FinlandHealth.fi -portaali vauhdittaa terveysalan kasvua

Suomi on maailman johtavia terveysteknologian kehittäjiä ja Suomeen syntyy digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin startuppeja kiihtyvällä vauhdilla. Alan kasvu näkyy myös terveysteknologian viennissä. Terveysteknologian liiton mukaan alan vienti on kasvanut keskimäärin 8 prosenttia vuodessa, ja on nyt lähes 2 miljardia euroa. Nyt kasvua haetaan houkuttelemalla Suomeen investointeja Finpron perustaman terveysalan yritykset ja tutkimuksen yhteen kokoavan sivuston finlandhealth.fi avulla.

Terveysalan ja terveysteknologian osaaminen Suomessa on maailman huippuluokkaa. Toimialalle pitää saada nykyistäkin kunnianhimoisemmin kasvua ja tähän tarvitaan ulkomaisia investointeja.

– Jotta ulkomaiset investoijat, potentiaaliset asiakkaat ja tutkimusyhteisöt löytäisivät suomalaiset terveysalan yritykset ja tutkimusorganisaatiot entistä paremmin, olemme lanseeranneet sähköisen palvelun finlandhealth.fi. Sivusto kokoaa yhteen suomalaisen tarjoaman, kertoo Team Finland Health -kasvuohjelman ohjelmajohtaja Pirjo Kortteisto.

Merkittävimpiä Suomeen investoivia maita viime vuosina ovat olleet Ruotsi, USA, Iso-Britannia, Tanska ja Saksa. Terveysteknologiassa uusia investointeja ja vientimahdollisuuksia haetaan erityisesti USA:sta, Isosta-Britanniasta, Sveitsistä, Saksasta ja Japanista. Myös suomalaiset yritykset ovat laajentaneet toimintaansa ja investoineet tutkimukseen ja tuotantoon Suomessa.

– Digitalisaatio mullistaa terveydenhuollon perusteellisesti. Sijoittajat ovat erittäin kiinnostuneita suomalaisyritysten terveydenhuollon ratkaisuista, joilla uudistetaan hoitoketjuja ja lisätään potilaiden mahdollisuutta pysyä kotona. Olemme jo nähneet, miten mobiilit terveyspalvelut alkavat kulkea ihmisten taskuissa. Mobiiliterveyspalveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti ja sitä kautta investoijat etsivät nyt alan innovatiivisimpia yrityksiä myös Suomesta, kertoo Kortteisto.

Finlandhealth.fi kokoaa osaajat yhteen

Kun suomalaisille organisaatioille etsitään kansainvälisiä mahdollisuuksia, on kyseessä kova kilpailu muiden maiden kanssa. Siksi Finpro on koonnut terveysalan osaajat yhteen ja nyt myös helposti löydettävään muotoon yhden sivuston alle.

– Ideana on, että suomalaisen terveysalan osaamisen löytää yhdestä paikasta. Yhteisöön on jo liittynyt yli 100 alan toimijaa ja lisää tulee kaiken aikaa. Investointeja kaivataan, ja tämä on yksi keino helpottaa ulkomaisten investoijien työtä, kun he kartoittavat Suomen potentiaalisia investointikohteita ja osaamista. Kaiken lisäksi mukana olo on alan toimijoille maksutonta, kertoo Pirjo Kortteisto.

Finlandhealth.fi -sivusto esittelee alan suomalaisia innovaatioita ja tutkimuksia sekä julkaisee jatkuvasti kiinnostavia toimialaa esitteleviä artikkeleita.

Terveystoimialojen kasvun vauhdittaminen on yksi hallituksen kasvupolitiikan painopisteistä. Hallitus julkisti 14. kesäkuuta Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartan vuosille 2016–2018. Tavoitteena on vahvistaa toimintaympäristöä, ja parantaa siten Suomen asemaa kansainvälisesti tunnettuna terveysalan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, investointien sekä uuden liiketoiminnan edelläkävijänä. 

Terveysteknologia on viime vuosina ollut valopilkku Suomen viennissä; liikevaihto ja vienti kasvavat, ja kauppatase on vahvasti positiivinen. Terveysalan korkeakoulutus on vahvaa ja tutkimuksen laatu korkeaa. Uusia yliopistojen, yritysten ja yliopistollisten sairaaloiden sekä biopankkien välisiä tutkimusyhteistyösopimuksia on viime aikoina julkistettu useita.

Terveys- ja bioteknologian sekä lääketeollisuuden piirissä toimii Suomessa noin 500 vientiyritystä. Alan liikevaihdon on arvioitu olevan noin 5 miljardia euroa, josta viennin osuus on 2,8 miljardia euroa. Terveysala on viime vuosina ollut selkeä nousija Suomen vientitilastoissa; liikevaihto ja vienti kasvavat, ja kauppatase on vahvasti positiivinen.

Finlandhealth.fi on toteutettu osana työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa Team Finland Health -kasvuohjelmaa. Team Finland Health-kasvuohjelman lisäksi Finprossa alan kasvua ja kansainvälistymistä sekä investointien houkuttelua tukevat muun muassa FinlandCare ja Digital Hospitals -kasvuohjelmat sekä Team Finland -verkosto maailmalla.

Lisätietoja:

Pirjo Kortteisto, ohjelmajohtaja, Team Finland Health -kasvuohjelma, Finpro, puh. 040 839 1380 tai pirjo.kortteisto(a)finpro.fi

Ilkka Räsänen, ohjelmapäällikkö, Finpro, puh. 050 465 2638 tai ilkka.rasanen(a)finpro.fi

Hetta Huittinen, viestintäpäällikkö, Finpro, 040 033 9597, hetta.huittinen(a)finpro.fi


Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen.
Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 vientikeskuksessa 31 maassa ja 6 aluetoimistossa Suomessa. www.finpro.fi
Finpro – kasvua Suomeen

Team Finland -kumppanina Finpro hallinnoi lähes 40 merkittävää kasvuohjelmaa, kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, Food from Finland ja FinlandCare. Kasvuohjelmilla Team Finland auttaa satoja suomalaisyrityksiä kansainvälisille markkinoille ja houkuttelee investointeja maailmalta Suomeen. www.teamfinland.fi

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa