HP julkistaa teknologiaratkaisuja, jotka tukevat yrityksiä talouden turbulenssissa

HP on julkistanut uusia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita, jotka auttavat organisaatioita toimimaan innovatiivisesti ja reagoimaan nopeasti liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin.

HP:n toimeksiannosta tehty tuore tutkimus osoittaa, että yli 90 % yritysten ylimmän tason päätöksentekijöistä uskoo suhdannevaihteluiden jatkuvan vaikeasti ennakoitavina myös lähivuosien ajan. 80 % heistä on sitä mieltä, että liiketoimintaa tukevan teknologian tulee olla huomattavasti joustavampaa. (Lähde: HP Research: Thrive in Unpredictability, Coleman Parkes Research Ltd, 2009.) Yritysten ylimmästä johdosta 84 % uskoo, että joustavuuden lisäksi innovaatiot tulevat olemaan ratkaiseva tekijä heidän organisaationsa menestyksessä. 71 % kertoo, että sallisi yrityksessään lisää teknologiainvestointeja, jos ne auttaisivat optimoimaan markkinoilletuontiaikaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Tutkimus osoittaa 80 %:n organisaatioista olevan myös sitä mieltä, että niiden liiketoiminnan ja teknologian täytyy olla entistä joustavampia, jotta asiakkaiden vaihtuviin tarpeisiin kyetään vastaamaan. "Teknologia on ratkaisevassa asemassa liiketoiminnan innovaatioissa", toteaa HP Enterprise Business -yksiköstä vastaava johtaja Ann Livermore. "HP:n tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoiman avulla organisaatiot kykenevät luomaan teknisiä ympäristöjä, jotka tuottavat merkittäviä tuloksia sekä tänään että tulevaisuudessa." HP:n uudet tuotteet luovat organisaatioille mahdollisuuksia menestyä epävarmoinakin aikoina toteuttamalla teknisiä ympäristöjä, joissa yhdistyvät päätöksentekoa tukevat ratkaisut, innovaatiot ja joustavuus. HP Neoview Advantage, yrityksille suunnatun Neoview-tietovarastoalustan uusi versio, mahdollistaa asiakkaalle nopeamman reagoinnin liiketoiminnan muutoksiin. Se tarjoaa huomattavasti aikaisempaa paremman suorituskyvyn, tuotantotehon ja hallittavuuden. Samalla se vähentää omistajalle aiheutuvia kustannuksia standardikomponenttiensa ja tietovarastointiin optimoidun kokoonpanonsa avulla. Innovointi – HP auttaa tehostamaan liiketoiminnan innovointia. Esimerkiksi Nissan North America, Sony Ericsson Mobile Communications ja Telstra ovat hiljattain tehneet HP:n kanssa monivuotiset sopimukset, joiden voimin yritykset pystyvät entistä paremmin tukemaan tavoitteidensa saavuttamista. Joustavuus viittaa siihen, että yhdennetty infrastruktuuri mahdollistaa paluun huippukuntoon toiminnan supistamisen tai laajentamisen jälkeen. HP:n uusi HP Converged Infrastructure -arkkitehtuuri luo teknisen ympäristön, joka kykenee mukautumaan nopeasti organisaatioiden muuttuviin tarpeisiin. HP Converged Infrastructure on suunnattu ensisijaisesti ehkäisemään IT-järjestelmien rönsyilyä, joka on pääasiallinen syy siihen, että teknologiakuluista suurin osa käytetään ylläpitoon, ei innovaatioihin. HP Converged Infrastructure tarjoaa mahdollisuuden: - helpottaa sovellusympäristöjen hyödyntämistä jaetun palvelunhallinnan avulla, - laskea verkkokustannuksia ja yksinkertaistaa tietorakenteita joustavien verkkorakenteiden avulla, - optimoida käyttöä virtuaalisten resurssipoolien avulla sekä - parantaa datakeskusten energiatehokkuutta ja integraatiota smart grid -teknologian avulla. Lisäksi uudet HP Converged Infrastructure Consulting Services -palvelut auttavat asiakkaita siirtymään nopeasti ja vaivattomasti erillisistä IT-siiloista ja teknologioista joustavaan, yhdennettyyn infrastruktuuriin. Konsultointipalvelut perustuvat HP:n kattavaan asiantuntemukseen jaetuista palveluista, pilvilaskennasta ja datakeskusten modernisoinnista. Ne auttavat asiakkaita suunnittelemaan, testaamaan ja ottamaan käyttöön mahdollisimman skaalautuvia IT-ympäristöjä. Jos asiakas ei halua rakentaa toimintoja itse, HP Enterprise Services tarjoaa täyden valikoiman ulkoistettuja IT-palveluita HP Converged Infrastructure -tuotteiden hankintaan. Organisaatioiden on mahdollista ulkoistaa infrastruktuuri kokonaan tai osittain liiketoimintatarpeidensa mukaisesti. Asiakkaille, jotka haluavat käyttää hyväkseen HP Converged Infrastructure -arkkitehtuurin mahdollisuudet, HP Financial Services tarjoaa joustavia rahoitusratkaisuja. HP Financial Services tekee muuttuvia bisnestarpeita tukevan teknologian hyödyntämisen asiakkaalle helpoksi. Lisätietoja HP:n uusista tuotteista, johtaja Ann Livermoren videohaastattelu ja muuta lehdistömateriaalia löytyy osoitteesta www.hp.com/go/thrivinginunpredictability09

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa