Vuoden parhaat terveydenhuollon luennoitsijat valittu

Suomen johtava yksityinen terveydenhuollon kouluttaja Professio Finland Oy valitsi vuoden 2011 parhaat terveydenhuollon luennoitsijat yli 600 luennoitsijan joukosta

Parhaat luennoitsijat valittiin yhteensä 646 indeksoidun puhujan joukosta parhain kokonaispistein. Kovasta karsintajoukosta parhaaksi luennoitsijaksi 4,83 kokonaispisteillä valittiin kipsimestari Jouko Poikela Kuopion Yliopistollisesta sairaalasta ja parhaaksi lääkäriluennoitsijaksi 4,78 kokonaispisteillä neurokirurgi Martin Lehecka HYKS:istä.

Professio järjesti vuoden 2011 aikana yhteensä 42 koulutustapahtumaa terveydenhuollon johdolle, lääkäreille sekä hoitajille. Tilaisuuksiin osallistui 3558 kuulijaa, joista 45 % arvioi luennoitsijoita asteikolla 1-5 esityksen sisällöstä ja esitystavasta numeroin ja avoimin vastauksin. Lääkäreille suunnattuja tapahtumia järjestettiin yhteensä 19. Yli 6 % Suomen lääkäreistä on osallistunut Profession koulutuksiin vuonna 2011 ja yli 20 % kävijöistä on osallistunut useampaan koulutukseen

“Valinta vuoden parhaaksi luennoitsijaksi oli todella iloinen yllätys, sillä luentotilaisuuden muu anti oli erittäin kattavaa. Harvoin saa näin syvällistä tietopakettia eri alan ammattilaisilta. Opintopäivillä käsitellään usein laajasti yleisiä aihealueita, mutta nyt aiheiden ydintä lähestyttiin usealta suunnalta. Tämä toi aiheisiin piristäviä näkökulmia. Selkeästi määritellyt aihepiirit edesauttoivat asiakokonaisuuksien hahmottamissa. Oman ammattikunnan koulutus on viime vuosina hieman rönsyillyt ja peräänkuulutankin ydinosaamista, jossa vahvaa käytännön kokemusta tukee teoria. Tulen mielelläni koulutustilaisuuksiin luennoimaan tulevaisuudessakin aikataulujen ja aihepiirien mukaan”, kertoo Poikela.

“On hienoa saada tunnustusta terveydenhoidon ammattilaisilta. Tämä kannustaa entistä parempiin suorituksiin. Luennoin pääasiallisesti kansainvälisillä foorumeilla ja kokemusteni perusteella Profession järjestelyt olivat hyvin toteutut ja toimivat. Yliopistollisten sairaaloiden vastuu terveyden- ja sosiaalihuollon koulutuksessa on merkittävä, mutta yksityiset koulutusyritykset tuovat oman lisänsä tarjoomaan. Luennoin jatkossakin mielelläni yhtiön tilaisuuksissa, mikäli aihepiiri vastaa osaamistani. Tiedon jakaminen lääketieteessä on perusteltua kun sisältö on järkevästi kohderyhmän tarpeiden mukaan suunniteltua”, toteaa Lehecka.

”Koulutuksen taso ja sen aktiivinen seuranta on ensisijainen voimavaramme. Parhaat luennoitsijat valittiin nyt ensimmäistä kertaa osallistujien tekemän numeerisen arvioinnin perusteella. Palaute kirkasti entisestään näkemystämme siitä, että olennaisen tiedon jatkuva kerääminen tuottaa lisäarvoa jota voidaan käyttää koulutustemme kehittämiseksi”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja, sis. el Ilari Kerola.

” Voittajien valinta näin useiden luennoitsijoiden joukosta viittaa siihen, että koulutusmallimme on saanut tukevan jalansijan terveyden- ja sosiaalihuollon koulutusmarkkinoilla. Tulemme kouluttamaan vuosi 2012 yli 4500 lääkäria, hoitajaa ja muuta alan ammattilaista ”, Kerola jatkaa.

Terveydenhuollon organisaatiot pystyvät kehittymään, kun ammattilaisilla on mahdollisuus hankkia korkeatasoista koulutusta. Professio pyrkii auttamaan lääkäreitä saavuttamaan 10 kerran koulutussuosituksen ja yhtiön järjestämien tapahtumien korkea edelleen suositteluprosentti (91%) kertookin koulutusten suosiosta.

Lisätietoja:

Professio Finland Oy
Toimitusjohtaja Ilari Kerola, MD, Internal Medicine
puh: 0400 684 120 /
ilari.kerola@professio.fi / www.professio.fi

Martin Lehecka: 050 427 2500

Jouko Poikela: 044 717 2302

Professio on Suomen suurin riippumaton terveyden- ja sosiaalihuollon koulutuksia järjestävä yhtiö. Profession tavoitteena on kehittää korkealaatuisia ja objektiivisia koulutuksia suomalaiselle terveyden- ja sosiaalihuoltohenkilöstölle. Tapahtumien sisältö rakennetaan kohderyhmälähtöisesti yhteistyössä alan asiantuntijoiden, kouluttautujien ja yhdistysten kanssa. Asiantuntevuus varmistetaan laajamittaisilla sähköisillä kohderyhmäkyselyillä, asiantuntijahaastatteluilla ja osin kansainvälisellä puhujakunnalla.

Yrityksestä

Pilgrim Oy on vuonna 1995 perustettu toimialasitoutumaton yritysviestinnän asiantuntijaorganisaatio. Yhtiö on Darwin Oy:n osakkuusyritys, ja se tarjoaa asiakkailleen viestinnän kokonaistoimituksia joustavasti ja tehokkaasti. Pilgrimin toimisto sijaitsee Helsingissä Tehtaankadulla. Pilgrimillä on pitkäaikainen kokemus kaikilta yritysviestinnän ydinalueilta (mm. viestinnän strateginen suunnittelu, mediaviestintä ja -suhteet, viestinnän konsultointi ja koulutus sekä asiakasjulkaisut). Yhtiöllä on viestinnän erikoisosaamista usealta eri toimialalta ja viestinnän osa-alueelta (mm. kriisiviestintä, elokuvaviestintä ja sponsorihankinta).