POWERNET OY USKOO SUOMEN VAIHTOSUUNTAAJAMARKKINOIDEN KASVUUN

Suomen Invertteri-markkinat ovat vain muutama prosentti UPS-markkinoista – suurin kasvupotentiaali nähdään pitkää varakäyntiaikaa ja modulaarisuutta vaativien AC-käyttöisten toimilaitteiden sähkönsyötön varmennuksessa.

Häiriöttömän sähkönsyötön varmistusjärjestelmä UPS (Uninterruptible Power Systems) on yleisimmin käytetty ratkaisu palvelinten, reitittimien, kytkimien ja muiden korkeaa suojaustasoa vaativien IT-laitteiden katkeamattoman sähkön saantiin. UPS järjestelmien suurin haaste piilee kuitenkin niiden akkujen kestävyydessä. UPS -järjestelmän tehot saattavat sinänsä olivat riittävät, mutta akuston kapasiteetti ei välttämättä vastaa kasvaneita sähkön syötön vaatimustasoja, eikä UPS järjestelmän akuston kokoa voi kasvattaa.  Samalla kuitenkin sähkön syötön piirissä oleva käyttäjämäärän jatkuva kasvu asettaa kovempia vaatimuksia järjestelmälle. 

Tässä markkinatilanteessa Powernet haastaa sähkönsyöttömarkkinoita Invertteri-ratkaisuillaan, joiden modulaarisuus tarjoaa nopean, joustavan ja kustannustehokkaan tavan täyttää muuttuneet vaatimukset. Energian tuotannon ja siirron järjestelmissä sekä teollisuuden prosesseissa on useita kriittisiä toimilaitteita ja ohjauspiirejä, joiden varmennukseen käytetään esim. 110VDC:n varmennettuja DC-järjestelmiä. DC-syötön lisäksi näissä kohteissa tarvitaan myös varmennettua AC-sähköä, jonka tekeminen vaihtosuuntauksella olemassa olevasta akustojärjestelmästä on pitkällä tähtäimellä huomattavasti kustannustehokkaampi ja joustavampi tapa kuin UPS-ratkaisu.

Kriittisistä energian tuotannon ja siirron prosesseista yleisimpiä sovelluksia ovat mm. sähköasemat, voimalaitokset sekä öljyn ja maakaasun pumppausasemat. Teollisuudessa varmennettua syöttöä vaaditaan mm. prosessiteollisuuden kriittisten suojaus- ja ohjauspiirien hallitun toiminnan varmistamisessa. Suurin kasvu nähdään redundanttisten modulaaristen ratkaisujen esiinmarssina energia alan ja teollisuuden sovelluksissa.

Powernetissä uskotaan kasvupontentiaaliin Suomen energia- ja teollisuus-segmenteissä. ”Näemme että nämä segmentit ovat pitkään olleet riippuvaisia UPS-järjestelmien tarjoamista ratkaisuista, mutta jatkuvasti kasvava sähkönkäyttötarve ja tarkempi elinkaarikustannuksen seuranta ohjaa päätösprosessia vaihtoehtoisiin ja kestävämpiin ratkaisuihin, kuten Inverttereihin”, kertoo liiketoimintayksikön johtaja Tuomo Räsänen Powernet Oy:ltä

Tietoliikennepuolella Invertterit ovat olleet jo pitkään käytössä. ”Vaihtosuuntaajat soveltuvat erinomaisesti AC-tehonsyöttöön telelaitteille. Järjestelmiä voidaan rakentaa, siirtää ja laajentaa muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Vaihtosuuntaajien elinikä on pitkä ja kattaa helposti sillä syötettävien telelaitteiden elinkaaren. Niissä ei ole ikääntyviä osia, kuten UPS-järjestelmän akusto. Vaihtosuuntaajat käyttävät olemassa olevaa DC-järjestelmän akustoa, jonka kokoa voidaan myös joustavasti säätää kytkemällä lisäkapasiteettiä entisen rinnalle” Räsänen summaa.

Lisätietoja:
Tuomo Räsänen
Liiketoimintayksikön johtaja, Powernet Oy
010-2890 705
tuomo.rasanen@powernet.fi
                                                           

Powernet Oy

Vuonna 1992 perustettu Powernet Oy on suomalainen teholähteiden, inverttereiden ja tehonsyöttöjärjestelmien suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut yritys, joka panostaa vahvasti tuotekehitykseen. Powernetin tärkeimpiä asiakassegmenttejä ovat mm. uusiutuvan energian sovellukset, kulkuneuvosovellukset ja teollisuuden erikoissovellukset. Yhtiön vahvuusalueita ovat mm. energiatehokkuus ja vaativat asiakaskohtaiset teholähderatkaisut.

Yrityksen kotipaikka on Äänekoskella, jossa on tuotanto, huolto, talous ja hallinto. Markkinointi ja tuotekehitys sijaitsevat Vantaan Petikossa. Äänekosken tehtaan lisäksi Powernetillä on sopimusvalmistajia volyymituotteille Suomen rajojen ulkopuolella. Yhtiön toiminta perustuu teholähdeasiantuntemukseen, kokonaislaatuun, kilpailukykyyn sekä kannattavuuteen. Powernet on kumppani valituille, vaativille asiakkaille ja sovelluksiin.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pilgrim Oy on vuonna 1995 perustettu toimialasitoutumaton yritysviestinnän asiantuntijaorganisaatio. Yhtiö on Darwin Oy:n osakkuusyritys, ja se tarjoaa asiakkailleen viestinnän kokonaistoimituksia joustavasti ja tehokkaasti. Pilgrimin toimisto sijaitsee Helsingissä Tehtaankadulla. Pilgrimillä on pitkäaikainen kokemus kaikilta yritysviestinnän ydinalueilta (mm. viestinnän strateginen suunnittelu, mediaviestintä ja -suhteet, viestinnän konsultointi ja koulutus sekä asiakasjulkaisut). Yhtiöllä on viestinnän erikoisosaamista usealta eri toimialalta ja viestinnän osa-alueelta (mm. kriisiviestintä, elokuvaviestintä ja sponsorihankinta).

Liitteet & linkit