Tiedote 4.11.2009: Tulevaisuuden menestyjäyritykset ovat yhteisöllisiä, avoimia ja eettisiä

Winference luo menestysstrategioita suomalaisyrityksille

Monimutkaistuva ja muuttuva maailma avaa yrityksille haasteiden lisäksi valtavasti mahdollisuuksia. Muutos vaatii kuitenkin uudenlaista strategista ajattelua, johtamista ja menestystä. Maailmalla yleistyvät osallistavat seminaarit tarjoavat päättäjille puheenvuorojen ja valmiiden mielipiteiden sijaan areenoita, joilla osallistujat ja asiantuntijat etsivät yhdessä vastauksia oman organisaationsa haasteisiin. Suomen menestyksen avaimia löydetään parhaillaan Winference-tapahtumassa Helsingissä. Winferencen yhteydessä julkistetaan elo-lokakuussa 2009 toteutetun mielipidevaikuttajien syvähaastattelun tulokset. Haastattelussa perehdyttiin tekijöihin, jotka siivittävät Suomea ja suomalaisyrityksiä menestykseen. Haastateltavina olivat mm. Winferenceen osallistuvat Vallila Interiors Oy:n toimitusjohtaja Anne Berner (vuoden liikemies 2009), Ylen toimitusjohtaja Mikael Jungner, Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Ari Rahkonen, Tulevaisuuden Tutkimuskeskuksen professori Pirjo Ståhle, Sitran ennakointipäällikkö Riitta Nieminen-Sundell sekä kirjailija, terapeutti Tommy Hellsten. Kaikkiaan haastateltiin 31 yhteiskunnallista vaikuttajaa. /Tulevaisuuden johtaja valmentaa ja rohkaisee kokeilemaan/ Haastattelun mukaan Suomen teollisuus ja tuotanto tulevat vääjäämättä hiipumaan. Uuteen menestykseen ei ole valmiita malleja; sen sijaan tarvitaan rohkeaa ajattelua ja nopeaa kokeilua. Muutos lähtee pienistä organisaatioista, jotka voivat toimia epätäydellisellä tiedolla ja kerätä kokemuksia nopean kokeilun kautta. Johtaminen tulee olemaan ennen kaikkea tunteen ja luovuuden johtamista. Auktoriteeteista ja hierarkioista luovutaan. Menestyvä johtaja on valmentava, innostava ja osallistava. Yksilön taidoissa korostuvat oma vastuu, itsetuntemus, kokonaisuuksien näkeminen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Tulevaisuuden menestyvät organisaatiot ovat rohkeita, läpinäkyviä, avoimia ja osallistavia. Eettinen ja kestävä liiketoiminta menestyy verkostoitumisella ja yhteisöllisyydellä. Menestyjäyritykset luovat uusia tiedon, osaamisen ja palveluiden liiketoimintamalleja. Strategiat tehdään joustavammiksi ja ymmärrettävämmiksi entistä laajemman yhteisön kanssa. – Vastauksissa painottuvat kokonaisuuksien hahmottaminen sekä systeemisyys keinoina selviytyä nopeasti muuttuvassa ympäristössä, Winferencen järjestävän Dazzle Oy:n luovuus- ja tulevaisuusjohtaja Vesa Auvinen kiteyttää. – Yleisesti koetaan, että paluuta entiseen ei ole, vaan menestys edellyttää rohkeaa toisin ajattelua ja toisin tekemistä. /Winference innovoi menestyksen mahdollisuuksia/ Winference on vanhoja ajattelu- ja toimintamalleja ravisteleva innovatiivinen tapahtuma. Sen tavoite on saada ihmiset, yritykset ja organisaatiot näkemään ja hyödyntämään murroksen avaamat mahdollisuudet mm. johtamisessa, strategioissa, liiketoimintamalleissa, palveluissa, hyvinvoinnissa ja innovaatioissa. Tapahtuman osallistujat ovat suomalaisia päättäjiä, työntekijöitä ja huippuasiantuntijoita. Winference järjestetään 4.-5.11.2009 Helsingissä. Tapahtumasta vastaa organisaatioiden tulevaisuuden menestyksen mahdollistaja Dazzle Oy. Lisätietoa: Dazzle Oy, toimitusjohtaja Heli Vähätiitto, p. 050 341 2901 Dazzle Oy, luovuus- ja tulevaisuusjohtaja Vesa Auvinen, p. 050 368 4642 www.dazzle.fi

Yrityksestä

Pilgrim Oy on vuonna 1995 perustettu toimialasitoutumaton yritysviestinnän asiantuntijaorganisaatio. Yhtiö on Darwin Oy:n osakkuusyritys, ja se tarjoaa asiakkailleen viestinnän kokonaistoimituksia joustavasti ja tehokkaasti. Pilgrimin toimisto sijaitsee Helsingissä Tehtaankadulla. Pilgrimillä on pitkäaikainen kokemus kaikilta yritysviestinnän ydinalueilta (mm. viestinnän strateginen suunnittelu, mediaviestintä ja -suhteet, viestinnän konsultointi ja koulutus sekä asiakasjulkaisut). Yhtiöllä on viestinnän erikoisosaamista usealta eri toimialalta ja viestinnän osa-alueelta (mm. kriisiviestintä, elokuvaviestintä ja sponsorihankinta).

Tilaa