Rinnakkaislääketeollisuus ry: Lääkekustannuksissa voidaan säästää järkevästi lääkevaihtoa tehostamalla

Rinnakkaislääketeollisuus ry:n mukaan lääkekustannuksissa voidaan säästää järkevästi lääkevaihtoa tehostamalla ilman, että potilaan asema heikkenee. Viitehintajärjestelmä ei ole ainoa vaihtoehto lääkekustannusten alentamiseksi.

Tutkimusten mukaan ihmiset ovat tyytyväisiä lääkevaihtoon, sanoo Rinnakkaislääketeollisuus ry:n toiminnanjohtaja Jaana Meklin.

- Lääkevaihto toimii erittäin hyvin peruskorvattavien lääkkeiden osalta mutta lääkevaihtoa pitäisi tehostaa nykyisestään ylempien korvausluokkien lääkkeissä.

Järjestelmän tulisi ohjata rinnakkaislääkkeiden käyttöön silloin, kun se on potilaan hoidon kannalta järkevää.

- Lääkärin rooli tässä arvioinnissa on erittäin tärkeä. Säästöjä voidaan saada aikaan pelkästään lääkemääräyskäytäntöjä muuttamalla. Lääkekorvauskuluja alentamalla varoja voidaan suunnata
sinne, missä niitä kipeämmin tarvitaan.

Mahdollinen viitehintajärjestelmä tulisi rakentaa nykyisen hintaputkijärjestelmän päälle

Viitehintajärjestelmä ei Meklinin mukaan ole ainoa vaihtoehto lääkekustannusten alentamiseksi. Mikäli Suomeen päätetään kuitenkin rakentaa viitehintajärjestelmä, paras mahdollinen järjestelmä ei ole sellainen, missä lääke korvataan markkinoilla olevan halvimman valmisteen hinnan mukaan. Järkevintä olisi hyödyntää nykyistä hintaputkijärjestelmää, jolloin potilas voi valita vaihtokelpoisista valmisteista hänelle parhaan vaihtoehdon, ehdottaa Meklin.

- Viitehintajärjestelmä ohjaisi siten potilaan käyttämään rinnakkaislääkkeitä ja hänen saama korvaus olisi suhteessa sama kuin nyt.

Rinnakkaislääkkeet ovat myös yhtä hyviä ja tehokkaita kuin alkuperäislääkkeet, vaikka ne ovat edullisempia, muistuttaa Meklin.

- Myyntilupahakemuksen käsittelyn yhteydessä Lääkelaitos varmistaa tuotteen laadun sekä tehon ja turvallisuuden. Rinnakkaisvalmisteessa on sama määrä samaa vaikuttavaa ainetta kuin alkuperäislääkkeessäkin.

Lisätietoja:
Rinnakkaislääketeollisuus ry:n toiminnanjohtaja
Jaana Meklin
gsm: +358 400 741 686
jaana.meklin@rinnakkaislaaketeollisuus.fi

Rinnakkaislääketeollisuus ry: Actavis, Alternova, Copyfarm, Teva Finland Oy, Merck NM, Nordic Drugs, Ratiopharm, Sabora Pharma sekä Sandoz.


FAKTALAATIKKO

- Lääkevaihdon piirissä on noin 47 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista. Lähde: Lääkelaitos.

- Lääkevaihdolla saavutettiin vuonna 2006 yhteensä 36,2 miljoonan euron kokonaissäästö. Luvussa on mukana sekä asiakkaan että sairausvakuutuskorvauksen säästöt. Lähde: Kela.

Alkuperäisvalmiste:
Lääkevalmiste, jolle on ennen markkinoille tuomista tehty täydet tehon ja turvallisuuden osoittavat tutkimukset ja joka on sen jälkeen saanut viranomaisilta myyntiluvan näiden tutkimustulosten perusteella. Se on luonnollisesti normaalitapauksessa lääkkeen kehittäjän oma, aikansa patenttisuojaa nauttiva tuote, josta suojan umpeuduttua tulee vertailuvalmiste sen geneerisille kilpailijoille.

Rinnakkaisvalmiste = Rinnakkaislääke = Geneerinen valmiste:
Lääkevalmiste, joka on kehitetty vastaamaan alkuperäisvalmistetta ominaisuuksiensa ja laatunsa puolesta. Siinä on sama määrä samaa vaikuttavaa ainetta samassa annosmuodossa ja imeytyvyyden vastaavuus (biologinen samanarvoisuus) alkuperäisvalmisteen kanssa on osoitettu vertailevin hyötyosuus- eli bioekvivalenssitutkimuksin.
Rinnakkaisvalmisteet ovat myyntiluvan saadakseen oltava alkuperäisvalmisteen kanssa bioekvivalentteja. Tätä valvoo lääkelaitos.
Yrityksestä

Pilgrim Oy on vuonna 1995 perustettu toimialasitoutumaton yritysviestinnän asiantuntijaorganisaatio. Yhtiö on Darwin Oy:n osakkuusyritys, ja se tarjoaa asiakkailleen viestinnän kokonaistoimituksia joustavasti ja tehokkaasti. Pilgrimin toimisto sijaitsee Helsingissä Tehtaankadulla. Pilgrimillä on pitkäaikainen kokemus kaikilta yritysviestinnän ydinalueilta (mm. viestinnän strateginen suunnittelu, mediaviestintä ja -suhteet, viestinnän konsultointi ja koulutus sekä asiakasjulkaisut). Yhtiöllä on viestinnän erikoisosaamista usealta eri toimialalta ja viestinnän osa-alueelta (mm. kriisiviestintä, elokuvaviestintä ja sponsorihankinta).