KANTELU SUOMEN ASIANAJAJALIITOLLE ON AIHEETON

Valtakunnansyyttäjänvirasto on tänään antamansa tiedotteen mukaan jättänyt Suomen Asianajajaliitolle tutkittavaksi kantelun asianajaja Kai Kotirannasta kolmen muun asianajajan lisäksi. Kantelu koskee Kotirannan osalta pääasiassa Satama Interactive Oyj:n ja TJ Group Oyj:n arvopaperimarkkinarikosasioiden yhteydessä esitettyjä puolustuksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksia.

Asianajaja Kotiranta edusti Satama Interactive Oyj:n arvopaperimarkkinarikosasiassa yhtiön silloista hallituksen jäsentä. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus hylkäsivät syytteen kokonaan. Hovioikeuden leikattua käräjäoikeuden puolustuksen eduksi tuomitsemia oikeudenkäyntikuluja, puolustus on hakenut korkeimmalta oikeudelta valituslupaa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisen määrän selvittämiseksi. Asian käsittely korkeimmassa oikeudessa on edelleen kesken. TJ Group Oyj:n arvopaperimarkkinarikosasiassa asianajaja Kotiranta edusti yhtiön osakeannin järjestäneen investointipankin silloista toimitusjohtajaa. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen kokonaan asianajaja Kotirannan päämiehen osalta eikä valtionsyyttäjä valittanut tuomion johdosta hovioikeuteen. Sekä puolustus että valtionsyyttäjä ovat kuitenkin valittaneet puolustuksen eduksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen osalta hovioikeuteen. Asian käsittely hovioikeudessa on edelleen kesken.

Valtionsyyttäjät hävisivät kummankin yllä mainitun rikosasian ja osa puolustuksen oikeudenkäyntikuluista määrättiin valtion maksettavaksi.

Asianajaja Kotiranta toimii puolustusasianajajana Helsingin käräjäoikeudessa tällä hetkellä vireillä olevassa Jippii Group Oyj:n laajassa arvopaperimarkkinarikosasiassa.

”Oikeudenkäyntikulujen määrää koskevan asian ajaminen julkisesti silloin, kun jutut ovat edelleen tuomioistuimen ratkaistavana, ei ole asiallista. Tuomioistuimille on taattava työrauha kaikissa olosuhteissa”, huomauttaa asianajaja Kotiranta.

”Oikeudenkäyntikulut ovat olleet perusteltuja. Kysymys on ollut päämiesteni kannalta erittäin vakavista arvopaperimarkkinarikossyytteistä, joihin on liittynyt merkittäviä oikeudellisia sekä taloudellisia arvoja ja joiden puolustus on hoidettu päämiesten hyväksymällä parhaalla mahdollisella tavalla. Päämiehemme ovat olleet tyytyväisiä tehtyyn työhön eikä laskuista, jotka kaikki on maksettu, ole ollut huomautettavaa. Valtionsyyttäjät ovat hävinneet juttunsa. Mikäli näitä aiheettomiksi todettuja juttuja ei olisi ajettu, ei olisi aiheutunut mitään kustannuksiakaan”, sanoo asianajaja Kotiranta.

”Valtakunnansyyttäjänvirasto on kehottanut Turun Sanomien mukaan tuomioistuimia ”skarppaamaan” puolustuksen oikeudenkäyntikuluvaatimusten osalta. Arvopaperimarkkinarikosasioita käsitelleet tuomioistuimet ovat olleet asiantuntevia eikä tällaiselle julkiselle kritiikille ole aihetta tai perustetta. Se on omiaan asettamaan koko tuomioistuinlaitoksen toiminnan ja arvostuksen kyseenalaiseen valoon. Tällä halutaan ilmeisesti ohjata ulkoapäin nyt vireillä olevien arvopaperimarkkinarikosjuttujen myöhemmin annettavien tuomioiden sisältöä”, toteaa asianajaja Kotiranta.

Puolustus esittää oikeudenkäyntikululaskunsa Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevassa Jippii Group Oyj:n arvopaperimarkkinarikosasiassa perjantaina 25.5.2007.

”Valtakunnansyyttäjänvirasto on Turun Sanomissa verrannut asianajopalkkioita syyttäjän kuukausipalkkaan. Nämä eivät ole mitenkään vertailukelpoisia eikä vertaus ole asiallinen. Laajan talousrikosasian valmistelemiseen ja sen hoitamiseen voi osallistua usein ryhmänä 6-10 asianajajaa. Tästä aiheutuvan palkkion veloittaa asianajajat työllistävä asianajoyhtiö. Asianajotoiminta on markkinahintaehtoista palveluliiketoimintaa, mihin sitoutuu merkittäviä kiinteitä kustannuksia. Jos selvitetään aiheettoman rikosprosessin yhteiskunnalle todellisuudessa aiheuttamat kustannukset mukaan lukien valvontaviranomaisen, esitutkinnan, syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin kokonaiskustannukset, voidaan todeta, etteivät puolustuksen asianajokulut ole mitenkään poikkeuksellisessa asemassa, päinvastoin”, sanoo asianajaja Kotiranta.

”Asianajajan velvollisuus on toimia päämiehensä parhaan edun mukaisesti kaikista sivuvaikutteista ja ulkopuolisesta painostuksesta vapaana. Päämiehellä on puolestaan aina oikeus päättää, miten ja missä laajuudessa juttua hoidetaan. Tämä on eri asia kuin se, minkä tuomioistuin arvioi kohtuulliseksi oikeudenkäyntikulujen määräksi rikosjutussa. Nyt julkisesti aloitettu painostus ei muuta tätä toimintatapaa”, toteaa puolustusasianajaja Kotiranta.

Lisätietoja:
Asianajaja Kai Kotiranta
040 543 0293

Yrityksestä

Pilgrim Oy on vuonna 1995 perustettu toimialasitoutumaton yritysviestinnän asiantuntijaorganisaatio. Yhtiö on Darwin Oy:n osakkuusyritys, ja se tarjoaa asiakkailleen viestinnän kokonaistoimituksia joustavasti ja tehokkaasti. Pilgrimin toimisto sijaitsee Helsingissä Tehtaankadulla. Pilgrimillä on pitkäaikainen kokemus kaikilta yritysviestinnän ydinalueilta (mm. viestinnän strateginen suunnittelu, mediaviestintä ja -suhteet, viestinnän konsultointi ja koulutus sekä asiakasjulkaisut). Yhtiöllä on viestinnän erikoisosaamista usealta eri toimialalta ja viestinnän osa-alueelta (mm. kriisiviestintä, elokuvaviestintä ja sponsorihankinta).