Turvavyö on pakollinen myös huviajelulla

Tivoli Sariola on jo vuosien ajan ollut mukana kehittämässä ja luomassa Suomeen yhtenäisiä toimintamalleja tivolihuvien turvallisuuden varmistamiseksi. Kehitystyön veturina toimii Suomalaisten Tivolien Yhdistys. Tivolitoiminnassa turvallisuus on elinehto ja Tivoli Sariolassa se on lisäksi sydämen asia.


Tivoli Sariolassa tiedetään, että turvallisuus on tivoli- ja huvipuistoalan yrityksille elintärkeä. Yksikin vakava tapaturma vaikuttaisi laajasti tivoli- ja huvipuistoalan turvallisuuden luotettavuuteen.

– Onnistunut tivolielämys edellyttää turvallisuussäädösten ja turvatarkastusten noudattamista. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan turvallisuusrutiinit hallitseva henkilökunta. Turvallisuus ei ole meille vain asia muiden joukossa: se on ja sen pitää olla sydämen asia, kiteyttää kehitysjohtaja Ville Sariola.

Käytännössä tivolin turvatarkastus tehdään ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisena lähtötarkastuksena. Lisäksi paikalliset terveysviranomaiset suorittavat halutessaan omia tarkastuksia vierailupaikkakunnilla.

– Tivoli Sariolan turvallisuussuunnitelma on tarkastettu Kuluttajavirastossa ja se on viraston ohjeiden mukainen.

Koulutettu henkilökunta takaa turvallisen tivolipäivän

Tivoli Sariolan henkilökunta käy läpi kolmipäiväisen turvallisuuskoulutuksen ennen töiden aloitusta. Koulutusohjelmassa opiskeltavat turvallisuusohjeet kattavat tivolin

rakentamiseen, purkamiseen ja aukioloon liittyvän turvallisuusohjeistuksen.

Tilapäistyöntekijät koulutetaan niin ikään käyttämään laitteita turvallisesti.

– Turvallisuus on arvolistallamme korkeimmalla. Se on asia, josta emme tingi. Turvallisuusnäkökohdat ovat korostuneet koko tivolitoiminnassa 2000-luvulla ja se on saanut jalansijaa yleisessä keskustelussa.

Käytännössä asiakkaan turvallisuus taataan laitteelle saapumisesta alkaen aina ajon päättymiseen saakka.

– Asiakkaat ohjataan istuimeen, turvavyöt ja -kaiteet kiinnitetään asianmukaisesti ja lisäksi kuulutuksilla tai äänimerkeillä ilmoitetaan, kun laite on lähdössä liikkeelle. Ajon aikana henkilökunta tarkkailee laitetta ja sen välitöntä ympäristöä ehkäisten vaaratilanteiden syntymistä.

Huipputekniikka tuo varmuutta

Tivoli Sariolan turvallisuusohjeita päivitetään jatkuvasti. Pienimmätkin läheltä piti -tilanteet

käydään läpi yhteisissä palavereissa säännöllisesti. Tilanteet raportoidaan kirjallisesti sekä kuvaillaan tarkasti. Samalla käydään läpi korjaavat toimenpiteet, jottei vastaavaa pääse enää tapahtumaan.

Mahdollisia vaaratilanteita tivoliympäristössä voivat olla luonnonvoimien aiheuttamat rajut

säänmuutokset kuten rajuilmat, salamat ja trombit. Lisäksi laiteviat, onnettomuudet ja tulipalot ovat riskitekijöitä.

Tekniset ajolaitteet on varmistettu toimimaan erilaisissa riskitilanteissa.

– Esimerkiksi vapaapudotus Sariola Tower on varmistettu siten, että jos istuinosan ylös vetävä vaijeri jostain syystä katkeaisi, alhaalla on tuplavarmistus sitä varten, ettei se pääse missään tilanteessa hallitsemattomasti putoamaan alas. Tällaisessa tilanteessa ilmalla toimivat sylinterit varmistavat asiakkaiden turvallisuuden.

Inhimilliset virheet ovat kuitenkin aina mahdollisia. Lasten käyttäytyminen uusissa tilanteissa saattaa olla myös arvaamatonta, ja siksi henkilökunnan tulee varautua kaikenlaisiin reaktioihin ajon aikana.  

– Mitä enemmän tivolialueella on asiakkaita, sitä tärkeämpää turvallisuusriskien

reaaliaikainen ennakointi ja huomioiminen on.

Tarkastukset ja huollot kokoamisen ja purkamisen yhteydessä

Laitteiden kokoaminen ja purkaminen noin viikon välein mahdollistaa ajolaitteiden rakenteiden säännöllisen tarkastamisen ja huoltamisen. Kokoamisen yhteydessä suoritetaan perusteellinen tarkastus ja joka toimintapäivänä vastuuhenkilöt suorittavat ajolaitteille turvatarkastuksen.

Turvatarkastuksessa varmistetaan mm. turvavöiden ja kaiteiden kunto, kiristetään jalkoja, ruuveja, muttereita sekä huomioidaan kullekin laitteelle ominaiset turvallisuuteen ja toimintaan vaikuttavat erityispiirteet.

Koeajo kuuluu olennaisena osana päivittäiseen turvatarkastukseen. Turvatarkastus kuitataan ja raportoidaan päivittäin kirjallisesti laitekohtaisiin turvatarkastuskansioihin.

Henkilökunta hallitsee myös ensiavun

Paikallinen pelastuslaitos tarkastaa tivolialueen ja pelastusteiden esteettömyyden ennen kuin alue avataan yleisölle. Henkilökuntaa on koulutettu myös ensiapuasioissa ja ensiapupiste palvelee infovaunulla kaikkina tivolipäivinä.

– Rajuilmalla tivolilaitteet suljetaan ja asiakkaat ohjataan turvalliseen sateensuojaan. Tivolialueen sähkökaapelit kaivetaan maan alle tai piilotetaan suojien alle esteetöntä kulkua varten.

Turvattu työntekijä

Tivolihenkilökunta varmistaa ensisijaisesti tivoliasiakkaan turvallisuuden, mutta myös heidän oma työturvallisuutensa on varmistettu.

– Rakentamisen ja purkamisen aikana asianmukaiset työvaatteet, turvakengät, kypärät ja korkeilla laitteilla turvavaljaat suojaavat henkilöstöä työtapaturmilta.

Tieto luo turvaa

Lipunmyyntipisteen infokyltti sekä laitekohtaiset opastekyltit ohjaavat asiakkaita turvalliseen tivolipäivään. Pituusrajasuositukset ja varoitukset on merkitty selvästi näkyviin.

– Lipunmyynnissä jaettavassa esitteessä on mukana kaikki tärkeä tieto, mitä asiakas tarvitsee turvallisen tivolipäivän viettämiseen. Haluamme varmistaa kaikin keinoin, että sekä asiakkaat että työntekijämme saavat tivolista hienoja elämyksiä ja muistoja. Turvallisesti toimivat ajolaitteet tekevät tämän mahdolliseksi.

Lisätietoja:

Ville Sariola

Kehitysjohtaja

+358 40 509 2949

ville.sariola@tivolisariola.fi

www.tivolisariola.fi

Tivoli Sariola on perheyritys, jonka toiminnassa on mukana kolme eri sukupolvea. Tivoli Sariola tarjoaa hauskoja hetkiä ja ikimuistoisia elämyksiä yli 120 vuoden kokemuksella sellaisilla Suomen paikkakunnilla, missä tivolihuveja ei normaalisti ole. Vuonna 2012 kiertueemme kattaa 15 paikkakuntaa ja työllistää kesän aikana 45–50 henkilöä. Tarkempi kiertueaikataulu osoitteessa www.tivolisariola.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pilgrim Oy on vuonna 1995 perustettu toimialasitoutumaton yritysviestinnän asiantuntijaorganisaatio. Yhtiö on Darwin Oy:n osakkuusyritys, ja se tarjoaa asiakkailleen viestinnän kokonaistoimituksia joustavasti ja tehokkaasti. Pilgrimin toimisto sijaitsee Helsingissä Tehtaankadulla. Pilgrimillä on pitkäaikainen kokemus kaikilta yritysviestinnän ydinalueilta (mm. viestinnän strateginen suunnittelu, mediaviestintä ja -suhteet, viestinnän konsultointi ja koulutus sekä asiakasjulkaisut). Yhtiöllä on viestinnän erikoisosaamista usealta eri toimialalta ja viestinnän osa-alueelta (mm. kriisiviestintä, elokuvaviestintä ja sponsorihankinta).

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit