HP:n uudet ratkaisut auttavat yrityksiä vapautumaan IT-innovaatiokahleista

HP julkistaa tuotteita, ratkaisuja ja palveluita, jotka auttavat yrityksiä vapauttamaan IT-kustannuksia ylläpidosta innovointiin.

11.5.2010 - HP:n teettämä tuore tutkimus paljastaa, että jopa joka toinen liiketoiminnan johtaja näkee organisaationsa joutuneen innovaatiokahleisiin, jossa nykyisten järjestelmien käyttökulut syövät valtaosan IT-budjetista ja estävät samalla tarpeellisen uuden kehitystyön. Vielä useampi tutkimukseen vastannut pitää tällaiseen tilanteeseen ajautumista suoranaisena kilpailuhaittana. ”Jatkuvan muutoksen ehdoilla elettäessä innovaatiokahleisiin ajautuminen voi ratkaista sen, pääseekö yritys johtamaan markkinaa vai jääkö se laahaamaan perässä. HP:n ratkaisujen avulla tietohallintojohtajat pystyvät hyötymään muutoksesta siirtämällä käyttökustannusten syömiä varoja suoraan kehityshankkeisiin”, kertoo johtaja Thomas E. Hogan HP:n yritysjärjestelmät -liiketoimintayksiköstä. Uusien HP:n julkistamien tuotteiden tarkoituksena on auttaa yrityksiä kanavoimaan IT-kulujaan nykyistä järkevämmin. Kolme tärkeintä keinoa ovat: - IT-ympäristöjen uudistusprojektit, jotka onnistuvat jopa nykyisten budjettien rajoissa ja jotka maksavat itsensä nopeasti takaisin, - uusien, muutosvalmiiden ratkaisuarkkitehtuurien suunnittelu, jotta yritykset kykenevät hankkimaan helposti lisää toimintoja liiketoiminnan vaatimusten kasvaessa, sekä - käyttökulujen laskeminen kevyemmän IT-infrastruktuurin avulla, jotta nykyinen palvelutaso saavutetaan pienemmillä kustannuksilla ja innovaatiolle jää lisää tilaa. Itserahoitteisten uudistushankkeiden ratkaisut perustuvat kulurakenteen keventämiseen vanhaa, raskasta ja kalliskäyttöistä infrastruktuuria purkamalla. HP:n uudet sovellusten modernisoinnin rahoitusvaihtoehdot opastavat tekemään oikeanlaisia sijoituksia uuteen teknologiaan. HP Insight Control -palvelimenhallintaohjelmistoon kuuluu nyt uutena ominaisuutena HP Integrated Lights-Out Advanced (iLO3), joka tehostaa järjestelmien toimintaa huomattavasti esimerkiksi sähkönkulutusta ja lämmöntuotantoa optimoimalla. Uudistusmahdollisuuksia tukevat niin ikään uudet HP ProLiant -palvelimet DL360 G7 ja DL380 G7, jotka tuovat asiakkaille lisää suorituskykyä ja kustannustehokkuutta. Muutosvalmiin IT-arkkitehtuurin suunnittelua helpottavat HP Cloud Service Automation (CSA) -ratkaisut, joiden avulla asiakkaat pystyvät nopeuttamaan ja yksinkertaistamaan sisäisten ja ulkoisten pilvilaskentaratkaisujen käyttöönottoa. HP CSA -tuoteperhe auttaa vapauttamaan resursseja, pienentämään pilvilaskentapalveluiden käyttöönottoon liittyviä riskejä sekä nopeuttamaan investoinnin kannattavuutta. Käyttökulujen laskemisessa auttavat uudet, kustannustehokkuuteen pyrkivät IT-infrastruktuurit, joiden valtteina ovat toimintavarmuus, skaalautuvuus ja erittäin korkea turvallisuus ja jotka pyrkivät ennen muuta ehkäisemään palvelujen käyttökatkoja. HP:n uudistunut tehtäväkriittisten palveluiden valikoima kattaa nyt koko virtualisoidun toimintaympäristön laitteistoa, käyttöjärjestelmiä ja hypervisoria myöten. HP Proactive Services -tarjoomaan kuuluva HP IT Service Management Assessment for Virtualized Environments parantaa virtualisoitujen ratkaisujen käyttötehokkuutta ja vapauttaa ylläpitokuluja asiantuntijaopastuksen ja priorisoinnin avulla. Monipuolisesti sekä välittömiä että välillisiä IT-kuluja analysoiva HP Financial Solutions Analysis ohjaa asiakkaita tekemään järkeviä ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. Aika on rahaa Lähes 70 % HP:n suorittamaan tutkimukseen vastanneista liiketoiminnan johtajista arvioi, että innovaatiokahleisiin joutuminen on uhka liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin vastaamiselle. Vastaajien IT-budjeteista keskimäärin 40 % kului tehtäväkriittisten järjestelmien ylläpitoon ja 30 % vanhoihin järjestelmiin, jolloin vain noin 30 % varoista jäi uusien hankkeiden edistämiseen. ”Sanonta ’aika on rahaa’ pitää paikkansa, sillä 99 prosentissa yrityksistä IT-innovaatiokahleet nähtiin etenkin aikaa vievänä haittana. Motista vapautumalla yritykset pääsevät hyötymään nopeammin uusista liiketoimintamahdollisuuksista”, Thomas E. Hogan sanoo. Tutkimus osoittaa, että yritykset kokevat innovaatiorajoitteet myös riskinä liiketoimintamahdollisuuksien menettämiselle (95 % vastaajista), uskovat sen syövän merkittävästi resursseja (91 %), haittaavan joustavuutta (73 %) ja vaikeuttavan kilpailun tahdissa pysymistä (lähes 60 %). Lisätietoja uusista tuotteista, palveluista ja ratkaisuista on saatavilla osoitteessa www.hp.com/go/breakthegridlock2010 Tarkempia tietoja HP:n tutkimuksesta löytyy osoitteesta www.hp.com/go/HPEnterpriseResearch2010

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa