Ilmanlaatu huolettaa etenkin lapsiperheitä – oireilu jatkuu myös sisätiloissa

Ilmanlaatu aiheuttaa huolta kolmasosalle suomalaisista, ja lapsiperheissä asiaan kiinnitetään huomiota tätäkin enemmän. Hengitysilman epäpuhtauksiin liittyy välittömien ärsytysoireiden lisäksi useita pitkän aikavälin terveysvaikutuksia, joten huoli ei ole aiheeton. Monelle voi tulla yllätyksenä, että valtaosa epäpuhtauksille altistumisesta tapahtuu juuri sisätiloissa, eikä ulkona.

Noin joka kolmas (34 %) suomalainen on huolissaan huonon ilmanlaadun vaikutuksesta omaan tai perheenjäsentensä terveyteen. Ilmansaasteiden terveysvaikutukset huolestuttavat etenkin lapsiperheitä (43 %). Tulokset selviävät ruotsalaisen ilmanpuhdistimiin erikoistuneen Blueairin kyselytutkimuksesta, jolla kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä ilmanlaadusta.

Ilmansaasteet aiheuttavat suurimmalle osalle ihmisistä ärsytysoireita, kuten silmien kirvelyä ja kutinaa, nenän tukkoisuutta ja yskää. Johns Hopkins -yliopiston tuoreen lääketieteellisen tutkimuksen mukaan ilmansaasteet voivat olla syynä jatkuvasti valuvaan nenään.

Ulkoilman hiukkasmaisissa epäpuhtauksissa piilee myös terveyshaittoja, sillä ne kasvattavat muun muassa astman, keuhkosyövän ja sydänkohtauksen riskiä.

– Puhdas hengitysilma on tärkeä tekijä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta etenkin kasvuvaiheessa. Lapset ovat erityisen herkkiä epäpuhtaan ilman vaikutuksille. Lasten lisäksi riskiryhmään kuuluvat vanhukset ja hengitystiesairauksista tai sydän- ja verisuonitaudeista kärsivät ihmiset, kertoo ilmanpuhdistukseen erikoistuneen Blueairin markkinointijohtaja Annika Waller.

Liikenteen aiheuttamat haitalliset päästöt ja keväinen katupöly vaikuttavat merkittävästi ilmanlaatuun. Vaikka Pohjoismaissa ilmanlaatu on monia maailman suurkaupunkeja paremmalla tolalla, parannettavaakin on.

– Esimerkiksi Helsingissä liikenne heikentää ilmanlaatua eniten kantakaupungin vilkasliikenteisissä katukuiluissa, kuten Hämeentiellä, Mannerheimintiellä ja Mäkelänkadulla. Laajat rakennustyömaat lisäävät myös pölyn määrää, Waller toteaa.

Valtaosa altistumisesta tapahtuu sisällä

Ulkoilman haitalliset pienhiukkaset tunkeutuvat tehokkaasti myös asuntojen sisätiloihin, joissa vietetään paljon aikaa.

– Sisäilman pienhiukkaset ovat pääosin peräisin ulkoilmasta. Etenkin allergiset perheenjäsenet voivat siis reagoida herkästi myös kotioloissa ulkoilmasta sisälle tulleisiin liikenteen ja katupölyn pienhiukkasiin, Waller sanoo.

Liikenteen päästöjen lisäksi sisäilmanlaatua heikentää huonepöly, joka sisältää muun muassa ihmisen ja eläinten hilsepölyä, kasvi- ja hyönteispölyä sekä rakennus- ja sisustusmateriaaleista peräisin olevia hiukkasia. Sisäilmassa leijuu lisäksi mikrobeja, joista bakteereilla ja homeen kaltaisilla sienillä on terveyden kannalta suurin merkitys.

– Bakteerit leviävät yleensä ympäri kotia käsien välityksellä ja voivat kulkeutua myös ilmateitse pölyhiukkasten mukana paikasta toiseen. Etenkin perheenjäsenen sairastuessa tehokas ilmanpuhdistin voi yhdessä käsien pesun ja pintojen pyyhkimisen kanssa vähentää tarttumisriskiä. Pölyn ja muiden epäpuhtauksien ohella puhdistin sieppaa ilmasta suodattimeensa myös bakteereita ja itiöitä, Waller kertoo.

– Vain vajaa puolet (47 %) niistä kyselymme vastaajista, joiden luona asuu alaikäisiä lapsia, kertoo pyyhkivänsä kotona pölyt vähintään viikoittain. Lapsitalouksissa kuitenkin imuroidaan (75 %) ja tuuletetaan (59 %) muita ahkerammin. Jatkuva ilmanpuhdistus tihennetyn siivousvälin lisäksi voisi kohentaa etenkin allergiaperheiden elämänlaatua tuntuvasti, Waller kertoo.

Tiedot perustuvat Blueair AB:n tilaamaan kyselytutkimukseen, jonka suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy. Kysely toteutettiin M3 Research Oy:n internet-paneelissa syyskuussa 2016 ja sen aineistona oli 1 000 vastaajan otos 18–70-vuotiaista suomalaisista. Kyselytutkimuksen lähtöotos oli kansallisesti edustava.

Mediayhteydet Suomessa:
blueair-pbm@bm.com

Blueair
Yli 60 maassa myytävät Blueairin tuotteet puhdistavat sisäilmaa ja edistävät terveyttä ja hyvinvointia kodeissa ja työpaikoilla. Blueairin ilmanpuhdistimet poistavat huoneilmasta pölyhiukkasia, kemikaaleja, siitepölyä, allergeeneja, kuituja, viruksia ja muita epäpuhtauksia hiljaisesti mutta tehokkaasti. blueair.com/fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa