaistu liikevoitto, % 3,9 1,9 4,0 2,3 2,1
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 3,5 0,1 7,7 1,3 3,6
Liikevoitto, % 3,5 0,1 3,8 1,3 1,7
Voitto ennen veroja (EBT), milj. euroa 3,1 -0,7 6,9 -0,1 1,3
           
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT          
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,06 -0,05 0,16 -0,02 0,03
Oma pääoma per osake, eur     4,63 3,46 4,47
           
MUUT TUNNUSLUVUT          
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE)     7,2 3,6 3,4
Oman pääoman tuotto, % (ROE)     6,1 1,2 2,3
Omavaraisuusaste, %     45,1 39,8 50,5
Nettovelkaantumisaste, %     34,2 36,6 25,2
Korolliset nettovelat, milj. euroa     33,4 24,5 23,5
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk     1,6 1,8 1,9
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 10,4 1,8 20,8 15,9 44,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -4,6 2,6 9,3 9,5 17,7
Rahavirta investointien jälkeen, milj. euroa -11,2 -1,8 -7,3 1,0 -14,4
Henkilöstö keskimäärin     4 313 2 247 2 503
Henkilöstö kauden lopussa     4 589 2 525 3 047

Pihlajalinnan uusi toimitusjohtaja Aarne Aktan:

Pihlajalinna-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat myös vuoden toisella neljänneksellä vakaasti. Siihen voimme olla tyytyväisiä. Liikevaihdon kasvusta 74 prosenttia oli orgaanista, ja siihen ovat vaikuttaneet ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistussopimukset Kuusiokunnissa ja Jämsässä. Merkittävät yritysostot eli pirkanmaalaisen Koskiklinikan ja itäsuomalaisen ITE:n hankinnat toivat hyvän lisän liikevoittoon.

Heinäkuun alussa voimaan tuli kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistuksia rajoittava väliaikaislaki. Lain sisältö oli luonteeltaan odotustemme mukainen, emmekä usko, että sillä on merkittävää vaikutusta yhtiön lähiajan liiketoimintaan. Kesäkuun lopussa maan hallitus julkisti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen alustavat lakiluonnokset. Hallituksen esittelyluonnos valmistuu ja lähetetään virallisesti lausunnoille elokuussa. Sen vaikutuksia Pihlajalinnan liiketoimintaan on liian aikaista arvioida. Uudistuksessa on erityisen tärkeää varmistaa, että aito valinnanvapaus toteutuu myös erikoissairaanhoidossa. Ilman sitä uudistuksen tavoitteena olevia kustannussäästöjä yhteiskunnalle ei mielestämme saada.

Pihlajalinna-konsernin molemmat liiketoimintasegmentit kehittyivät hyvin toisella vuosineljänneksellä. Erityisesti liikevaihdon kehitykseen voi olla tyytyväinen. Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito -segmentin tulos oli kohtuullinen. Merkittävä osa tulosparannuksesta johtuu edellä mainituista yrityskaupoista. Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentin kannattavuus on parantunut suunnitelmien mukaisesti. Kannattavuuden parantaminen vaatii toimintatapojen muutosta, minkä vuoksi tavoitteiden mukaisen kannattavuustason saavuttaminen vie aikansa.

Olen erittäin innoissani aloittaessani Pihlajalinna-konsernin toimitusjohtajana. On hienoa päästä kehittämään yhtiön toimintaa. Hallituksen puheenjohtajaksi siirtynyt perustaja Mikko Wirén keskittyy etenkin yhtiön liiketoiminnan kasvattamiseen. Pihlajalinna on noussut uuteen kokoluokkaan ja yhtiön toimintaympäristö on muuttunut, joten tulemme terävöittämään strategista toimintaamme. Samalla uudistamme yhtiön toimintaa vastaamaan asiakkaiden kysyntää. Uudistukselle ja yhtiön tunnettuuden lisäämiselle on tarvetta nyt, kun valmistaudumme tulevaan valinnanvapauteen.

Pihlajalinnan näkymät vuodelle 2016 ennallaan

Pihlajalinnan vuoden 2016 liikevaihdon odotetaan ylittävän 400 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoittomarginaalin paranevan vuodesta 2015.

Oikaistu liikevoittomarginaali tilikaudella 2015 oli 2,1 %.

Talousraportoinnin aikataulu vuonna 2016

Pihlajalinna julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2016 perjantaina 11.11.2016.

Julkistamistilaisuus

Pihlajalinna Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden analyytikoille ja medialle keskiviikkona 17.8.2016 klo 9.30 Kämp-hotellin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Helsingissä 17.8.2016

Pihlajalinna Oyj:n hallitus

Lisätiedot

Aarne Aktan, toimitusjohtaja, +358 40 342 4440
Niclas Köhler, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 40 342 4420

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla kuin sairaaloissakin eri puolilla Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.

Tilaa

Liitteet & linkit