Kemihaaran altaan selvitystyö käynnistyy

Lapin liitto on pyytänyt Kemijoki Oy:tä aloittamaan tulvariskien hallintaa ja maakuntakaavoitusta varten eri allasvaihtoehtojen selvittämisen Kemihaaran alueelle. Kemijoki Oy suhtautuu pyyntöön myönteisesti ja on ilmoittanut Lapin liitolle käynnistävänsä selvitystyön.

Vaihtoehdoissa tullaan ottamaan huomioon kaikki keskeiset näkökohdat tulvasuojelusta, energiataloudesta, kalataloudesta sekä matkailusta. Erityistä huomiota kiinnitetään alueen luontoarvoihin.

”Tulvauhkien hallinta on merkittävä haaste, sillä Rovaniemen alue on huomattava tulvariskialue. Allashanke olisi kiinnostava myös energiatalouden kannalta, sillä näin voitaisiin hyödyntää tulvavesien mittava energiamäärä. Nykyisinhän tämä energia menetetään, kun vesi joudutaan ohjaamaan Kemijokeen rakennettujen voimalaitosten ohi tulvaluukkujen kautta Perämereen. Lapin liitto on selvityspyynnössään todennut, että pelkän tulva-altaan rakentaminen olisi kunnille ja valtiolle suuri taloudellinen rasite. Yhdistämällä tulvantorjunta ja energiatuotanto voitaisiin tässä tapauksessa saavuttaa merkittävää synergiaetua,” korostaa Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Aimo Takala.

Varastoaltaan avulla tulvavesien sisältämä energia voitaisiin hyödyntää ja näin tuottaa valtakunnallisesti merkittävä määrä säätövoimaa, joka tukisi lisääntyvää tuulivoimaa ja osaltaan turvaisi energiantuotannon tasaisuutta ja omavaraisuutta.

Vesivoima saa asukkaiden tuen

Allashanketta puoltaa kesäkuun lopussa voimaan astunut laki tulvariskien hallinnasta sekä EU:n tulvasuojeludirektiivi, jotka edellyttävät viranomaisilta varautumista tulviin.

Lapin asukkaat suhtautuvat sekä vesivoimaan että sen käytön lisäämiseen hyvin myönteisesti. Keväällä 2009 toteutetussa mielipidekartoituksessa yli 70 prosenttia vastaajista suhtautui myönteisesti vesivoimaan. Vesivoima on vastaajien mielestä ensisijainen sähkön tuotantotapa, jota tulisi lisätä.

Eri allasvaihtoehdot selvitetään nyt perusteellisesti ja vaihtoehtoisten ratkaisujen arvioinnissa käytetään myös puolueettomia asiantuntijaorganisaatioita.

”Kyseessä on hyvin haastava ja moniulotteinen selvitys, jonka lähtökohtana tulee olla alueen luontoarvot. Perusteellisen selvitystyön jälkeen voidaan arvioida, voidaanko hanketta viedä eteenpäin,” Takala muistuttaa. 

Lisätietoja: Aimo Takala, toimitusjohtaja, Kemijoki Oy: puh. 016 740 2285

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa