Tutkimus: Suomesta siirtyy pois merkittävä määrä konepajateollisuuden tuotantoa seuraavan viiden vuoden aikana

Liikkeenjohdon konsultointitoimisto August Associatesin tekemän kyselytutkimuksen mukaan rakennemuutos suomalaisessa konepajateollisuudessa jatkuu. Yritykset siirtävät tuotantoaan ulkomaille. Myös tuotannon ulkoistukset jatkuvat. Alihankkijasektorissa on edessä yritysjärjestelyitä.

Tammikuussa tehdyssä konepajasektorin kyselytutkimuksessa 35 % vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole enää viiden vuoden kuluttua valmistusta Suomessa. Vähenevä trendi oli selvästi havaittavissa sekä alihankkijoilla että lopputuotevalmistajilla. Suurimmat kasvuprosentit tuotantomaina saivat Venäjä ja Intia.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat myös näkemyksen siitä, että konepajat hakevat jatkuvasti uutta paikkaa arvoketjussa. Trendi on säilynyt lähes entisellään: tuotantoa ja peruspalveluita ulkoistetaan, itse keskitytään uusiin lisäarvopalveluihin.

Tutkimustulosten mukaan päämies-alihankkijasuhteessa keskeisimmät haasteet ovat edelleen toimitusvarmuudessa ja kustannustasossa. Tutkimustulokset vahvistavat myös julkisesta keskustelusta muodostuneen kuvan siitä että lopputuoteyhtiöt kokevat suomalaisten alihankkijoiden kyvyn investoida ulkomaille suureksi haasteeksi. Yhteistyön kehittäminen edellyttäneekin alihankkijoiden koon kasvamista. Tutkimukseen vastasi 51 johtajaa suomalaisista konepajayrityksistä.

Lisätietoja tutkimuksesta:
www.augustassociates.com
Markus Valoaho (040 742 0262)
Mikko Rummukainen (040 566 2623)
Helena Koski-Väänänen (040 836 2886)
August Associates Oy

Yrityksestä

Pilgrim Oy on vuonna 1995 perustettu toimialasitoutumaton yritysviestinnän asiantuntijaorganisaatio. Yhtiö on Darwin Oy:n osakkuusyritys, ja se tarjoaa asiakkailleen viestinnän kokonaistoimituksia joustavasti ja tehokkaasti. Pilgrimin toimisto sijaitsee Helsingissä Tehtaankadulla. Pilgrimillä on pitkäaikainen kokemus kaikilta yritysviestinnän ydinalueilta (mm. viestinnän strateginen suunnittelu, mediaviestintä ja -suhteet, viestinnän konsultointi ja koulutus sekä asiakasjulkaisut). Yhtiöllä on viestinnän erikoisosaamista usealta eri toimialalta ja viestinnän osa-alueelta (mm. kriisiviestintä, elokuvaviestintä ja sponsorihankinta).