Kirkko tähtää 7 miljoonan euron vuosisäästöihin

Suomen evankelisluterilainen kirkko käynnistää mittavan 10,6 miljoonan euron it-hankkeen, jossa seurakuntien kirjanpito ja palkanlaskenta yhdistetään valtakunnalliseen palvelukeskukseen. Kirkon uuden palvelukeskuksen, Kipan, palkanlaskennan sovelluksen toimittaa Logica.

Keskeinen syy uudistukseen on kirkon seurakuntatalouksissa työskentelevien runsas eläkepoistuma lähivuosina. Arviolta 35 prosenttia taloushallinnossa työskentelevistä jää eläkkeelle seuraavan viiden vuoden aikana.

Kirjanpito ja palkanlaskenta keskitetään uuteen palvelukeskukseen Ouluun, jota tukee kolme muuta sivupistettä.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon yli 300 seurakuntatalouden talouspalveluiden hoito siirtyy palvelukeskukseen mukaan viiden vuoden aikana 2012–2017, noin muutaman kymmenen seurakunnan vuosivauhtia.

Kirkko tähtää 7 miljoonan euron vuosisäästöihin. Nykyisellään kulut ovat kaikkine kustannuksineen 26 miljoonaa euroa vuodessa.

Palvelukeskukset lisäävät luotettavuutta

”Projektiin lähtiessämme tarkoituksena oli vain kehittää talous- ja tietohallintoamme. Pian kävi selväksi, että keskittämällä osaamisen palvelukeskuksiin saisimme aikaan parhaan tuloksen. Tietojärjestelmien kehittyminen on tehnyt tämän mahdolliseksi”, kertoo palvelukeskuksen asiakaspalvelupäällikkö Anne Saloniemi.

Kirkko kilpailutti neuvottelumenettelyllä useita suuria toimittajaehdokkaita, joista Logica vakuutti osaamisellaan parhaiten.

”Päätöksentekokriteerimme olivat erittäin tarkat ja yksityiskohtaiset, sisältäen kolme suurta osa-aluetta eli hinnan, toteutuksen ja ratkaisun. Logica sai kaikissa osa-alueissa eniten pisteitä, joka johti täyteen sadan pisteen yhteismäärään”.

Saloniemen mukaan osaamisen keskittäminen helpottaa ylläpitoa ja vähentää samalla työmäärää. Palvelukeskuksessa kaikki hoidetaan sähköisesti ja käytännössä huomattavasti aiempaa sujuvammin.

”Palvelukeskuksia voidaan katsoa eräänlaisina asiantuntijakeskittyminä, osaamispooleina, jolloin asiakkaille tuotettavien palveluiden haavoittuvuus pienenee. Yhteneväiset ja vakioidut toimintamallit parantavat puolestaan palvelun laatua. Kokemuksemme palvelukeskusten ja niitä tukevien tietoteknisten ratkaisujen toimittamisesta auttaa asiakkaitamme aina palvelukeskuksien perustamisvaiheesta toiminnan vakiinnuttamiseen.”, sanoo johtaja Jukka Kotro Logicalta.

Lisätietoja:

Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus Kipa, asiakaspalvelupäällikkö Anne Saloniemi, puh. 09 180 2584

Logica, johtaja Jukka Kotro, julkishallinto, puh. 0400 497 886

Logica on IT-palveluyritys, joka yhdistää ihmiset, liiketoiminnan ja teknologian mahdollisuudet. Palveluksessamme on 41 000 henkilöä, joista Suomessa 3 200. Konsultoimme asiakkaitamme toiminnan kehittämisessä, integroimme tietojärjestelmiä ja olemme asiakkaidemme ulkoistuskumppani. Asiakkainamme on johtavia eurooppalaisia yrityksiä ja julkishallintoa. Sitoudumme pitkään yhteistyöhön ja perehdymme asiakkaidemme toimintaan. Innovatiivisten palveluiden avulla tuotamme asiakkaillemme arvoa. Logica on listattu Lontoon ja Amsterdarmin pörsseissä. Lisätietoja www.logica.fi ja www.logica.com.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa