HP siirtää yritysten pilvipalvelut uudelle aikakaudelle

HP julkistaa tänään uusia tuotteita ja palveluja, joiden avulla yritykset ja julkishallinto voivat valjastaa pilvipalvelun käyttöönsä niin, että niille asetetut tietoturva-, suorituskyky- ja käytettävyysvaatimukset täyttyvät.

Tämän päivän ”Instant-On-yhteisössä” kaikki henkilöt ja toiminnot ovat verkottuneita ja yhteydessä toisiinsa. Saumaton yhteydenpito edellyttää tietotekniseltä ympäristöltä joustavuutta, automaatiota, tietoturvaa ja kykyä mukautua nopeasti muuttuviin vaatimuksiin. Pilvipalvelu on yrityksille keskeinen ja yhä suositumpi keino saavuttaa nämä tavoitteet. Pilvipalveluilla on voitu ottaa palveluita käyttöön aiempaa nopeammin ja hyödyntää käytönmukaista laskutusta.

Tänään julkistetut uudet HP Hybrid Delivery -ratkaisut auttavat yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita valjastamaan pilvipalvelun hyödyt ja saavuttamaan samalla oman toimialansa tietotekniset erityisvaatimukset.

”Pilvipalveluista tulee osa yritysten arkea, ja HP on tämän kehityksen kärjessä”, sanoo yrityksen Suomen toimitusjohtaja Mika Sarhimaa. ”HP voi auttaa asiakkaitaan käymään tämän muutoksen läpi, koska meillä on paljon kokemusta, laaja tuotevalikoima ja maailmanlaajuinen palveluorganisaatio.”

HP Enterprise Cloud Services-Compute -palvelu toimittaa yrityksille yksityisen pilvipalvelun suoraan HP:n palvelinkeskuksista. Sen avulla palvelin-, tallennus-, verkko- ja tietoturvaresursseja kyetään hyödyntämään palveluna. Tuloksena on turvallista tietojenkäsittelyä, joka pystyy mukautumaan organisaatioiden kulloiseenkin resurssitarpeeseen. HP:n Yhdentyneen Infrastruktuurin periaatteeseen ja laajaan automaatio-ohjelmistojen valikoimaan perustuva palvelu tuo saataville kaikki resurssit, joita tarvitaan monimuotoisen pilvipalveluympäristön toimittamiseen.

HP CloudSystem on kattava, integroitu järjestelmä yksityisen, julkisen tai hybrid-pilvipalveluympäristön rakentamiseen, hallintaan ja käyttöön. Se yhdistää HP:n Yhdentyneen Infrastruktuurin vahvuudet HP Cloud Service Automation -ohjelmistoihin. Tämä mahdollistaa eri sovelluksien yhteensopivuuden, kattavuuden ja tietoturvan, riippumatta siitä käytetäänkö fyysisiä tai virtuaalisia resursseja. HP CloudSystemin avulla uudet pilvipalvelut saadaan hyötykäyttöön parhaimmillaan minuuteissa.

HP Cloud Discovery Workshop auttaa yrityksiä ja julkishallintoa kehittämään järkeviä strategioita pilvipalveluiden optimaaliseen hyödyntämiseen. Yhden tai kahden päivän mittaiset workshopit sisältävät moduuleita, joissa käsitellään monia pilvipalveluihin liittyviä näkökulmia, muun muassa tietoturvaa, vaikutuksia liiketoimintamalliin sekä pilvipalveluihin soveltuvien palvelujen määrittelyä. Workshopin vetäjinä toimivat alan ammattilaiset tuovat osallistujien käyttöön HP:n kokemuksen laajoista pilvipalveluhankkeista.

HP Financial Services tarjoaa palveluja asiakkaille, jotka rakentavat yksityisen pilvipalvelun ja haluavat minimoida niihin tarvittavan pääoman. Yhdistämällä HP:n pilvipalvelutarjonnan yrityksen Financial Servicesin rahoituspalveluihin HP auttaa asiakkaitaan yhdistämään taloudelliset ja teknologiset tavoitteensa tehokkaasti.

Lisätietoa HP:n uusista julkistuksista on saatavissa täällä.
 

Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 050 372 3406, etunimi.sukunimi@hp.com

HP
HP luo teknologiaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, yrityksille, julkiselle hallinnolle ja yhteiskunnalle. Maailman suurimpana teknologiayrityksenä HP tarjoaa kokonaisuuden, joka kattaa tulostuksen, henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, palvelut ja it-infrastruktuurin järjestelmät asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. Lisätietoja HP:sta (NYSE: HPQ) löytyy osoitteista www.hp.com ja www.hp.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa