Finpro jalostaa heikoista signaaleista trendejä: turvallisuus, tinkiminen ja yhteistyö avainsanoja tulevaisuuden teknologiaratkaisuissa.

Finpron maailmalta keräämien heikkojen signaalien ja niistä tehtyjen analyysien mukaan taloustaantuma muuttaa ihmisten arvostuksia ja luo sitä kautta uusia mahdollisuuksia ICT-alalle. Tulevaisuudessa kuluttajat arvostavat teknologiaratkaisuissa ja -palveluissa entistä enemmän turvallisuutta, perinteisten vapaa-ajanviettotapojen yhdistämistä uuteen teknologiaan sekä työtä ja harrastuksia tukevia online-ratkaisuja. Lisäksi basaareista tuttu tinkimiskulttuuri tekee yhä vahvemmin tuloaan verkossa tapahtuvaan kaupankäyntiin.

”Taantuma muuttaa ihmisten käyttäytymistä pysyvästi, siksi paluuta entiseen ei kannata jäädä odottamaan. Vaihtoehtoinen tapa kohdata talouden haasteet on havainnoida sen aiheuttamia muutoksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä tulevaisuuden suhteen. Olemalla aktiivisia yritykset voivat löytää jopa kasvumahdollisuuksia taantuman aiheuttamista muutoksista pelkän eloonjäämistaistelun sijaan”, Finpron ennakkointiprosessista ja tarjoomasta vastaava Markku Vantunen sanoo. Finpron globaali asiantuntijaverkosto on valjastettu havainnoimaan markkinoilla tapahtuvia muutoksia, jotta suomalaisyritykset voisivat hyödyntää heikkoja signaaleja liiketoiminnassaan kilpailijoita nopeammin. Samalla ennakointi on Finprossa nostettu yhdeksi keskeiseksi strategiseksi kulmakiveksi. ”Maailmalla on havaittavissa lukuisia trendejä, jotka vaikuttavat kuluttajien tarpeisiin tulevaisuudessa. Taantuman myötä perinteiset arvot ja harrastukset ovat nousseet uudelleen pintaan. Tästä hyviä esimerkkejä ovat basaarihenkinen kaupankäynti verkossa, teknisten laitteiden retroversiot ja vihreiden arvojen nousu trendikkyyden ohi”, Finpron ohjelmistot ja digitaalinen media –toimialajohtaja Marjaana Karjalainen kertoo. ”Suomalaisyritykset ovat monia kansainvälisiä kilpailijoitaan pienempiä, mikä tekee niistä usein myös ketterämpiä. Siksi yritykset ovat etulyöntiasemassa nopeasti muuttuvassa taloustilanteessa, jossa tarvitaan herkkyyttä reagoida heikkoihin signaaleihin”, Karjalainen jatkaa. Finpron listaamia ICT-alaan vaikuttavia trendejä - Arvoissa innovatiivisuus ja trendikkyys jäävät taka-alalle: kuluttajat arvostavat tulevaisuudessa yhä enemmän tuotteiden kestävyyttä, alkuperää, aitoutta, vakautta, perinteitä, luonnollisuutta ja kustannustehokkuutta. - Turvallisuus nousee entistä tärkeämmäksi teemaksi erilaisissa ICT-alan palveluissa: esimerkkeinä ovat erilaiset valvontaratkaisut, identiteetinhallinta, tuotteiden elinkaaren seuranta ja avoimen lähdekoodin ratkaisut. - Perinteisiä harrastuksia ja vapaa-ajanviettoa voidaan tukea uusilla innovaatioilla: esimerkkeinä kokkikurssit pelikonsoleissa, verkossa tapahtuvaa yksityisopetus klassisen instrumentin soittamiseen sekä uusien laitteiden retroversiot ja niiden räätälöinti (do-it-yourself, DIY). - Lainsäädännön uudistukset tuovat myös mahdollisuuksia: yritykset voivat olla myös edellä lainsäädäntöä esim. energiatehokkuusvaatimusten suhteen tai solmimalla yhteistyösopimuksia paikallisten yritysten kanssa protektionismin ehkäisemiseksi. - Osaajista käydään kamppailua taantumasta huolimatta: yritykset voivat parantaa työantajakuvaansa, esim. kehittämällä erilaisia valmennusohjelmia pelien tai portaalien muodossa, tarjoamalla etätyömahdollisuuksia kotitoimistolta sekä yhteistyötä tukevia ratkaisuja. - Kaupankäynti siirtyy virtuaalisiin basaareihin: kaupankäynnissä hyödynnetään yhä enemmän joustavaa hinnoittelua, johon kuuluvat esimerkiksi huutokaupat ja mobiili hintavertailu.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa