HP:lta uusia Yhdentyneen it-infrastruktuurin ratkaisuja tuomaan ketteryyttä yrityksille

HP julkistaa tänään useita uusia Yhdentyneen it-infrastruktuurin ratkaisuja, jotka tuovat yritysten toimintaan paljon kaivattua ketteryyttä. Ratkaisujen avulla asiakasyritykset voivat yksinkertaistaa järjestelmien ja ohjelmistojen käyttöönottoa sekä nopeuttaa it-palvelujen toimittamista.

Tänä päivänä pilvipalvelut ja mobiililaitteiden käyttö muovaavat ja muuttavat edelleen ihmisten ja yritysten arkea sekä vuorovaikutuksen tapoja. Tämä aiheuttaa erityisesti yrityksille paineita mukautua erittäin nopeasti omien työntekijöiden, asiakkaiden ja kansalaisten tarpeisiin ottamalla käyttöön uutta, innovatiivista ja ketterämpää teknologiaa. Samaan aikaan ongelmana on järjestelmien rönsyily, joka aiheuttaa monimutkaisuutta ja hidastaa kykyä reagoida uusiin vaatimuksiin.

HP:n teettämä, puhelinhaastatteluin eri puolilla maailmaa toteutettu tutkimus (1) osoittaa, että 95 prosenttia johtajista yksityisellä ja julkisella sektorilla pitää ketteryyttä organisaationsa toiminnan kannalta olennaisena menestystekijänä. 77 prosenttia toimitusjohtajista, 72 prosenttia tietohallintojohtajista ja 64 prosenttia talousjohtajista uskoo ketteryyden merkityksen näkyvän organisaatioissaan seuraavien viiden vuoden sisällä.

”Ketteryyden vaatimusten kasvaessa voimme auttaa yrityksiä yhtenäisten järjestelmäkokonaisuuksien luomisessa. Näin yritykset pystyvät toimimaan entistä nopeammin, yksinkertaisemmin ja tehokkaammin”, sanoo HP:n palvelin-, tallennus- ja verkkoliiketoiminnan johtaja Jani Vahvanen.

Yhdentynyt it-infra tuo järjestelmiin selkeyttä ja sulavuutta

Yhdentyneen it-infrastruktuurin ratkaisut tarjoavat oleellisia hyötyjä jatkuvaa toimintavalmiutta tavoitteleville yrityksille. Ne hillitsevät järjestelmien rönsyilyä ja tekevät keskitetyn hallinta-alustan avulla yritysten it-resursseista yhteentoimivan, jaetun kokonaisuuden.

Uusien ratkaisujen sisältö:

  • Converged Systems, avaimet käteen -periaatteella toteutettava ja yhtenäiseksi optimoitu kokonaisuus, joka kattaa laitteistot, ohjelmistot, räätälöidyn konsultoinnin sekä HP Solution Support -tukipalvelut, joiden avulla yritysten uusien sovellusten käyttöönottoon kuluvaa aikaa voidaan mitata tunneissa kuukausien sijaan (2).
  • Converged Storage -arkkitehtuuri ja -palveluvalikoima, jotka yhdistävät HP Store360 -skaalausohjelmiston HP BladeSystem- ja HP ProLiant -laitteistoihin vähentäen tallennukseen liittyvän hallinnoinnin tarvetta. Ne myös nopeuttavat toimitusaikoja, lisäävät energiatehokkuutta ja parantavat kaikkien datatyyppien ja kuormitettujen sovellusten käytettävyyttä. Näitä ratkaisuja täydentävät uudet Storage Consulting -palvelut.
  • Converged Data Center, uudentyyppinen HP Personal Optimized Data Center (POD) -konesali, jolla on markkinoiden lyhyin, vain 12 viikon käyttöönottoaika, ja joka maksaa vain neljänneksen perinteisten fyysisten konesalien hinnasta (3). 95 prosenttia kilpailevia ratkaisuja vähemmän energiaa käyttävä HP POD 240a, toiselta nimeltään ”HP EcoPOD” koostaa konesalin moduuleista (4).
  • HP Server Automation 9.1 -ohjelmisto auttaa provisioimaan fyysistä ja virtuaalista sovelluslaskentatehoa kaikissa elinkaaren vaiheissa.

HP:n Teknologiapalvelut-yksikkö tuottaa näihin ratkaisuihin liittyviä konsultointipalveluita, strategian, arvioinnin, suunnittelun, testauksen, käyttöönoton ja koulutuksen. HP:n tukipalveluiden kautta asiakkaat saavat yhden kontaktin kaikkiin palveluihin ja jopa kolmansien osapuolten ohjelmistoihin liittyviä kysymyksiä varten.

Yhdentynyt tallennusarkkitehtuuri lyhentää vasteaikoja

Perinteiset, monoliittiset ja yhdistetyt tallennusratkaisut on laadittu ennustettavia työkuormia, strukturoidun datan käsittelyä ja tietynlaista pääsynhallintaa silmällä pitäen. Verkon ja älypuhelinten käytön lisäännyttyä vaatimukset ovat vaihtuneet päinvastaisiksi, eikä sovelluskuormia kyetä enää ennustamaan. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää organisaatioilta uuden tason integraatiota.

HP:n Yhdentynyt tallennusarkkitehtuuri muuttaa perinpohjaisesti tavan, jolla dataan päästään käsiksi. Se integroi tallennustilan skaalausohjelmiston yhtenäisiin palvelin- ja tallennuslaitealustoihin. Tallennustilan käyttöönotto ja laajentaminen nopeutuu 41 prosenttia (5) ja vaatii 90 prosenttia vähemmän aikaa hallinnointiin (6). Tallennustilan skaalaaminen ei myöskään aiheuta käyttökatkoksia.

Uusiin ratkaisuihin kuuluvat HP X5000 G2 Network Storage- ja HP X9000 IBRIX Network Storage -järjestelmät.

Uudistuksia ja uusia tallennuspalveluita

HP:n viidennen sukupolven EVA-tuoteperhettä (Enterprise Virtual Array) on laajennettu uudella HP P6000 EVAlla, jonka helppokäyttöisyys nopeuttaa toimintoja ja pienentää käyttökustannuksia.

HP:n Yrityspalvelut-yksikkö on integroinut HP 3PAR Storage -ratkaisut HP Data Center Storage -kokonaisuuteen, jonka hallinnointipalvelut sallivat asiakkaiden säätää tallennustilaansa kulloistenkin tarpeiden mukaan.

HP tarjoaa myös uusia tallennuskonsultointipalveluita, jotka auttavat tallennusympäristön suunnittelussa ja käyttöönotossa, infrastruktuurin optimoinnissa, käyttökulujen pienentämisessä sekä datan suojaamisessa yritysten ottaessa käyttöön pilvipalveluita.

Ensimmäinen Yhdentynyt konesali asettaa riman korkealle

Konesalien kapasiteettivaatimukset jatkavat tasaista nousuaan, mutta perinteisten fyysisten konesalien rakennus saattaa kestää yli kaksi vuotta, aiheuttaa runsaasti kustannuksia ja kuluttaa enemmän energiaa kuin kaikki se teknologia, jota itse konesali palvelee.

Maailman energiatehokkain data center HP POD 240a voidaan pystyttää muutamassa viikossa vuosien sijaan, ja se voi säästää jopa 75 prosenttia kustannuksia perinteiseen fyysiseen ratkaisuun verrattuna (7). Ratkaisun vuotuiset energiasäästöt ovat parhaimmillaan 95 prosenttia.

Myös HP Server Automation 9.1 -työkalu lisää yritysjärjestelmien ketteryyttä tarjoamalla yrityspalvelimille heterogeenisen ja automatisoidun elinkaarenhallinnan sekä sovellukset niin yhdentyneisiin kuin perinteisiinkin ympäristöihin.

Lisätietoja asiakastapahtuma HP DISCOVERissa tapahtuvista julkistuksista on saatavilla osoitteessa www.hp.com/go/agility2011.

(1)     HP:n tilaaman maailmanlaajuisen kyselytutkimuksen (”The State of Agility”) toteutti Burson-Marsteller. Vastaukset kerättiin haastattelemalla yksityisen ja julkisen sektorin johtajia. Haastattelut järjestettiin helmi- ja maaliskuussa 2011 Amerikassa (Yhdysvalloissa, Kanadassa, Brasiliassa ja Meksikossa), Euroopan ja Lähi-idän alueella (Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Venäjällä, Arabiemiraateissa ja Isossa-Britanniassa)sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella (Australiassa, Kiinassa, Japanissa ja Filippiineillä).
(2)    
HP:n testaustulos.
(3)    
HP:n laskelma, vertailukohtana tyhjästä rakennettu konesali.
(4)    
HP:n uusi POD-teknologia on HP:n testaustuloksen mukaan 95 prosenttia energiatehokkaampaa kuin perinteisten fyysisten konesalien tekniikka.
(5)    
”2010 Scale-Out Storage Survey”, ESG Research.
(6)    
Perustuu dokumentoituihin asiakastuloksiin, joihin vaikuttavat tapauskohtaiset erityisolosuhteet.
(7)    
1,2 megawatin konesali-investointiin verrattuna HP POD 240a tuottaa yhteensä noin 24,7 miljoonan dollarin säästöt.


Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 050 372 3406,
etunimi.sukunimi@hp.com 

Kuvatiedustelut: hp@pohjoisranta.fi

HP
HP luo teknologiaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, yrityksille, julkiselle hallinnolle ja yhteiskunnalle. Maailman suurimpana teknologiayrityksenä HP tarjoaa kokonaisuuden, joka kattaa tulostuksen, henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, palvelut ja it-infrastruktuurin. Pilvipalveluiden ja liitettävyyden avulla HP mahdollistaa saumattomat, turvalliset ja päivittäiseen elinympäristöön liittyvät kokemukset verkottuneessa maailmassa. Lisätietoja HP:sta (NYSE: HPQ) löytyy osoitteista www.hp.com ja www.hp.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa