HP:n yrittäjäohjelma tukee pk-yritysten kasvua

20 miljoonan dollarin yrittäjähankkeelle lisärahoitusta

HP on laajentanut yrittäjäohjelmaansa, jonka tarkoituksena on auttaa pk-yrityksiä hyödyntämään toiminnassaan uusia it-ratkaisuja ja teknologiaa. Ajanmukaiset it-resurssit ovat kaikille yrityksille tärkeitä etenkin kasvun, työtehokkuuden sekä talouden kannalta.

Maailmanlaajuisesti pk-sektori hallitsee HP:n arvion mukaan 234 miljardin dollarin suuruista markkinaa. Tyypillisesti pk-yritykset joutuvat kuitenkin päivittäisessä toiminnassaan kiinnittämään paljon huomiota kulujen tarkkailuun ja työtehokkuuden maksimoimiseen.

HP on sijoittanut neljä miljoonaa dollaria lisää maailmanlaajuiseen HP Learning Initiative for Entrepreneurs (LIFE) -hankkeeseensa, jonka tarkoituksena on auttaa yrittäjiä ja pk-yrityksiä löytämään uusia tulonlähteitä. HP on investoinut ohjelmaan vuodesta 2007 alkaen yhteensä yli 20 miljoonaa dollaria. Toistaiseksi hanke on synnyttänyt yli 20 000 työpaikkaa ja 6 500 uutta yritystä.

Nyt markkinoille tuotavien ratkaisujen avulla pk-yritykset pystyvät toimimaan entistä tehokkaammin, lisäämään it-järjestelmiensä suorituskykyä ja skaalaamaan sitä tarpeen mukaan, yksinkertaistamaan erilaisten liiketoimintasovellusten käyttöönottoa ja hallintaa sekä pienentämään energiankulutusta.

Tehoa, tietoturvaa ja asiakasdataa

Tietomäärien ja sähköpostin käytön räjähdysmäinen kasvu tuo pk-yrityksille valitettavasti lisää riskejä, monimutkaistaa niiden toimintaa ja aiheuttaa katastrofista palautumiseen liittyviä kuluja. HP:n tarjoamien uusien ratkaisujen avulla erilaisia hallintokuluja pystytään supistamaan jopa 30 prosentilla konsolidoimalla järjestelmiä (1) . Yritykset pystyvät myös lyhentämään varmuuskopiointiin kuluvaa aikaa 90 prosentilla ja nopeuttamaan datan palauttamista 87 prosentilla (2) .

Tieto oikein käytettynä tuo yrityksille kilpailun kannalta oleellisia hyötyjä. Tähän saakka tiedon tehokas soveltaminen on kuitenkin ollut pk-yrityksille usein liian monimutkaista ja kallista. HP tarjoaa HP AppSystem -palveluidensa mukana nyt myös business intelligence -ratkaisuja, joiden avulla asiakasdatan louhinta ja hyödyntäminen helpottuu huomattavasti.

Tarkempia tuotetietoja on saatavilla alkuperäisessä tiedotteessa .

Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 050 372 3406, etunimi.sukunimi@hp.com  

Kuvatiedustelut: hp@pohjoisranta.fi

HP
HP luo teknologiaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, yrityksille, julkiselle hallinnolle ja yhteiskunnalle. Maailman suurimpana teknologiayrityksenä HP tarjoaa kokonaisuuden, joka kattaa tulostuksen, henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, palvelut ja it-infrastruktuurin. Pilvipalveluiden ja liitettävyyden avulla HP mahdollistaa saumattomat, turvalliset ja päivittäiseen elinympäristöön liittyvät kokemukset verkottuneessa maailmassa. Lisätietoja HP:sta (NYSE: HPQ) löytyy osoitteista www.hp.com ja www.hp.fi .

(1) ” Business risk and the midsize firm: what can be done to minimize disruptions? ”: Raymond Boggs, Jean S. Bozman ja Randy Perry, IDC, 2010.
(2) ” Improving the way branch offices compete, connect and control costs. ” Raymond Boggs, Jean S. Bozman ja Randy Perry, IDC, 2011.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa