HP julkistaa pilvialustan suunnittelupalvelun

18.2.2010 – HP on laajentanut pilvilaskennan konsultointipalvelujensa tarjoomaa uudella suunnittelupalvelulla, joka helpottaa ja nopeuttaa pilvilaskentaan perustuvan IT-infrastruktuurin käyttöönottoa yrityksissä ja julkishallinnossa. Palvelun tarkoituksena on tehostaa liiketoiminnan joustavuutta uuden tekniikan avulla.

HP Cloud Design Service on suunniteltu tukemaan suunnittelua ja käyttöönottoa skaalautuvissa, pilvilaskentaa hyödyntävissä infrastruktuureissa, ja tarkoituksena on nopeuttaa projektien läpivientiä sekä pienentää riskejä. HP:n avulla pilvi-infrastruktuuri voidaan toteuttaa hybridimallina, joka tukee sekä suljettuun että avoimeen käyttöön tarkoitettuja pilvilaskentapalveluita. Suunnittelupalveluun kuuluu oleellisena osana HP:n tiivis työskentely asiakkaiden kanssa heidän yksilöllisten tarpeidensa ja nykyisten IT-järjestelmiensä kartoittamiseksi. HP räätälöi havaintojen pohjalta kuhunkin ympäristöön parhaiten sopivan toteutussuunnitelman, joka kattaa kaiken aina kustannusarviosta testausvaiheeseen, elinkaarenhallintaan ja käyttötukeen. HP:lla on kattava kokemus vaativien pilvilaskentaympäristöjen suunnittelusta. Yhtiö on työskennellyt esimerkiksi Yhdysvaltain maanpuolustuksen tietojärjestelmistä vastaavan yksikön (Defense Information Systems Agency) kanssa suunnitellessaan RACE:n (Rapid Access Computing Environment) pilvilaskentaympäristön, joka nopeuttaa IT-palvelujen toimittamista Yhdysvaltain sotilashallinnon käyttämille sovelluksille. Asiakkaat hyötyvät pilvipalveluista monella tavalla - Palvelu sisältää kaiken tarpeellisen pilvilaskentaratkaisujen tarjoamiseen. HP:n arkkitehtuuri toimii yhteisenä perustana ratkaisuille ja joustaa asiakkaan liiketoimintavaatimusten, teknologioiden, ohjelmistojen ja palveluvaatimusten mukaisesti. - Ratkaisujen toimitusajat lyhenevät ja käyttöönoton riskit vähenevät. Suunnittelussa ja käyttöönotossa huomioidaan niin ihmiset, prosessit, teknologiat, kustannusarviot kuin työkuormitukset. - Tarpeettomista teknologioista päästään eroon ja strategisten investointipäätösten tekeminen helpottuu. HP käyttää pilvilaskennan suunnittelupalveluissaan HP Labsin testattuja, luotettavia suunnittelu- ja analyysityökaluja, ITIL v3:n mukaisia parhaita käytäntöjä sekä isoissa pilvilaskentatoteutuksissa hyviksi todettuja toteutustapoja. - Teknologiainvestoinneista saa enemmän hyötyjä. Yhdenmukaiset ja yhteensopivat suunnitteluperiaatteet varmistavat saumattoman integraation HP:n omien teknologioiden ja sovellusten sekä kolmansien osapuolten teknologioiden ja tuotteiden välillä. HP tarjoaa pilvi-infrastruktuurien suunnittelupalvelua maailmanlaajuisesti. Palvelun hinnoittelu perustuu asiakkaan ja IT-ympäristön vaatimuksiin. HP tarjoaa myös konsultointipalveluja asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneet pilvilaskennasta ja pohtivat sen tarjoamia strategisia mahdollisuuksia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa