Pihlajalinna Oyj:Pihlajalinna ostaa Itä-Suomen Lääkärikeskuksen

Pihlajalinna Oyj pörssitiedote 14.12.2015, 9.55

Pihlajalinna ostaa Itä-Suomen Lääkärikeskuksen

Tänään aamulla allekirjoitetun sopimuksen mukaan Pihlajalinna Oyj:n tytäryhtiö Pihlajalinna Terveys Oy on sopinut ostavansa nykyisiltä omistajilta yli 90 prosenttia  Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n osakkeista. Kaupan kohteen nettovelaton arvo on 6,8 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä kaupan toteutuessa.  

Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy on jakautumisprosessissa ja kaupan kohteena on yhtiö, jonne operatiivinen liiketoiminta siirtyy. Jakautumisessa kaupan ulkopuolelle jäävään yhtiöön siirtyvät kiinteistöyhtiöt ja niihin liittyvät pitkävaikutteiset menot kuten kiinteistöihin liittyvät pitkäaikaiset lainat, tytäryhtiöosakkeet ja sijoitukset. Jakautumisen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016 ja kaupan on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä. Ostettava yhtiö jatkaa vuokralaisena nykyisissä kiinteistöissään. Kauppaan kuuluvat Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n kaksi lääkärikeskusta Joensuussa ja lääkärikeskukset Nurmeksessa ja Outokummussa.  Itä-Suomen Lääkärikeskuksen nykyinen henkilöstö jatkaa Pihlajalinna-konsernin palveluksessa ja sen toimipisteistä tulee osa Dextra-ketjua.

Yrityskauppa vahvistaa Pihlajalinna-konsernin strategian mukaisesti yhtiön kasvua Suomen johtavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaksi. Itä-Suomen Lääkärikeskus on Joensuun suurin ja tunnetuin yksityinen terveydenhuollon palveluyritys, joka tarjoaa monipuolisia yleis- ja erikoislääkäripalveluita, laboratorio- ja tutkimuspalveluita sekä työterveys- ja yksityissairaalapalveluita. Yrityksen palveluksessa on 53 terveydenhuollon ammattilaista ja muuta henkilöä sekä noin 100 ammatinharjoittajana toimivaa lääkäriä. Tilikaudella 2014 Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy: liikevaihto oli 6,5 miljoonaa euroa (kokonaismyynti 11,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Mikko Wirén: Olen hyvin iloinen tämän kaupan toteutumisesta. Tavoitteenamme on laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi ja nyt meistä tulee Itä-Suomen Lääkärikeskuksen kautta merkittävä toimija Itä-Suomessa usealla paikkakunnalla. Itä-Suomen Lääkärikeskus on toiminut Joensuussa jo 25 vuotta ja on tunnettu korkealaatuisista ja monipuolisista palveluistaan. Tämä yrityskauppa tuo myös lisää kasvua lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito -segmenttimme liikevaihtoon.

Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n toimitusjohtaja Urho Väätäinen: Kotimainen Pihlajalinna-konserni tarjoaa jatkossakin erinomaisen mahdollisuuden Itä-Suomen Lääkärikeskuksen toiminnan laadukkaalle kehittämiselle. Uskon, että nyt tehdyllä kaupalla varmistetaan tulevaisuudessakin asiakkaillemme korkeatasoiset lääkäripalvelut toimintapaikkakunnillamme. 

        
Tuloslaskelmayhteenveto, Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy (FAS)        
Tuhatta euroa   TK2013 TK2014 1-9/2014 1-9/2015*    
Kokonaismyynti   11 396 11 753 8 567 9 354 -  
Ammatinharjoittajien osuus   (5 132) (5 210) (3 720) (4 207) -  
Liikevaihto   6 264 6 543 4 847 5 148 -  
Liiketoiminnan muut tuotot   133 113 92 39 -  
Materiaalit ja palvelut   (1 416) (1 589) (1 125) (1 165) -  
Henkilöstökulut   (2 052) (2 114) (1 675) (1 751) -  
Liiketoiminnan muut kulut   (1 331) (1 498) (1 132) (1 218) -  
Käyttökate   1 598 1 456 1 006 1 053 -  
Poistot   (275) (466) Ei saatavilla Ei saatavilla -  
Liikevoitto   1 323 991 Ei saatavilla Ei saatavilla -  
Rahoitustuotot   181 111 - - -  
Rahoituskulut   (17) (48) - - -  
Verot   (366) (212) - - -  
Tilikauden tulos   1 121 841 - - -  
* 1-9/2015 tulos ja tase eivät ole vertailukelpoisia, johtuen puutteellisista tilinpäätösjaksotuksista
        


      
Tase-yhteenveto, Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy    
€'000   31.12.2013 31.12.2014 30.9.2015*  
Aineettomat oikeudet   1 680 1 595 1 727  
Aineelliset hyödykkeet   374 329 369  
Sijoitukset   3 792 5 049 5 530  
Käyttöomaisuus   5 846 6 972 7 626  
Lainasaatavat   54 54 49  
Varasto   343 328 328  
Lyhytaikaiset saatavat   799 855 592  
Lyhytaikaiset sijoitukset   405 191 170  
Rahat ja pankkisaatavat   133 115 48  
Vastaavaa yhteensä   7 579 8 515 8 813  
   - - -  
Oma Pääoma   6 775 7 104 7 514  
Pitkäaikainen vieras pääoma   27 609 502  
Lyhytaikainen vieraspääoma   777 802 797  
Vastattavaa yhteensä   7 579 8 515 8 813  
* 1-9/2015 tulos ja tase eivät ole vertailukelpoisia, johtuen   
puutteellisista tilinpäätösjaksotuksista    

Lisätietoja:
Mikko Wirén, toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oyj, 050 322 0927
Urho Väätäinen, toimitusjohtaja, Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy, 0400 276 438
Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna-konserni.fi  

Tilaa