Finpron julkiset kansainvälistymispalvelut uudistuvat osana Team Finlandia

Finpro ry on myynyt kaupalliset kansainvälistymiskonsulttipalvelunsa Soprano Oyj:lle. Kaupallisten konsulttipalveluiden myynti on osa laajempaa Finpron pk-yrityksille suunnattujen julkisten kansainvälistymispalvelujen uudistusta.

Finpron uudistumisen tavoitteena on luoda vahva, julkisia yritysten kansainvälistymispalveluja tarjoava toimija, joka tuo kasvua Suomeen. Uudistuva Finpro auttaa suomalaisyrityksiä kasvamaan ja menestymään kansainvälisillä markkinoilla, hankkii Suomeen ulkomaisia investointeja ja lisää ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Matkailun edistämiskeskus liittyy osaksi Finproa vuoden 2014 lopussa. Osana uudistusta kaupallinen kansainvälistymiskonsultointi siirtyy liiketoimintakaupalla Soprano Oyj:lle.

Finpro keskittyy jatkossa tarjoamaan pk-yrityksille tietoa ja neuvontaa kansainvälistymisestä, tunnistamaan uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja verkottamaan pk -yrityksiä niin Suomessa kuin maailmallakin. Neuvonnan avulla yritykset voivat muodostaa kuvan niistä kansainvälistymisessään tarvittavista toimenpiteistä, joihin yritykset voivat Finpro ry:n tukemana etsiä itselleen sopivimman konsultin - Sopranon tai muiden yksityisten konsulttien asiantuntijoista. Finpro pyrkii edistämään kilpailua ja tehokkuutta kansainvälistymishankkeissa ja etsii suomalaisille yrityksille hankkeissa auttavia kumppaneita Suomessa ja ulkomailla. Finpro jatkaa edelleen kansallisten ohjelmien, kuten Cleantech Finland, Finland Care ja Future Learning Finland, toteuttamista.

- Uudistuksen jälkeen Finpron uusia, julkisia palveluja tarjotaan aiempaa laajemmalle pk-yritysten joukolle. Yrityskohtaisiin kansainvälistymishankkeisiin liittyvät markkinaselvitykset ja konsultoinnin yritykset ostavat jatkossa alan kaupallisilta konsulteilta. Muutoksen jälkeen Suomeen vapautuu selkeä, kehittyvä ja kasvava markkina yrityskohtaista kansainvälistymiskonsultointia tarjoaville yrityksille. Näiden palveluiden ostoa varten on työ- ja elinkeinoministeriöltä tulossa pk-yrityksille uusi rahoitustyökalu, Finpron toimitusjohtaja Markus Suomi kertoo.

Soprano tarjoaa jatkossa yritysten tarpeisiin vastaavia yrityskohtaisia kansainvälistymispalveluita ja – konsultointia nimellä Finpro Consulting. Soprano jatkaa aiemmin Finpron tarjoamien kaupallisten palveluiden tuottamista, esimerkiksi kansainvälistymisidean testausta ja partnerihakuja. Finpro ei tule jatkossa tarjoamaan maksullisia konsultointipalveluita yrityksille vaan keskittyy yleisemmällä tasolla annettavaan tietoon ja neuvontaan. Kaikki meneillään olevat konsultointitoimeksiannot sekä Suomessa että ulkomailla siirtyvät Sopranon vastuulle.

- Soprano panostaa erityisesti pk-yritysten kansainvälistymisosaamisen kehittämiseen ja konkreettisiin vientituloksiin. Tarjoamme yhdestä paikasta vientiasiantuntijoiden palvelut sekä vientityössä tarvittavan johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian valmennuksen sekä työlääksi koetut rahoituksen hakupalvelut, Finpro Consultingin johtaja Kaisa Vikkula Soprano Oyj:stä sanoo.

Finpron uudet, julkiset kansainvälistymispalvelut ovat keskeisessä osassa eri toimijoiden Team Finland -yhteistyössä ja ne julkistetaan osana Team Finland -palveluita syksyllä 2014.

- Yritysten kansainvälistymiseen ja kasvuun panostetaan vahvasti koko Suomen tasolla. Hallituksen kehysriihessä laatima kasvupaketti on hyvä esimerkki tästä, Markus Suomi toteaa.

Esimerkkinä konkreettisesta Team Finland -yhteistyöstä yritysten kansainvälistä kasvua ja menestystä vauhdittamaan on käynnistetty Team Finland LetsGrow -ohjelma, joka on tarkoitettu kasvuhakuisille 5–50 miljoonaa euroa liikevaihtoa tekeville suomalaisille pk-yrityksille. Ohjelman toteuttavat Finnvera, Tekes ja Finpro yhdessä.

Lisätietoja:
Markus Suomi, toimitusjohtaja, Finpro ry, puh. +358 50 511 7337, markus.suomi(a)finpro.fi
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro ry, puh. + 358 40 512 1375, outi.torniainen(a)finpro.fi
Kaisa Vikkula, johtaja, Finpro Consulting, Soprano Oyj, puh. +358 40 548 3554, kaisa.vikkula(a)soprano.fi

Finpro on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio. Finpro verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. Noin 270 asiantuntijaamme työskentelevät 69 toimipisteessä lähes 50 eri maassa. Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, koulutusvientiä edistävä Future Learning Finland ja terveys- ja hyvinvointipalveluja markkinoiva Finland Care. www.finpro.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa