Arvopaperit pelottavat joka kolmatta suomalaista – 80 miljardia euroa makaa pankkitileillä

Suomalaisten talousasenteita ja -suunnitelmia käsittelevän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset ovat turvallisuushakuisia sijoittajia. Oma sijoitustietämys koetaan heikoksi ja jopa kolmasosaa suomalaisista arvopapereihin sijoittaminen pelottaa. Turvallisuushakuisuus näkyy konkreettisesti sijoituskäyttäytymisessä: suomalaisten pankkitileillä makaa jopa 80 miljardia euroa.

Kotimaisen finanssikonserni Investiumin suomalaisten talousasenteita ja -suunnitelmia selvittäneen kyselytutkimuksen mukaan 32 prosenttia suomalaisista kertoo pelkäävänsä arvopapereihin sijoittamista. Suomalaisten suosituin sijoituskohde ja säästämismuoto ovat säästötilit (59 % vastaajista, jotka säästävät tai sijoittavat rahojaan).

– Turvallisuushakuisuus korostuu suomalaisten asenteissa sijoittamiseen. Suomalaiset pyrkivät sijoittamisen sijaan säästämään rahaa pankkitileilleen. Selvityksemme mukaan yli kolmasosa suomalaisista pitää rahojen säilymistä tärkeämpänä kuin tuoton saamista, sanoo Investiumin hallituksen puheenjohtaja Tarkko Laitinen.

80 miljardia euroa laiskaa rahaa tileillä

Merkittävä osa suomalaisista ei yritä hakea tuottoa rahoilleen. Suomen Pankin mukaan suomalaisilla on yli 80 miljardia euroa talletettuna pankkitileillä, joiden vuosikorko on laskenut lähelle nollaa viime vuosina.

– Jos tästä valtavasta 80 miljardin euron rahasummasta edes murto-osa olisi kulutuksessa tai sijoitettuna tuottavasti, voi vain arvailla minkälainen piristysruiske se olisi taloudelle ja yhteiskunnalle, Laitinen sanoo.

Pahimmillaan inflaatio syö pankkitileillä olevien rahojen arvoa vuosittain. Selkeä trendi on, että pankit alkavat veloittaa asiakkailtaan talletuksista. Esimerkiksi Nordea alkaa periä osalta institutionaalisista asiakkaistaan negatiivista talletuskorkoa.

Suuri osa suomalaisista ei säästä eikä sijoita

Suomalaisten turvallisuushakuisuutta sijoittamisessa selittävät monet tekijät, kuten kokemukset omasta sijoitusosaamisesta ja perinteet. Suomalaisista huolestuttavan harva pitää sijoitustietämystään hyvänä - vain 13 prosenttia kyselyyn vastanneista.

– Lähes jokainen suomalainen tekee sijoituspäätöksiä joko tiedostaen tai tiedostamattaan. Esimerkiksi rahojen jättäminen käyttötilille on sijoituspäätös, jolla saa tietyn tuoton rahoilleen. Käytämme valtavasti aikaa arkisten ostopäätösten tekemiseen, mutta sijoittamisen kohdalla meistä valtaosa nostaa kädet pystyyn. Suosittelen jokaista tekemään henkilökohtaisen säästö- ja sijoitussuunnitelman, jota noudattamalla saa pitkäjänteisyyttä omaan sijoittamiseen, Laitinen kertoo.

Kyselyyn vastanneista 38 prosenttia ei sijoita tai laita rahaa säästöön. Rahan puute on selvästi yleisin syy olla säästämättä tai sijoittamatta (78 prosenttia vastaajista).

– Tärkein sijoitus- ja säästökohde suomalaisille ovat eläkepäivät. Mitä nuorempana tämän malttaa aloittaa, sen pienemmillä kuukausisummilla voi kerryttää korkoa korolle. Sijoitettavat rahat kannattaisi siirtää kuukausittain omista tuloistaan suoraan syrjään, jolloin ei tarvitse erikseen tehdä päätöstä joka kuukausi.

Arvopapereihin (esim. rahastot, osakkeet, joukkovelkakirjat) sijoittaminen pelottaa minua. (N=1001)

 • Täysin samaa mieltä, 8 %
 • Jokseenkin samaa mieltä, 24 %
 • En samaa enkä eri mieltä, 21 %
 • Jokseenkin eri mieltä, 24 %
 • Täysin eri mieltä, 16 %
 • En osaa sanoa, 7 %

Mihin olet sijoittanut rahojasi? / Ne, jotka ovat vastanneet säästävänsä tai sijoittavansa.
(Kaikkien keskiarvo, n=617)

 • Erilliselle pankkitilille (esim. säästötili, korkotili, määräaikaistalletus): 59 %
 • Arvopapereihin (osakkeet, rahastot yms): 53 %
 • Omaan asuntoon: 40 %
 • Käyttötitille: 29 %
 • Vakuutuksiin: 17 %
 • Sijoitusasuntoon: 13 %
 • Omistan maata tai metsää: 10 %
 • Muu: 4 %

Lähteet: Suomen Pankki kotitalouksien euromääräiset talletukset http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tase_ja_korko/Pages/tilastot_rahalaitosten_lainat_talletukset_ja_korot_talletukset_kotit_talletukset_kanta_j_64D0D40E.aspx

Tutkimus toteutettiin kesäkuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset. Tutkimukseen vastasi 1000 vastaajaa ja tutkimusotos oli kansallisesti edustava.

Lisätietoja:
Tarkko Laitinen, Investium, hallituksen puheenjohtaja, Tarkko.Laitinen@investium.fi, +358 45 110 9008

Investium -konserni on pankeista, rahastoyhtiöistä, varainhoitajista ja vakuutuslaitoksista riippumaton edelläkävijä asiakkaan ostopuolen neuvonantajana. Vuonna 1994 perustettu yhtiö on tehnyt asiakkailleen sijoitus- ja vakuutusratkaisuja yhteensä noin 1,9 miljardin euron edestä. Investium etsii ja kilpailuttaa asiakkaileen yksilöllisesti sopivimmat sijoitusratkaisut koti- ja ulkomaisilta finanssimarkkinoilta.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa