OTT, KTM, VT MÅRTEN KNUTS ON KUTSUTTU KROGERUKSEN OSAKKAAKSI VAHVISTAMAAN RIITOJENRATKAISU JA PÄÄOMAMARKKINAT -RYHMIÄ

Oikeustieteen tohtori, kauppatieteiden maisteri, varatuomari Mårten Knuts on kutsuttu asianajotoimisto Krogeruksen osakkaaksi. Knuts siirtyy Waselius & Wistiltä, jossa hän on työskennellyt arvopaperi-markkinaoikeuden ja riitojen ratkaisun parissa vuodesta 2002. Knut-silla on kansainvälistä työkokemusta Linklatersilta Lontoosta ja Kro-mann Reumertilta Kööpenhaminasta. Knuts väitteli keväällä 2010 Helsingin yliopistosta Pohjoismaiden ensimmäisenä kurssin vääris-tämisestä arvopaperimarkkinoilla ja julkaisee keväällä 2011 kirjan sisäpiirisääntelystä arvopaperimarkkinoilla. Knuts luennoi säännölli-sesti arvopaperimarkkinasääntelystä kansainvälisissä ja kotimaisissa pääomamarkkina- ja pörssioikeus seminaareissa.

"Knuts on loistava vahvistus mille tahansa asianajotoimistolle. Hyödynnämme hänen poikkeuksel-lista arvopaperimarkkinaoikeudellista osaamista ja kokemusta yritysjohdon vastuukysymyksistä niin asiakkaidemme transaktioissa kuin riitojen ratkaisussa. Knuts on uuden sukupolven moderni, jolle kansainvälisyys ja verkostoituminen ovat itsestään selvää sekä ratkaisujen löytäminen on ammattikuntamme ainoa tarkoitus", Krogeruksen Managing Partner Juha Pekka Katainen sanoo.

"Knuts tukee erinomaisesti strategiaamme olla selvästi yksi Suomen johtavista asianajotoimistosta valituilla liiketoiminta-alueilla: transaktiot, riitojen ratkaisu, kilpailuoikeus, TMT (teknologia, media & telekommunikaatio) sekä energia. Jatkamme edelleen vahvaa panostamista näihin valittuihin liike-toiminta-alueisiin", Katainen jatkaa.

Mårten Knuts otti Krogeruksen kutsun innostuneena vastaan. "Krogerus on johdonmukaisesti to-teuttanut strategiansa kasvaa kansainvälisen Suomen eturivin asianajotoimistoksi. Toimisto, jonka liiketoiminta kasvaa suhdanteista huolimatta, tekee asioita oikein. Sellaiseen joukkueeseen on to-della kivaa päästä pelaamaan."

 

www.krogerus.com.

Lisätietoja antavat:

Juha Pekka Katainen   
puh. +358 (0)500 701 182   
PL 533 (Jaakonkatu 3 A), 00101 Helsinki

Mårten Knuts
puh. +358 (44) 750 5630

Asianajotoimisto Krogerus Oy on kotimaiseen ja kansainväliseen liikejuridiikkaan erikoistunut suuri suo-malainen asianajotoimisto. Krogerus on kasvanut 2000-luvulla selvästi muita suuria asianajotoimistoja nope-ammin; yrityksen liikevaihto on lähes kuusinkertaistunut ja lakimiesten määrä nelinkertaistunut vuodesta 2000. Krogeruksen palveluksessa on 150 työntekijää, joista lakimiehiä on 85. Viimeisen 1,5 vuoden aikana Krogerus on jatkanut kasvustrategiansa toteuttamista rekrytoimalla arvostettuja osaajia kaikille keskeisille liiketoiminta-alueilleen: oikeusneuvos Gustaf Möller (riitojen ratkaisu), Mika Puittinen (teknologia), Marjukka Sippola (pääomamarkkinaoikeus), Leena Lindberg (kilpailuoikeus), Antti Lehtimaja (vero-oikeus) ja Mårten Knuts (pääomamarkkinaoikeus). Krogeruksen asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset suuryritykset, ra-hoituslaitokset, pääomasijoittajat sekä julkishallinto.

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa