Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017 (3 kk)

Pihlajalinna Oyj           Osavuosikatsaus             11.5.2017 klo 8.00

Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017 (3 kk)

Kannattavuuden paraneminen jatkui, Pihlajalinna valmistautuu sote-uudistukseen

Tammi–maaliskuu lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 110,0 (100,1) milj. euroa – kasvua 10 prosenttia
  • Liikevoitto (EBIT) oli 5,4 (4,2) milj. euroa
  • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 5,7 (4,2) milj. euroa – kasvua 37 prosenttia
  • Käyttökate (EBITDA) oli 8,9 (7,0) milj. euroa
  • Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 9,1 (7,0) milj. euroa – kasvua 30 prosenttia
  • Henkilöstö katsauskauden lopussa oli 4 519 (4 228)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,10) euroa
KESKEISET TUNNUSLUVUT 1–3/2017    
3 kk
1–3/2016     
3 kk
2016       
12 kk
TULOSLASKELMA
Liikevaihto, milj. euroa 110,0 100,1 399,1
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 9,1 7,0 28,9
Oikaistu käyttökate, % 8,3 7,0 7,2
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 8,9 7,0 27,9
Käyttökate, % 8,1 7,0 7,0
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 5,7 4,2 16,6
Oikaistu liikevoitto, % 5,2 4,2 4,2
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 5,4 4,2 15,1
Liikevoitto, % 4,9 4,2 3,8
Voitto ennen veroja (EBT), milj. euroa 5,0 3,8 13,7
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,15 0,10 0,39
Oma pääoma per osake, eur 4,89 4,56 4,74
MUUT TUNNUSLUVUT
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE) 10,3 4,8 10,8
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 11,7 3,5 11,1
Omavaraisuusaste, % 42,9 43,8 46,5
Nettovelkaantumisaste, % 27,2 21,5 21,9
Korolliset nettovelat, milj. euroa 28,2 20,7 22,1
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk       0,9 1,3 0,8
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa* 4,6 10,3 27,4
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 13,5 14,0 32,3
Rahavirta investointien jälkeen, milj. euroa 9,5 3,9 6,8
Henkilöstö keskimäärin (FTE)** 3 686 3 365 3 503
Henkilöstö kauden lopussa 4 519 4 228 4 407

* Rahoitusleasingsopimuksia ei sisällytetä bruttoinvestointeihin
** Pihlajalinna on ryhtynyt 1.1.2017 raportoimaan henkilöstöä keskimäärin kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna (FTE) aikaisemman Henkilöstö keskimäärin -tunnusluvun sijaan.

Pihlajalinnan näkymät vuodelle 2017 ennallaan

Vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja oikaistun liikevoiton paranevan vuodesta 2016. Tilikauden 2016 liikevaihto oli 399,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 16,6 miljoonaa euroa.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Aarne Aktan:

"Pihlajalinnan vuoden 2017 ensimmäinen neljännes oli hyvä. Liikevaihdon 5,2 prosentin orgaaninen kasvu on kohtuullinen, ja kannattavuuden paranemiseen voi olla tyytyväinen.

Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentissä (P & S) ensimmäinen vuosineljännes sujui suunnitellusti ja kannattavuus parantui odotetusti. Erityisen iloinen voi olla segmenttiin kuuluvien Tampereen Omapihlaja-terveysasemien sijoittumiseen kärkeen Tampereen kaupungin tekemässä terveysasemavertailussa, jossa kriteereihin kuuluivat laatu ja jonotusaika. Pihlajalinna on mukana myös Tampereella järjestettävässä valinnanvapauskokeilussa, jossa tiettyjen alueiden asukkaat voivat valita sote-palvelujensa tuottajan.

Lääkäriasemat ja erikoissairaanhoito -segmentin (L & E) neljännes oli kohtuullinen. Kannattavuuden kehitys oli lievä pettymys. Lääkärikeskusten ja Suunterveydenhoidon kannattavuus oli hieman odotettua heikompi. Työterveyshuollon ja leikkaustoiminnan kannattavuus parani ilahduttavasti. Kerromme L & E -segmentissä tästä vuosineljänneksestä eteenpäin julkisen erikoissairaanhoidon liikevaihdon ja kannattavuuden erikseen. Näin muun liiketoiminnan kannattavuudesta saa aiempaa paremman kuvan.

Kehitämme tämän vuoden aikana voimakkaasti digitaalisia palvelujamme. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimme markkinoille uuden etälääkärisovelluksen. Jatkamme panostuksia niin, että saavutamme tavoitteemme eli markkinoiden parhaat digitaaliset palvelut vuoden loppuun mennessä.

Helmikuussa julkistamamme valtakunnallinen laajentumissuunnitelma on tarkentunut. Avaamme tänä vuonna uudet lääkärikeskukset ainakin Ouluun, Turkuun ja Espoon Tapiolaan. Kaikkiaan avaamme tämän ja ensi vuoden aikana noin 15 uutta lääkärikeskusta eri puolilla Suomea. Näihin vaadittavat investoinnit jäävät arviomme mukaan alle 40 miljoonan euron. Samalla etenemme kohti yhtä brändiä eli Pihlajalinnaa.

Sote-uudistukseen liittyvä hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi esiteltiin tiistaina 9.5. Esityksestä puuttuu perusterveydenhuollon tuottajan kustannusvastuu erikoissairaanhoidosta, mikä on mielestämme valitettavaa. Jos perusterveydenhuollon tuottajalla olisi kustannusvastuu, tuottajilla olisi vahva kannustin ennaltaehkäisyyn ja nopeaan, vaikuttavaan hoitoon. Nykytiedon perusteella odotamme, että laki hyväksytään syksyllä.

Mahdollisiin uusiin kuntaulkoistuksiin kohdistuu voimakas poliittinen paine. Se on hidastanut päätöksentekoa monissa kunnissa. Muuten yrityksen toimintamarkkina on pysynyt vakaana."

Talousraportoinnin aikataulu 2017

Puolivuosikatsaus tammikuu–kesäkuu: torstaina 17.8.2017
Osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu: torstaina 9.11.2017

Julkistamistilaisuus

Pihlajalinna Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden analyytikoille ja medialle torstaina 11.5.2017 klo 9.30 Kämp-hotellin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Helsingissä 10.5.2017
Pihlajalinna Oyj:n hallitus

Lisätiedot
Aarne Aktan, toimitusjohtaja, +358 40 342 4440
Niclas Köhler, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 40 342 4420
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, +358 40 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita lääkärikeskuksissa, terveysasemilla, hammasklinikoilla ja sairaaloissa ympäri Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.

Tilaa

Liitteet & linkit