HP:n tutkimuksen mukaan organisaatiot eivät ole varautuneet nettihyökkäyksiin

24.9.2010 – HP:n julkistama globaali tutkimus* kertoo vakavista puutteista organisaatioiden varautumisessa nettihyökkäyksiin. Vaikka riskit tiedostetaan, yrityksissä ja julkisyhteisöissä ei ole ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin.

Tutkimus paljastaa, että Yhdysvalloissa yli puolet (56 prosenttia) ja Euroopassa selvästi yli kolmannes (38 prosenttia) organisaatioista uskoo jo joutuneensa verkkohyökkäyksen kohteeksi. Vastaavasti 78 prosenttia (Yhdysvallat) ja 60 prosenttia (Eurooppa) organisaatioista uskoo verkkohyökkäyksen häiritsevän vakavasti maansa kriittisiä toimintoja seuraavan kahden vuoden aikana. Selvä enemmistö vastaajista on myös sitä mieltä, että hyökkäyksiä on vaikea havaita (88,5 prosenttia), ne on vaikea korjata nopeasti (86,5 prosenttia) ja niiltä suojaavia tietoturvapaikkauksia ei ole saatavilla (82,5 prosenttia).

Vaikka tietoisuus nettihyökkäyksien riskeistä ja vaikutuksista kasvaa koko ajan, vain 38 prosenttia vastanneista organisaatioista on lisännyt investointejaan hyökkäysten estämiseksi. 53 prosenttia vastaajista on myös sitä mieltä, ettei heidän organisaationsa nykyinen budjetti riitä kyberuhkiin vastaamiseen.

“Organisaatiot tunnistavat niitä kohtaavat uhat, mutta tutkimus paljastaa selvästi, etteivät ne ole tarpeeksi valmistautuneita niihin”, sanoo Yrityspalvelut-liiketoimintayksikön johtaja Yrjö Lehtonen HP:sta. “Yritykset ja julkishallinto joutuvat tasapainoilemaan läpinäkyvyyden ja luottamuksellisuuden välillä. Vastataksemme näihin haasteisiin olemme kehittäneet tutkimustulosten avulla työkalun, jolla yritykset ja yhteisöt voivat arvioida valmiuksiaan verkkouhkien suhteen. Yhdessä HP:n turvallisuusratkaisujen, tuotteiden ja palveluiden kanssa työkalulla voidaan parantaa organisaatioiden valmiuksia”, Lehtonen jatkaa.  

HP:n kehittämän Cybersecurity Readiness Tool -työkalun avulla organisaatiot tunnistavat keskeisimmät haavoittuvuutensa ja voivat verrata omia valmiuksiaan muihin yrityksiin. HP loi tutkimuksen perusteella myös malliprofiilin hyvin valmistautuneesta organisaatiosta ja sen tärkeimmistä piirteistä: Useimmiten yksityisellä sektorilla toimivalla malliyrityksellä on datan turvallisuudesta vastaava, vahvat valtuudet omaava tietohallintojohtaja, esimerkiksi Chief Information Security Officer. Organisaatio on myös halukas uusien teknologioiden käyttöönottoon ja todennäköisesti jo mukana alakohtaisissa tai valtion johtamissa yhteistyöhankkeissa.


Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 050 372 3406,
etunimi.sukunimi@hp.com

HP

HP luo teknologiaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, yrityksille, julkiselle hallinnolle ja yhteiskunnalle. Maailman suurimpana teknologiayrityksenä HP tarjoaa kokonaisuuden, joka kattaa tulostuksen, henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, palvelut ja it-infrastruktuurin järjestelmät asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. Lisätietoja HP:sta (NYSE: HPQ) löytyy osoitteista
www.hp.com ja www.hp.fi.


*) HP Cybersecurity Readiness Study The HP Cybersecurity Readiness Study was conducted in July 2010 by the Ponemon Institute with sponsorship from HP to learn how organizations are responding to cyber crime. This was a benchmark study of 131 senior-level cyber security leaders across 89 separate organizations located in the United States, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Spain and Italy.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa