Rinnakkaislääketeollisuus ry: Nykyisestä lääkevaihtolainsäädännöstä perusta Suomen viitehintamallille

Rinnakkaislääketeollisuus ry:n mukaan parhaillaan valmisteilla olevan Suomen viitehintamallin tulisi perustua nykyiseen toimivaan lääkevaihtolainsäädäntöön, jotta uusi malli voitaisiin toteuttaa mahdollisimman helposti. Yhdistys pitää päätöstä viitehintajärjestelmästä odotettuna. Mallia valmisteltaessa on kuitenkin tärkeää kuunnella tahoja, joiden toimintaan viitehintajärjestelmä vaikuttaa, sanoo Rinnakkaislääketeollisuus ry:n toiminnanjohtaja Jaana Meklin.

- Viitehinta on jo käytössä useimmissa Euroopan maissa. Mallista saadaan toimiva ja se tuo kaivatut säästöt, jos sen valmistelussa huomioidaan tahot, joiden toimintaan viitehintajärjestelmä tulee vaikuttamaan.

Rinnakkaislääketeollisuusyhdistyksen mukaan viitehintamallin pohjalla tulisi olla nykyinen toimiva lääkevaihtolainsäädäntö sekä siihen liittyvä hintaputkijärjestelmä. Näin malli voitaisiin toteuttaa mahdollisimman yksinkertaisesti.

- Meille ei ole yhdentekevää millainen viitehintajärjestelmä Suomeen valitaan. Järjestelmä, jossa noudatettaisi nykyisen hintaputken 2-3 euron leveyttä, toisi potilaalle jonkin verran valinnanvaraa ja varmistaisi lääkkeiden saatavuuden. Halvimman hinnan mukaan määräytyvä viitehinta saattaisi johtaa epäterveeseen kilpailuun.

Viitehintamallista huolimatta lääkäreiden rooli lääkkeen määrääjänä on hyvin tärkeä. Mikäli vaihtokelpoisten peruslääkkeiden määräämisestä siirrytään patentinalaisiin lääkkeisiin, viitehintamallilla ei saavuteta säästöjä. Tästä syystä lääkäreitä pitäisi kannustaa peruslääkkeiden käyttöön esimerkiksi hoitosuosituksin.

Rinnakkaislääketeollisuus ry:n kesällä 2007 toteuttaman kuluttajakyselyn mukaan vastaajista 70 % oli sitä mieltä, että Kelan lääkekorvausmenoja tulisi hillitä niin, että lääkäreiden pitäisi määrätä edullisia rinnakkaislääkkeitä aina kun se on mahdollista.

Lisätietoja:
Rinnakkaislääketeollisuus ry:n toiminnanjohtaja
Jaana Meklin
gsm: +358 400 741 686
jaana.meklin@rinnakkaislaaketeollisuus.fi

Rinnakkaislääketeollisuus ry:n puheenjohtaja
Mika Käyhkö
puh: +358 20 180 5960
gsm: +358 40 747 4787
mika.kayhko@ratiopharm.fi

Rinnakkaislääketeollisuus ry: Actavis, Alternova, Orifarm Generics, Teva Finland, Merck NM, Nordic Drugs, Ratiopharm, Sabora Pharma sekä Sandoz.

Yrityksestä

Pilgrim Oy on vuonna 1995 perustettu toimialasitoutumaton yritysviestinnän asiantuntijaorganisaatio. Yhtiö on Darwin Oy:n osakkuusyritys, ja se tarjoaa asiakkailleen viestinnän kokonaistoimituksia joustavasti ja tehokkaasti. Pilgrimin toimisto sijaitsee Helsingissä Tehtaankadulla. Pilgrimillä on pitkäaikainen kokemus kaikilta yritysviestinnän ydinalueilta (mm. viestinnän strateginen suunnittelu, mediaviestintä ja -suhteet, viestinnän konsultointi ja koulutus sekä asiakasjulkaisut). Yhtiöllä on viestinnän erikoisosaamista usealta eri toimialalta ja viestinnän osa-alueelta (mm. kriisiviestintä, elokuvaviestintä ja sponsorihankinta).