Design from Finland -merkin uudistus: tuloksellista muotoilua

Muotoilun merkitys tuotteiden ja palveluiden erottautumistekijänä kasvaa, mutta suomalaisyrityksissä on edelleen paljon mahdollisuuksia muotoilun hyödyntämiselle. Jo yli 150 yritykselle myönnetty Design from Finland -alkuperämerkki auttaa yrityksiä erottautumaan ja kertomaan kansainvälisesti arvostetusta suomalaisesta muotoilusta. Merkin uudistus ohjaa yrityksiä panostamaan kokonaisvaltaisempaan muotoiluun ja tunnistamaan hyödyt liiketoiminnalle.

Design from Finland -merkki lanseerattiin vuonna 2011 ja sen kysyntä on kasvanut jatkuvasti. Tarve merkin uudistukselle kumpuaa yritysten tarpeista ja tavoitteesta palvella jäsenyrityksiämme entistä paremmin kansainvälisillä markkinoilla, kertoo kehityspäällikkö Anne Luoto Suomalaisen Työn Liitosta.

Yli 150 jäsenyrityksen joukkoon kuuluu designyrityksiä kuten Nanso ja Lumi Accessories, mutta yhä useammin myös teknologia- ja teollisuusyritykset ovat kiinnostuneita erottautumaan muotoilun, käytettävyyden ja suomalaisuuden avulla. Esimerkiksi F-Secure ja Lumon hyödyntävät muotoilua laajemmin osana ydinliiketoimintojaan aina tuotekehityksestä pakkaussuunnitteluun, palveluihin ja brändäykseen. Design from Finland -merkin uusissa kriteereissä korostuvatkin yrityksen panostukset muotoiluun, muotoilusta saatavat hyödyt ja käyttäjälähtöisyys muotoilussa.

Uusien kriteerien avulla haluamme korostaa yhä selkeämmin muotoiluun ja suunnitteluun tehtyjä panostuksia ja niistä saatuja hyötyjä yrityksen liiketoiminnalle, kuten esimerkiksi työllistävää vaikutusta, kilpailijoista erottautumista, uusien ratkaisujen löytämistä ja tietysti menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Pelkän lopputuotteen ulkonäön muotoilun sijaan kannustamme yrityksiä sitomaan muotoilun osaksi yrityksen strategiaa ja liiketoimintamallia, Luoto sanoo.

Merkin uusittu ilme kertoo tuotteen suomalaisesta alkuperästä ja heijastaa mielikuvaa suomalaisesta korkealaatuisesta, kansainvälisesti arvostetusta ja innovatiivisesta muotoilusta ja suunnittelusta.

Design on yrityksille hyvä investointi

Parvekelaseihin ja lasitettuihin terasseihin erikoistunut Lumon on esimerkki suomalaisyrityksestä, joka on panostanut voimakkaasti muotoiluun.

Design from Finland merkin avulla haluamme viestiä tuotteidemme korkeasta laadusta ja panostuksistamme muotoiluun, jossa asiakkaan tarpeet ovat tuotekehityksen keskiössä. Kansainvälisillä, vaativilla markkinoilla tuotteen laatuilmeen merkitys on alati kasvanut. Selkeät, harkitut rakenteet ja sileät, miellyttävät sekä mukavat pinnat että muodot ovat sitä mitä erityisesti alansa johtavilta tuotemerkeiltä asiakkaat odottavat, kertoo Lumonin markkinointipäällikkö, Jyrki Hutri.

Muotoilun ja suunnitteluosaamisen merkitys koko Suomen kansantaloudelle ja kilpailukyvylle korostuu tulevaisuudessa. Muotoilupanostuksilla on merkittäviä työllistämisvaikutuksia ja muotoilun laaja-alaisen hyödyntämisen kautta syntyy uusia työn muotoja ja toimenkuvia.

Suomen kilpailuvaltit ovat nimenomaan aineettoman, korkean osaamisen töissä. Erityisesti pk-sektorilla Suomessa on vielä valtava potentiaali muotoilun hyödyntämisessä, sillä investoinnit muotoiluun maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti. Panostamalla vahvemmin muotoiluun ja brändäykseen perinteinen teollisuus parantaisi asemaansa entisestään globaaleilla markkinoilla. Arvoketjujen muotoutuessa uudelleen lisäarvoa voidaan luoda nimenomaan muotoilulla, Luoto kertoo.

Kaikki Design from Finland -merkin saaneet yritykset löytyvät osoitteesta:
http://www.avainlippu.fi/liiton-merkit/design-finland/design-finland-yritykset

Lisätietoja:
Anne Luoto, kehityspäällikkö, Suomalaisen Työn liitto, 050 571 1736, anne.luoto@avainlippu.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia merkkejä ja verkkopalveluita sekä edistää innovointia ja yrittäjyyttä. Vuonna 1912 perustetulla liitolla on yli 2 300 yritys- tai yhteisöjäsentä. www.avainlippu.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa

Multimedia

Multimedia