HP vauhdittaa kumppaniensa kasvua

Hewlett-Packard (HP) kehittää maailmanlaajuista PartnerOne-ohjelmaansa helpottamalla kumppaniyhteistyötä. Sujuvampi ja aiempaa ennakoivampi yhteistyö avaa kumppaneille selviä kilpailuetuja ja paremman kannattavuuden.

HP PartnerOne -ohjelman uudistuksiin kuuluvat muiden muassa mahdollisuus erikoistua olennaisiin kasvualueisiin, kumppanien kilpailukykyä parantavat jälkihyvitykset, roolipohjainen sertifiointi, johdonmukaisempi kumppanuusrakenne sekä parannukset kumppaniportaalin käytettävyyteen.

”Kumppanien kasvu edellyttää juuri tämäntyyppisiä ohjelmia, jotka tarjoavat heille räätälöitäviä resursseja, tehokasta koulutusta ja tukea tavoitteiden saavuttamiseen”, sanoo HP Suomen yritysjärjestelmien kumppaniyhteistyöstä vastaava myyntijohtaja Esko Nurmi.

Kasvualueisiin erikoistuminen tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Kumppaniohjelman jäsenyysrakenteeseen lisätään uusia erikoistumismahdollisuuksia, jotka keskittyvät pilvipalveluiden, big datan ja palveluiden kaltaisiin kasvualueisiin. Jatkossa HP-kumppanit on jaettu erikoistumiseen ja volyymiin perustuen Platinum-, Gold- ja Silver-luokkiin.

Ylimpien kumppanitasojen yrityksiä markkinoidaan vastaisuudessa myös HP:n loppukäyttäjäkampanjoissa. Lisäksi nämä kumppanit listataan kumppanitason mukaan HP Global Partner Locator -työkalussa.

Emea-alueella tulostusratkaisuja ja henkilökohtaisia tietojärjestelmiä varten laaditaan lisäksi selkeät ja entistä yksinkertaisemmat asiakassuhdesäännöt, jotka määrittelevät puitteet HP:n ja sen kanavakumppanien väliseen kanssakäymiseen. Säännöissä määritetään ja eritellään esimerkiksi HP- ja kanavavetoiset segmentit, mikä tehostaa, keventää ja nopeuttaa myyntiprosessia sekä ehkäisee ristiriitatilanteita ja saman työn tekemistä tarpeettomasti kahteen kertaan. Yhteistyön sujuvuutta lisäävillä uudistuksilla parannetaan HP:n ja kumppaniyritysten kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Entistä johdonmukaisemmalla ja ennustettavammalla hyvitysmallilla keskitytään erityisesti kumppanien kannattavuuden parantamiseen. Kumppanien entistä nopeampi sertifiointiprosessi puolestaan yksinkertaistaa erikoistumiseen liittyviä vaatimuksia, ja uudistettu kumppaniportaali tuo erilaiset työkalut ja sisällöt nykyistä paremmin kumppanien saataville.

”Kumppaneidemme liiketoiminnan kasvu ja kilpailukyky edellyttää yhteistyön laajamittaista uudistamista”, kertoo Esko Nurmi. ”Uudet erikoistumisvaihtoehdot, ennustettavampi hyvitysmalli, johdonmukaisempi jäsenyysrakenne ja kätevämpi sertifiointiprosessi tekevät yhteistyön HP:n kanssa kumppaneillemme tuntuvasti helpommaksi.”

Saatavuus

HP PartnerOne -ohjelman uudistukset astuvat voimaan useimmissa maissa 1.11.2013 alkaen. Kumppaniportaalin uudistukset otetaan käyttöön alkuvuodesta 2014. Lisätietoja HP PartnerOne -ohjelmasta on saatavilla täällä.

Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 050 372 3406, etunimi.sukunimi@hp.com
Kuvatiedustelut:
hp-pbm@bm.com

HP
HP luo teknologiaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, yrityksille, julkiselle sektorille ja yhteiskunnalle. Yritys tarjoaa alan laajimman kokonaisuuden, joka kattaa tulostuksen, henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, palvelut ja it-infrastruktuurin asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. HP toimittaa ratkaisuja asiakkaiden mutkikkaimpienkin haasteiden ratkomiseen eri puolilla maailmaa. Lisätietoja HP:stä (NYSE: HPQ) löytyy osoitteista www.hp.com ja www.hp.fi.

HP's premier EMEA client event, HP Discover, takes place Dec. 10-12 in Barcelona, Spain.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa