Suomen Apteekkariliiton tiedote 11.11.2009: Suomalaiset kaipaavat henkilökohtaista tukea painonhallintaan

Laihdutetut kilot tulevat lähes aina takaisin

Suomen Apteekkariliiton syyskuisen verkkokyselyn mukaan painonhallinta koetaan yleisesti vaikeaksi. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 4 289 suomalaista ympäri Suomen. Reilu enemmistö vastaajista (84 %) oli yrittänyt laihduttaa jossain vaiheessa elämäänsä, ja jopa noin joka neljäs oli laihduttanut kuusi kertaa tai useammin. Lähes 70 % kertoi pitävänsä ammattilaisen antamaa henkilökohtaista painonhallintatukea tärkeänä. Vastanneista 13 % kertoi, että ei ole koskaan laihduttaessaan päässyt tavoitteisiinsa ja 40 % oli päässyt tavoitteisiin harvoin. Vain 30 % koki useimmiten saavuttaneensa haluamansa painon. Kyselystä kävi ilmi, että laihdutetut kilot tulevat lähes aina takaisin. Vain 23 % vastanneista sanoi, ettei paino ole koskaan palannut entiselleen laihdutuksen jälkeen. Tyypillisimmin painonnousua yritetään hillitä lisäämällä liikuntaa, vähentämällä syömistä ja muokkaamalla ruokavaliota terveellisempään suuntaan. /Vähän uskoa vähähiilihydraattiseen ruokavalioon/ Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri painonhallintamenetelmien tehokkuutta asteikolla 1-5 (5=erittäin tehokas, 1= ei lainkaan tehokas). Liikunnan lisääminen sai kokonaisarvosanaksi 4,5, ruokaremontti 4,4 ja syömisen vähentäminen 4,2. Lähes puolet vastanneista sen sijaan piti vähähiilihydraattista ruokavaliota tehottomana painonhallinnan kannalta ja se sai tehokkuusarvosanaksi 2,6. /Ihminen vai internet?/ Internet-palveluiden tarjoamaa painonhallintatukea tärkeänä tai erittäin tärkeänä piti 37 % vastaajista, kun taas 26 % ei pitänyt sitä tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Sen sijaan 67 % piti ammattilaisten antamaa henkilökohtaista tukea tärkeänä tai erittäin tärkeänä apuna painonhallinnassa. — Teoriassa painon pudottaminen on yksinkertaista: täytyy kuluttaa enemmän kuin syö. Monille tällaisen elintapamuutoksen tekeminen on kuitenkin erittäin vaikeaa ilman ammattilaisen antamaa henkilökohtaista tukea, jolla voidaan vahvistaa motivaatiota ja muutosvalmiutta kunkin omassa arkielämässä, sanoo asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki Apteekkariliitosta. /Valtaosa vastaajista naisia/ Apteekkariliiton painonhallintakyselyyn vastanneista valtaosa (92 %) oli naisia. Liki puolet (46 %) vastaajista oli 31-50 -vuotiaita, 30 % yli 50-vuotiaita, 22 % 18-30 -vuotiaita ja 1 % 18-vuotiaita. Vastauksista 30 % tuli Uudeltamaalta ja 10% Pirkanmaalta sekä Varsinais-Suomesta. Loput vastauksista jakautuivat maantieteellisesti melko tasaisesti. Lisätietoja: Johanna Salimäki, asiantuntijaproviisori, Suomen Apteekkariliitto, puh. (09) 2287 1403, 050 331 4521 Apteekkariliitto lyhyesti Suomen Apteekkariliitto (www.apteekkariliitto.fi) on vuonna 1897 perustettu apteekkareiden muodostama yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa ammatillisia sekä koulutus- ja viestintäpalveluita jäsenilleen.

Yrityksestä

Pilgrim Oy on vuonna 1995 perustettu toimialasitoutumaton yritysviestinnän asiantuntijaorganisaatio. Yhtiö on Darwin Oy:n osakkuusyritys, ja se tarjoaa asiakkailleen viestinnän kokonaistoimituksia joustavasti ja tehokkaasti. Pilgrimin toimisto sijaitsee Helsingissä Tehtaankadulla. Pilgrimillä on pitkäaikainen kokemus kaikilta yritysviestinnän ydinalueilta (mm. viestinnän strateginen suunnittelu, mediaviestintä ja -suhteet, viestinnän konsultointi ja koulutus sekä asiakasjulkaisut). Yhtiöllä on viestinnän erikoisosaamista usealta eri toimialalta ja viestinnän osa-alueelta (mm. kriisiviestintä, elokuvaviestintä ja sponsorihankinta).