HP:n ja Michiganin yliopiston yhteistyö tuo harvinaiset ja vaikeasti saatavissa olevat kirjat kaikkien ulottuville

HP BookPrepin kautta pääsee käsiksi yliopiston kirjaston lähes 500 000 teokseen, joiden painokset on myyty loppuun.

HP on julkistanut tuovansa yli 500 000 harvinaista ja vaikeasti saatavissa olevaa kirjaa myyntiin uudenlaisessa Michiganin yliopiston kanssa tehtävässä yhteistyöhankkeessa. HP BookPrep on pilvirakenteinen tietotekniikkapalvelu, joka mahdollistaa kirjojen painamisen tilauksesta. Se uudistaa perinteisen kustantamismallin ja tekee aiemmin julkaistujen kirjojen uudelleenpainamisen mahdolliseksi taloudellisen, kestävän kehityksen mukaisen palvelun avulla. Historiallisen sisällön säilyttäminen ja digitalisointi ovat nousussa, ja useat tärkeät kirjastot ovat jo ryhtyneet yhteistyöhön teknologia-alan johtavien yritysten kanssa. Tarkoituksena on skannata aiemmin vaikeasti saatavilla olleet teokset korkean resoluution kuva-aineistoksi. HP muuntaa skannatut tiedostot ennen painamista poistamalla kulumia ja muita ajan hampaan merkkejä, joita alkuperäisistä tiedostoista usein löytyy. HP BookPrep vähentää kirjojen uudelleenjulkaisun kustannuksia merkittävästi, sillä pois jää yksi muuten tarvittava työvaihe, käsin suoritettava puhdistaminen. HP BookPrep perustuu yhtiön keskeisen tutkimusyksikön, HP Labsin, kehittämään kuvantamis- ja tulostusteknologiaan. Sovellus automatisoi korkealaatuisten, julkaisuvalmiiden kirjojen valmistuksen skannatuista raakaversioista terävöittämällä tekstin ja kuvat, parantamalla tasauksia ja värejä sekä luomalla ja lisäämällä kannet. HP BookPrepin kanavia käyttämällä voidaan tilata korkealaatuisia, painettuja kappaleita Michiganin yliopiston kirjaston kokoelmiin kuuluvista kirjoista, joiden painokset ovat loppuneet ja tekijänoikeudet rauenneet. Jälleenmyyjinä on niin perinteisiä kuin nettikauppojakin, esimerkiksi Amazon.com. "Painettu kirja on yhä arvossaan kaikkialla", HP:n New Business Initiatives -yksikön johtaja Andrew Bolwell sanoo. "HP BookPrep -teknologian ansiosta kustantajat voivat pidentää kirjojensa elinikää, varaston ylläpitoon liittyvät kustannus- ja ylijäämäongelmat katoavat ja teknologia pääsee käyttöön koko laajuudessaan, kun teokset saadaan kätevästi kuluttajien ulottuville." Kustantajat ja sisällön omistajat saavat HP BookPrepin ansiosta mahdollisuuden tarjota verkossa kaikkia nimikkeitään kysynnästä riippumatta. Koska HP BookPrep on verkkopohjainen palvelu, jossa kirjat valmistetaan tilausten mukaan, etukäteen tehtävien investointien tarve jää pieneksi. Kirjat tulostetaan vasta sen jälkeen, kun ne on ostettu, määristä riippumatta. Näin ei synny korkeita varastointikuluja. Michiganin yliopiston kirjasto on toistuvasti valittu Pohjois-Amerikan kymmenen parhaan tutkimuskirjaston joukkoon. Se on merkittävä henkilötietoja koskevien asiakirjojen säilytyspaikka. Kirjaston kokoelmaan kuuluu yli seitsemän miljoonaa teosta. HP:n ja yliopiston yhteistyön tavoite on poistaa käytännön esteet ja saada sisältö paremmin käyttäjien ulottuville. Tämä on osa käynnissä olevaa hanketta, jonka tarkoituksena on saattaa käsite "painos loppunut" historiaan. "Yhteistyö HP:n kanssa on osoitus sitoumuksestamme laajentaa kirjaston kokoelmien yleistä saatavuutta ja kertoo tavastamme jatkaa digitalisoinnin innovatiivista soveltamista", toteaa Paul N. Courant, Michiganin yliopiston kirjastonhoitaja ja kirjastojen dekaani. "Mielestämme on hienoa, että HP BookPrep voi tarjota kokoelmistamme levitykseen teoksia, jotka eivät enää ole tekijänoikeussuojan piirissä. Näin edistämme teosten mahdollisimman laajaa saatavuutta myös niiden kirjojen osalta, joiden löytäminen on tähän asti ollut hankalaa kirjastomme seinien ulkopuolella." Yhteistyö perustuu osittain myös HP:n ja Applewood Books -kustantamon yhteistyöhön. Kustantamo on erikoistunut Amerikasta kertovaan historialliseen kirjallisuuteen. Se on käyttänyt HP BookPrepia viimeisen vuoden ajan ja julkaissut satoja nimikkeitä sovelluksen avulla. Kustantamo tulee myös toimimaan jakelijana HP BookPrepin myydyimmille Michiganin yliopiston kirjaston teoksille. HP tarjoaa uusia internet-pohjaisia alustoja liiketoimintamalleille ja palveluille, joiden tavoitteena on auttaa asiakkaita hyödyntämään pilvilaskennan tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä on merkittävä osa HP:n Everything as a Service (EaaS) -palveluperiaatetta. Kustannusala on yksi toimialoista, joilla HP vie tätä ajatusta eteenpäin. Teknologiaa käyttämällä muutetaan tapoja, joilla ihmiset saavat tiedon käyttöönsä, jakavat sisältöä ja viestivät toisilleen. HP BookPrepin kokoelma on käytettävissä kokonaisuudessaan osoitteessa www.bookprep.com. Palvelu sisältää käyttöoikeudet teosten lukemiseen verkossa, niiden tilaamiseen ja lisätietojen hankkimiseen.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa