Pekingin päästövähennykset suomalaisyrityksille miljardimahdollisuus

Finpron ja Cleantech Finlandin mukaan Pekingin päästövähennykset avaavat suomalaisyrityksille miljardiluokan vientimahdollisuudet. Pekingin savusumuun ja muihin ympäristöongelmiin haetaan nyt ratkaisuja myös suomalaisyrityksiltä.

Beautiful Beijing -hanke avaa jopa usean miljardin euron mahdollisuuksia suomalaisille cleantech-yrityksille. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään ehdotus konkreettisista toimenpiteistä, joiden avulla on mahdollista parantaa Pekingin elinympäristöä ja muun muassa ilmanlaatua, Cleantech Finland for China -projektin johtaja, Finpron seniorikonsultti Eero Siitonen toteaa.

Tekesin ja Kiinan ympäristönsuojeluministeriön allekirjoittama Beautiful Beijing -hanke on Team Finlandin yhteisprojekti. Syksyllä käynnistyvässä hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suomalaisilla cleantech-yrityksillä on mahdollisuus päästä esittelemään ratkaisujaan ja osaamistaan myös suoraan kiinalaisille päättäjille.

Jos yrityksen strategiana on laajentaa tai käynnistää liiketoimintaa Kiinassa, niin syksyllä käynnistyvä hanke avaa mahdollisuudet tähän. Suomalaista cleantech-osaamista etsitään viidellä osa-alueella: energian tuotanto ja jakelu, rakentaminen, liikenne, teollisuus ja ilmanlaadun seuranta, Siitonen sanoo.

Hanke käynnistyy nopealla aikataululla ja yritykset voivat ilmoittautua mukaan 13.9. mennessä. Syksyn aikana selvitetään muun muassa suomalaisten yritysten ratkaisujen kysyntää ja vuodenvaihteessa käynnistyy demo- ja pilottihankkeiden suunnittelu, jonka tavoitteena saada pikaisesti rakennettua käytännön malliprojekteja.

Miljardiluokan vihreät investoinnit

Pelkästään kuluvana vuonna Pekingissä käytetään 760 miljoonaa euroa päästöjen vähentämiseen. Vuoteen 2015 mennessä Peking leikkaa hiilen kulutusta 23,3 miljoonasta tonnista 15 miljoonaan tonniin.

Pekingin, kuten muunkin Kiinan, päästöistä valtaosa muodostuu teollisuudesta, liikenteestä ja asumisesta. Autojen rekisteröintimäärä kasvaa yli 20 prosenttia vuodessa ja esimerkiksi pelkästään uusia asuinrakennuksia nousee yhden Helsingin asuinrakennuskannan verran vuodessa. Suomalaisyrityksillä on mahdollisuus olla yhdistämässä Pekingissä ympäristöongelmien ratkaisu kannattavaan liiketoimintaan, Finprossa toimivan Cleantech Finlandin ohjelmajohtajana 1.9.2013 aloittanut Kaisa Hernberg toteaa.

Kiina aikoo investoida yli 200 miljardia euroa seuraavan viiden vuoden aikana ilman laadun parantamiseen. Tavoitteena on vähentää päästöjä 25 prosenttia vuoden 2012 tasosta vuoteen 2017 mennessä. Kiina on jo käynnistänyt kesäkuussa päästökaupan kuudella alueella tavoitteenaan ottaa käyttöön maan kattava päästökauppajärjestelmä vuonna 2015.

Onnistuminen Pekingissä toimii yrityksille ponnahduslautana Kiinan muihin suurkaupunkeihin, jotka painivat samojen ongelmien parissa, Hernberg sanoo.

Yritysten ratkaisuiden ja tutkimusyhteistyön lopputuloksena hankkeessa laaditaan suositusraportti siitä, miten Suomi ja Kiina voivat yhdessä parantaa Pekingin elinympäristöä ja erityisesti ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Tämän jälkeen on tavoitteena pystyttää käytännön pilottihakkeita. Beautiful Beijing -hankkeen noin miljoonan euron rahoituksesta vastaavat Tekes, Finpron hallinnoima Cleantech Finland for China yhdessä suomalaisyritysten kanssa ja Kiinan ympäristönsuojeluministeriö.

Lisätietoja:
Eero Siitonen, Cleantech Finland for China -projektin johtaja, seniorikonsultti, puh. +358 40 042 3504, +86 135 0129 0567 eero.siitonen(a)finpro.fi
Kaisa Hernberg, ohjelmajohtaja, Cleantech Finland, puh. +358 40 562 3242, kaisa.hernberg(a)finpro.fi
Pietro, Karjalainen, Aasian myyntijohtaja, Finpro, puh. 040 179 5755, pietro.karjalainen(a)finpro.fi
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro, puh. + 358 40 512 1375, outi.torniainen(a)finpro.fi

Finpro
Finpro on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio. Finpro edistää asiakkaidensa kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla.

Finpro verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. 370 asiantuntijaamme työskentelee 69 toimipisteessä lähes 50 eri maassa. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland ja Future Learning Finland. www.finpro.fi

Cleantech Finland
Cleantech Finland vauhdittaa suomalaisen ympäristöliiketoiminnan kasvua. Autamme alalla toimivia suomalaisyrityksiä löytämään kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, markkinoimaan osaamistaan sekä kehittämään yhdessä kansainvälisesti kiinnostavaa tarjoomaa. Tavoitteenamme on nostaa Suomi maailman johtavaksi cleantech-asiantuntijamaaksi. Päämarkkina-alueemme ovat Eurooppa, Venäjä, Intia ja Kiina.

Cleantech Finland toimii osana Finpron organisaatiota. Cleantech Finland -brändin omistaa Elinkeinoelämän keskusliitto, EK.
www.cleantechfinland.com, www.solved.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa