HP:n Suomen pääkonttorille Gold-tason LEED-ympäristösertifiointi

Kyseessä Suomen ensimmäinen olemassa olevalle toimistotalolle myönnetty Kulta-tason LEED-sertifikaatti

Voit pyytää kuvia: Taina Kaitala, 050 372 3406 tai taina.kaitala@hp.com.

Hewlett-Packard Oy:n Piispankalliossa Espoossa sijaitsevalle pääkonttorille on myönnetty LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -sertifiointi, joka edustaa toiseksi ylintä eli Gold-tasoa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemassa oleva toimistotalo saa tämän tason sertifikaatin Suomessa. LEED kuuluu maailman tunnetuimpiin rakennusten ympäristöluokituksiin, ja sen tavoitteena on mm. rakennusten käytön ympäristövaikutusten vähentäminen energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä pienentämällä. Yhteistyökumppanina projektissa oli HP:lle kiinteistöpalvelut toimittava ISS Palvelut.

Arvioinnissa kriteerit liittyvät maan-, veden- ja energian käyttöön sekä materiaalien valintaan ja kierrätykseen, sisäilmaan, rakennuksen sijaintiin ja toimintaan liittyviin innovaatioihin.

”Kiihtyneen ilmastonmuutoksen uhan alla yritysten on tehtävä oma osuutensa ja osoitettava olevansa sitoutunut ympäristöarvoihin ja edistävänsä kestävää kehitystä”, sanoo toimitusjohtaja Mika Sarhimaa Suomen HP:lta. ”HP on tehnyt maailmanlaajuisesti paljon töitä ympäristön huomioivan liiketoiminnan eteen koko historiansa ajan. Suomen HP ei poikkea emoyhtiön linjasta, vaan on ollut edelläkävijänä monissa kestävän kehityksen hankkeissa Suomessa”, hän jatkaa.

Konkreettiset säästöt

Vuonna 2010 HP:n Suomen pääkonttori on mm. säästänyt sähköä 9 % edelliseen vuoteen verrattuna eli 370 000 kWh. Tähän päästiin mm. rakentamalla vapaajäähdytysjärjestelmä ja lämmön talteenottojärjestelmä, lämpötilojen, ilmanvaihdon ja valaistuksen optimoinnilla sekä käyntiaikojen muuttamisella. Hiilidioksidipäästöt ovat sähkön osalta samana aikana vähentyneet arviolta noin 630 tonnia. Lämpöä säästyi viime vuonna vuoteen 2009 verrattuna 27 % eli 680 MWh, mikä tarkoittaa hiilidioksidipäästöinä arviolta noin 150 tonnia. WWF:n päästölaskurin mukaan yhteenlaskettuna vuonna 2010 säästetyn hiilidioksidipäästömäärän sitomiseksi pitäisi istuttaa 2 500 puuta. Toisella tavalla laskien säästetty päästömäärä vastaa 180 kaukolämmitteisen omakotitalon päästöjä vuodessa. Vedenkäyttö on vähentynyt 18 prosentilla. Jätemäärien hyötykäyttöaste on noussut joulukuun 2009 70 prosentista viime vuoden lokakuun 95 prosenttiin.

HP:n yhteistyökumppanina LEED-projektissa on HP:lle kiinteistöpalvelut toimittava ISS Palvelut. ISS toimittaa HP:lle kaikki kiinteistöä koskevat tekniset, huolto-, toimisto- ja ravintolapalvelut. Palveluntuottajalla onkin tärkeä rooli ympäristökriteerien täyttämisessä, joita sertifikaattiin vaaditaan.

”HP:n LEED Gold -sertifioinnin saamiseksi tekemämme toimet ovat osa yhtiömme palvelutarjoomaa, joka tukee asiakkaittemme ympäristötavoitteiden saavuttamista”, sanoo toimitusjohtaja Kari Virta ISS Palveluista. ”Vaikka energiatehokkuuden merkitys on keskeinen, myös muun muassa taloteknisten järjestelmien optimointi, veden kulutuksen tarkkailu, ekologinen siivous sekä jätehuollon suunnittelu ovat palvelukokonaisuutemme keskeisiä osia ja konkreettisia tapoja vähentää toimitilojen ympäristövaikutuksia. Tämän lisäksi on tärkeätä oman henkilöstömme ympäristöosaaminen ja sitä kautta asiakkaan opastaminen mm. lajittelu- ja energiansäästöasioissa.”

Koska suurin osa (n. 80–95 %) kiinteistön kuluttamasta energiasta on käytön aikaista, energiankulutuksen vähentäminen olemassa olevissa rakennuksissa on tehokas tapa vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

”Mobiilityöntekoon kannustava filosofiamme on sellaisenaan hyvä perusta ympäristehokkaalle toimitilojen käytölle. Saamamme sertifikaatti on osoitus siitä, että olemassa oleva kiinteistökin – ei vain uudisrakennus – voi vähentää ympäristökuormitustaan merkittävästi ”, kertoo HP:n kiinteistöjohtaja Jani Winter.

Mediayhteydet:
Taina Kaitala
HP
Puh. 050 372 3406
taina.kaitala@hp.com

Nina Boman
ISS Palvelut
Puh. 050 567 5796
nina.boman@iss.fi

Taustatietoa kiinteistöstä:
HP:n Piispankallion kiinteistö on valmistunut 1984, ja sitä on laajennettu vuonna 1990. Rakennustilavuus on 70 000 m3 ja bruttoala 16 300 m2.  Kiinteistöä on peruskorjattu vuosien mittaan.  Toimistoympäristö on remontoitu lähes kokonaan vuosien 2002–2006 välillä vastaamaan mobiilityöskentelyä, jossa kaikkia työpisteitä ei ole varattu yksittäisille henkilöille, vaan ne ovat organisaation yhteiskäytössä. Mobiilityö on ympäristöystävällistä, sillä se johtaa tehokkaaseen tilankäyttöön ja pienentää tätä kautta hiilidioksidipäästöjä. 

Taustatietoa LEED-sertifioinnista:
LEED-sertifiointi on yksi maailman tunnetuimmista ja nopeimmin yleistyvistä rakennusten ympäristöluokituksista, joka tähtää rakentamisen ja rakennuksen käytön ympäristövaikutusten vähentämiseen erityisesti energiankulutusta sekä CO2-päästöjä vähentämällä. LEED-ympäristöluokituksia myöntää ja niiden käyttöä valvoo riippumaton ulkoinen Green Building Certificate Institute (GBCI). Kiinteistöt ovat avainasemassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Niinpä yhä useampi yritys pitää LEEDiä myös vastuullisen yritysbrändin mittarina.

HP
HP luo teknologiaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, yrityksille, julkiselle hallinnolle ja yhteiskunnalle. Maailman suurimpana teknologiayhtiönä HP tarjoaa kokonaisuuden, joka kattaa tulostuksen, henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, palvelut ja it-infrastruktuurin asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. Lisätietoja HP:stä (NYSE: HPQ) löytyy osoitteista www.hp.com ja www.hp.fi

ISS Palvelut
ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme henkilöstövaltaisia tukipalveluita yksityisille yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Liikevaihtomme on lähes 500 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa on noin 12 000. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii 53 maassa. http://www.iss.fi, www.issworld.com

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa

Multimedia

Multimedia