Kansainväliset yrityspäättäjät arvioivat liiketoimintansa suurimmiksi riskeiksi Uberin ja Airbnb:n kaltaiset mullistavat innovaatiot

Viestintätoimistoketju Burson-Marstellerin toteuttaman tuoreen kansainvälisen kyselytutkimuksen mukaan yrityspäättäjät pitävät mullistavia innovaatioita merkittävimpänä uhkana liiketoiminnalleen seuraavan vuoden aikana. Muita merkittäviä riskejä ovat yrityksen maineen kannalta kielteiset päätökset, kuten henkilöstövähennykset.

Kriisikyselyyn vastanneiden yli 400 yrityspäättäjän vastauksissa huomio kiinnittyi koko toimialaa mullistaviin uusiin liiketoimintalleihin ja innovaatioihin. Myös verkkopalveluiden turvallisuus, kielteiset sosiaalisen median kampanjat, logistiikkakysymykset ja liiketoimintaa vaikeuttava sääntely näkyvät arvioina todennäköisimmistä riskeistä seuraavan vuoden aikana.

- Majoituspalvelu Airbnb:n ja kyydinvälityspalvelu Uberin kaltaisten uusien toimijoiden nousu näkyy selkeästi kyselyn tuloksissa. Digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat uudet innovaatiot ja liiketoimintamallit haastavat perinteisiä toimijoita kaikilla toimialoilla, partneri Esa Laurila viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marstellerista kommentoi tuloksia.

Yli 70 prosenttia selvitykseen vastanneista katsoi, että uudet markkinoilletulijat tai uudet liiketoimintamallit ovat uhanneet yrityksen liiketoimintaa viimeisen kolmen vuoden aikana. Neljännes yrityspäättäjistä koki, että näin on tapahtunut viimeisen vuoden aikana.

Vahva maine toimii puskurina kriisille

Kyselyyn vastanneet yritykset olivat viimeksi kohdanneet kriisin yrityksen liiketoimintaa koskevien kielteisten päätösten vuoksi (33 prosenttia vastaajista), uuden liiketoimintamallin markkinoilletulon vuoksi (21 prosenttia), logistiikkaongelmien (18 prosenttia) tai verkkopalveluiden turvallisuuteen liittyen (18 prosenttia).

- Sidosryhmät ja media eivät arvioi kriisiin joutunutta yritystä kriisin todellisen syyn tai aiheuttajan perusteella, vaan sen perusteella, kuinka hyvin tai huonosti yritys hoiti kriisin. Vahva maine ja brändi ovat parhaita keinoja suojautua uusien innovaatioiden varalta. Strategialähtöisellä viestinnällä on merkittävä rooli niin omaa asemaansa puolustavan yrityksen menestykselle kuin myös uuden markkinoille tulevan menestykselle, Pohjoisranta Burson-Marstellerin partneri Riitta Laine huomauttaa.

Mullistavien innovaatioiden ja yrityksen maineen kannalta ristiriitoja herättävien päätösten jälkeen verkkoturvallisuuden ja kielteisten sosiaalisen median kampanjoiden arvioitiin olevan seuraavaksi yleisimpiä kriisin aiheita seuraavan 12 kuukauden aikana. Kriisiviestinnän kannalta tärkeä huomio on, että organisaatiot katsovat olevansa kaikkein altteimpia nimenomaan kielteisille sosiaalisen median kampanjoille.

- Tämä ei suinkaan tarkoita, että sosiaalisesta mediasta pitäisi vetäytyä, vaan päinvastoin. Parasta varautumista kriisin varalle on kehittää organisaation valmiuksia avoimeen ja vuorovaikutteiseen viestintään eri sidosryhmien kanssa. Kriisitilanteessa vaatimus nopeasta ja aloitteellisesta viestinnästä niin median kuin kuluttajienkin suhteen korostuu. Jos siihen ei pysty arjessa, miten siihen pystyisi kriisitilanteessa, Laine sanoo.

Viestintätoimistoketju Burson-Marsteller on toteuttanut kriisitutkimuksiaan vuodesta 2009. Tutkimusyritys Penn Schoen Berland toteutti yhteensä 426 verkkohaastattelua yrityspäättäjien keskuudessa Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa elokuussa 2015. Otos koostui jokaisessa maassa tasapuolisesti yhtäältä suurissa ja toisaalta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskentelevistä, yli 25-vuotiaista vähintään merkittävää päätäntävaltaa yrityksessä käyttävistä vastaajista.

Minkä kriisin yrityksenne kohtasi viimeksi? (useampi vastausvaihtoehto mahdollinen)

 • 33 % liiketoimintaa koskevat kielteiset päätökset (kuten henkilöstövähennykset)
 • 21 % uuden liiketoimintamallin/innovaation markkinoilletulo
 • 18 % logistiikkaongelmat
 • 18 % verkkopalveluiden turvallisuus
 • 15 % kriittinen sosiaalisen median kuluttajakampanja
 • 15 % liiketoimintaa haittaava sääntely
 • 12 % tekninen onnettumuus
 • .....

Mitä seuraavista pidät todennäköisimpinä kriisin aiheuttajana yrityksesi kohdalla seuraavan 12 kuukauden aikana? (yksi vastausvaihtoehto)

 • 12 % uuden liiketoimintamallin/innovaation markkinoilletulo
 • 11 % liiketoimintaa koskevat kielteiset päätökset (kuten henkilöstövähennykset)
 • 10 % verkkopalveluiden turvallisuus
 • 9 % kriittinen sosiaalisen median kuluttajakampanja
 • 8 % logistiikkaongelmat
 • 7 % liiketoimintaa haittaa sääntely
 • ......

Lisätietoja:
Esa Laurila, partneri, Pohjoisranta Burson-Marsteller, 0400 787 207 esa.laurila@bm.com
Riitta Laine, partneri, Pohjoisranta Burson-Marsteller, 040 515 0551, riitta.laine@bm.com

Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy on strateginen viestintätoimisto. Keskeisiin palvelualueisiimme kuuluvat maineen ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, vaikuttajaviestintä, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua. Vuonna 1953 perustetulla Burson-Marstellerilla on 73 toimistoa ja 84 affiliate-kumppania 110 eri maassa. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluverkosto WPP:tä.

Lisää tietoa www.burson-marsteller.fi, www.burson-marsteller.com.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa