HUS:lle merkittävä kansainvälinen tunnustus potilastietojen jakamisesta

HUS-kuntayhtymä on palkittu Yhdysvalloissa täsmällisen ja luotettavan potilastiedon jakami-sesta. Alueellisen tiedonvälityspalvelun ansiosta ajantasaiset potilastiedot ovat hoitotilanteessa terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla. Alueellisen tiedonvälityspalvelun ydin on Navitas-aluetietojärjestelmän hakemistopalvelu. Järjestelmä parantaa merkittävästi potilashoidon sujuvuutta, hoidon laatua ja turvallisuutta.

Vuodesta 2003 Uudellamaalla käytössä ollut Navitas-aluetietojärjestelmä tuo ajantasaiset potilastiedot hoitohenkilökunnan näytölle HUS:n alueen 28 kunnassa ja 20 sairaalassa. Lisäksi potilastietoja käyttää työterveyshuollon ja sosiaalivirastojen henkilökunta. Aluetietojärjestelmän on tuottanut Elisa. Navitaksen avulla terveydenhoitaja tai lääkäri näkee välittömästi, mitä tutkimuksia, toimenpiteitä tai lääkemääräyksiä potilaalle on aikaisemmin tehty. Navitas nopeuttaa tiedonsaantia ja vähentää päällekkäisten tutkimusten tarvetta sekä ylimääräistä tiedonjäljitystyötä varsinkin silloin, kun potilasta hoidetaan terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa sekä erikoissairaanhoidon sairaalassa, joilla voi olla keskenään erilaiset potilastietojärjestelmät. Erityisen kriittistä nopea ja tehokas tiedonkulku on päivystyksessä. Yhdysvaltalainen Information Integrity Coalition (IIC) palkitsi HUS-kuntayhtymän 17.11. vuoden 2009 Excellence in Information Integrity eli EII-pääpalkinnolla julkisten toimijoiden sarjassa. Palkinnon myöntämisen perusteena olivat HUS:n esimerkillinen toimintamalli sekä alueellisen tiedonvälityspalvelun toteutuksen vaikutuksen osoittaminen. – Tunnustus on meille erittäin merkittävä. Navitaksesta saadut kokemukset ja näytöt vahvistavat tiedonvälityksen parantaneen merkittävästi ajantasaisten tietojen vaihtoa, mikä on nyt todettu kansainväliselläkin tasolla edistykselliseksi, ylilääkäri Kari Harno HUS:sta toteaa. Sähköiset sairauskertomukset on Suomessa otettu käyttöön kattavammin kuin useimmissa muissa maissa. Terveydenhuollon pirstaleisuuden vuoksi tietojärjestelmät eivät kuitenkaan keskustele toistensa kanssa, ja siksi Suomeen on luotu alueellisia palveluita välittämään sähköistä potilastietoa yli toimintayksiköiden rajojen. – Tarkoituksena on edistää tiedonkulkua niin, että palvelujärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet voidaan hyödyntää vielä tehokkaammin. Kaikki alueen kunnat ovat mukana, mikä on tarjonnut oivan foorumin harjoitella yhteistyötä ja tiedon jakamista. Samalla on selvitetty tiedonsiirron pullonkauloja, kehitetty tietojärjestelmiä ja luotu pohjaa kansalliselle arkkitehtuurille, Harno jatkaa. – Elisa yhteistyökumppaneineen on kehittänyt yhdessä HUS:n kanssa Navitas-aluetietojärjestelmän nimenomaan terveydenhuollon erityistarpeisiin sopivaksi. Olemme kehittäneet järjestelmää yhteistyössä vuodesta 2003 lähtien, ja tavoitteena on tehostaa tiedon saatavuutta sekä edelleen helpottaa ja nopeuttaa kokonaiskuvan muodostamista potilaan tilanteesta, kertoo palvelusta Elisalla vastaava business manager Mika Laurell.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa