Pihlajalinnasta Forssan, Humppilan ja Ypäjän sosiaali- ja terveyspalveluiden kumppani

Pihlajalinna Oyj                 Lehdistötiedote                   30.5.2017 klo 8.45

Pihlajalinnasta Forssan, Humppilan ja Ypäjän sosiaali- ja terveyspalveluiden kumppani

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) valitsi 20.2.2017 Pihlajalinna-ryhmittymän sosiaali- ja terveyspalvelujen kumppaniksi. Sopimuksen toteutuminen edellyttää kuntayhtymän yksittäisten kuntien valtuustojen hyväksyntää. Palvelutuotantosopimus voi syntyä, vaikka kaikki kunnat eivät lähde mukaan. Maanantaina 29.5. Forssan ja Humppilan kunnanvaltuustot päättivät puoltaa kuntien ja Pihlajalinnan yhteisyrityksen perustamista. Tammelan kunnanvaltuusto äänesti yhteisyritystä vastaan. Ypäjän kunnanvaltuusto päätti jo aiemmin puoltaa yhteisyrityksen perustamista. Jokioisten kunnanhallitus on päättänyt, että hankintamenettely keskeytetään toistaiseksi, eikä asiasta ole päätetty Jokioisten kunnanvaltuustossa.

FSHKY:n alueella on noin 34 500 asukasta, ja kuntayhtymä on arvioinut viiden kunnan mahdollisen ulkoistussopimuksen arvoksi noin 37 miljoonaa euroa vuodessa. Jos ulkoistuksessa on mukana kolme kuntaa (väestö noin 22 800), sopimuksen arvo tulee olemaan pienempi. Kilpailutuksen mukaan sopimuskausi on vähintään 10 ja enintään 15 vuotta. Kilpailutuksen piiriin kuului suurin osa FSHKY:n perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoito (lukuun ottamatta ostoja sairaanhoitopiiriltä) sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Lopulliset palvelusopimuksen ehdot täsmentyvät neuvotteluissa.

Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:
Mikko Wirén, hallituksen puheenjohtaja, 050 322 0927
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita lääkärikeskuksissa, terveysasemilla, hammasklinikoilla ja sairaaloissa ympäri Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.

Tilaa