Esineiden internet harppoo Kiinassa

FinNoden tutkimuksen mukaan esineiden internet kehittyy Kiinassa loikkauksin ja liiketoiminnan odotetaan kymmenkertaistuvan Kiinassa vuoteen 2020 tultaessa. Esimerkiksi vanhentunut sähköverkko korvataan suoraan älyverkolla. Kiina on yksi neljästä valtiosta, jotka rakentavat kansainvälisiä standardeja esineiden internet -toimintaympäristölle.

Esineiden internetin (Internet of Things) ajatuksena on, että erilaiset koneet ja laitteet, palvelut ja toiminnot muuttuvat toimimaan langattomasti ja älykkäästi. Tällä hetkellä tyypillisiä loppukäyttöalueita ovat kodin turvallisuusratkaisut, terveydenhuolto, julkinen turvallisuus, ympäristönsuojelu ja sähkönjakelu.

”FinNoden tutkimus vahvistaa, että esineiden internet -konseptin edistäminen on nostettu Kiinassa avainsijalle. Panostukset innovaatioihin ja pyrkimys tehokkuuteen eri aloilla vievät konseptin toteuttamista eteenpäin. Tarkastelimme suomalaisyritysten liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa niin teknologian kehittämisen kuin käytännön sovellusten osalta”, Finpron toimialajohtaja Hanna Marttinen-Deakins kertoo uudesta tutkimuksesta.

Marttinen-Deakinsin mukaan suomalaisyrityksille avautuu konkreettisia mahdollisuuksia muun muassa älykkään sähköverkon toteutuksesta, älykkään liikenteen kehittämisestä ja anturiteknologian parista.

”Hyvä esimerkki on langaton anturiteknologia. Kiinalaiset hakevat osaajia, jotka voisivat tarjota heille apua muun muassa anturi- ja RFID-verkkojen integroinnissa. Heillä on myös tarvetta parantaa verkkojen turvallisuutta. Meillä on nyt mahdollisuus edesauttaa suomalaisten toimijoiden pääsyä mukaan tähän esineiden internetin ekosysteemin rakentamiseen Kiinassa. Tämän päivän seminaarimme on yksi tapa tuoda toimijoita yhteen niin Kiinasta kuin Suomesta ja miettiä yhdessä, kuinka suomalaisten yritysten tulisi edetä asian tiimoilta", Marttinen-Deakins sanoo.

Suuri teknologiaharppaus

Suomalaisyrityksistä esineiden internetin kehitystä seuraavat muun muassa älykkään sähköverkon toteutukseen tarvittavia mittausjärjestelmiä tarjoava BaseN ja ICT-palveluoperaattori Elisa.

”Kiina etenee loikkauksin ja jättää väliin osan länsimaissa käytössä olevista teknologioista. Jatkuvasti kasvavan sähkön kysynnän vuoksi Kiina esimerkiksi korvaa vanhentuneen sähköverkon suoraan älyverkolla, jossa yhdistyvät energia- ja tietoverkot”, toteaa BaseN:n toimitusjohtaja Pasi Hurri.

Elisan liikkeenjohdon konsulttiyksikön näkökulmasta esineiden internetin kehitys tulee muuttamaan johtamisen.

”Esineiden internet tarkoittaa koko internetin vallankumousta. Kyse ei ole vain arkisten tavaroiden kytkeytymisestä internetiin vaan koko yhteiskunnan rakenteiden digitalisoitumisesta ja johtamisesta. Esineiden internetin kehittyessä johtaminen tulee kokemaan dramaattisen muutoksen kaikissa organisaatioissa. On johtamisesta kiinni mihin suuntaan esineiden internetin aiheuttamat muutokset kulkevat eri yrityksissä”, toteaa vice president Risto Ojanperä Elisan Business Security Consulting -liikkeenjohdon konsulttiyksiköstä.

Lisätietoja:
Hanna Marttinen-Deakins, toimialajohtaja, Finpro, 040 343 3348, hanna.marttinen-deakins@finpro.fi
Risto Ojanperä, vice president, Elisa Business Security Consulting, 050 5068178, risto.ojanpera@elisa.fi
Sari Lehikoinen, viestintäjohtaja, BaseN Oy, puh. 050 555 5979, sari.lehikoinen@basen.net

FinNode-verkosto on globaalisti toimiva suomalaista kilpailukykyä edistävä innovaatioverkosto. FinNode edustaa Suomea ja suomalaista osaamista kansainvälisissä innovaatiokeskuksissa USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Intiassa. FinNode yhdistää suomalaisia ja kansainvälisiä osaajia sekä osaamista innovaatioiden luomiseksi. FinNode tuottaa suomalaiselle innovaatiotoiminnalle uusia avauksia seuraamalla muutossignaaleja. FinNode palvelee yksittäisiä yrityksiä verkostoonsa kuuluvien organisaatioiden kautta. FinNoden keskeisinä toimijoina ovat Finpro, Tekes, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoasiainministeriö. Lisäksi yhteistyössä ovat mukana opetus- ja kulttuuriministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto, Sitra, Suomen akatemia ja VTT.
www.finnode.fi

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa