Panostukset pk-yritysten kansainväliseen kasvuun tuottavat tulosta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) tuoreen selvityksen mukaan Finpron asiakkuus tukee suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistä kasvua etenkin, kun nämä yritykset perustavat uusia tytäryrityksiä ulkomaille tai laajentavat ulkomaista toimintaansa uusiin maihin.

”Tutkimustulosten mukaan Finpron asiakkuus tukee pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä ja kasvua. Tulokset vahvistavat sen, että Finpron toimintaa on kehitetty viime vuosina oikeaan suuntaan. Tulevaisuudessa keskitymme yhä voimakkaammin rakentamaan innovatiivisten ja kasvuhakuisten pk-yritysten kasvua ja menestystä kansainvälisillä markkinoilla”, Finpron toimitusjohtaja Kari Häyrinen sanoo.

ETLA:n selvityksen mukaan Finpron asiakasyritykset ovat muita pk-yrityksiä kansainvälisempiä ja innovatiivisempia. Muihin pk-yrityksiin verrattuna Finpron asiakkailla on selvästi useammin hallussaan patentteja ja niiden taseesta suurempi osa on aineettomia hyödykkeitä – kuten liikearvoa ja tutkimus- ja kehittämismenoja. Finpron asiakkaat ovat tuottavampia ja kasvavat keskimäärin nopeammin kuin muut pk-yritykset.

Uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin

Suomessa pk-yritysten suora vienti on vain alle 20 % koko viennistä. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava luku on noin 25 % ja Tanskassa jopa 70 %. Häyrisen mukaan globalisaation ja elinkeinoelämän rakenteen muutoksen myötä pk-yritysten kansainvälistymisen ja viennin lisäämisen merkitys korostuu.

”Suomalaisten vientiyritysten kansainvälinen menestyminen on edellytys uusien työpaikkojen syntymiselle ja Suomen vahvemman roolin hakemiselle globaalissa taloudessa. Uuden hallituksen panostukset pk-yritysten kansainvälistymiseen ovat merkittäviä koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta”, Häyrinen sanoo.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, viime vuosina uusista työpaikoista Suomessa yhdeksän kymmenestä on syntynyt pk-yrityksiin. Tutkimuksen mukaan Finpron asiakasyrityksillä on suurempi työlllistävä vaikutus kuin muilla pk-yrityksillä, erityisesti kotimaan työllisyys oli näissä yrityksissä lisääntynyt enemmän kuin muissa.

”Koska Suomen tulevaisuus on niin vahvasti riippuvainen pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisestä, on tärkeää tiedostaa, että valtion ylläpitämällä yritystukijärjestelmällä on sen tavoittelemaa vaikuttavuutta”, Häyrinen toteaa.

Finpron vaikuttavuutta tutkinut ETLA:n analyysi tarkastelee Finpron asiakkuuden yhteyttä pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymiseen ja niiden taloudelliseen suorituskykyyn. Yli 9 000 yrityksen tutkimusaineisto keskittyi pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka työllistivät tarkastelun alkuvuonna 2004 vähintään viisi ja korkeintaan 250 henkilöä Suomessa.

Lisätietoja:
Kari Häyrinen, toimitusjohtaja, Finpro, puh. 040 343 3464, kari.hayrinen@finpro.fi
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro, puh. 040 512 1375, outi.torniainen@finpro.fi

Finpro on maailmanlaajuisesti toimiva, suomalaisten yritysten kansainvälistä kasvua ja menestystä rakentava asiantuntijaorganisaatio, jonka yli 350 asiantuntijaa työskentelee 66 toimipisteessä 45 maassa. Finpro palvelee yrityksiä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konseptilla.

Finpron aktiivinen tulevaisuuden ennakointi, kansainvälistymisosaaminen ja kilpailukykyiset palvelut sekä maailmanlaajuinen verkosto antavat suomalaisyrityksille mainiot lähtökohdat oman liiketoimintansa ja kilpailukykynsä kehittämiseen. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, Future Learning Finland ja FinNode.
Lisätietoja:
www.finpro.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa