Perintö- ja lahjaverotus uudistuu vuodenvaihteessa – vain harva kiinnostunut perintöasioistaan

Parhaillaan vireillä oleva verouudistus muuttaa perintö- ja lahjaverotuksen pelisääntöjä vuoden 2017 alussa ja vaikuttaa suoraan suomalaisten jättämiin perintöihin. Finanssiyhtiö Investiumin selvityksen mukaan suomalaisista vain joka kuudes kertoo suunnitelleensa jättämäänsä perintöä verotuksen kannalta. Muutamilla yksinkertaisilla neuvoilla on mahdollista säästää merkittäviäkin rahasummia.

Vaikka verosuunnittelu on ollut viime aikoina paljon pinnalla, valtaosalla suomalaisista on tapanaan sivuuttaa perintö- ja lahjaverotukseen liittyvä pitkäjänteinen ennakkosuunnittelu. Finanssipalveluyritys Investiumin suomalaisten talouteen liittyviä asenteita ja käytäntöjä kartoittanut selvitys paljasti, että vain 16 prosenttia suomalaisista on suunnitellut jättämäänsä perintöä verotuksen kannalta.

- Nyt tulevan perintö- ja lahjaverouudistuksen alla on oikea aika kiinnittää huomiota perintökysymyksiin. Sukupolvelta toiselle periytyvässä omaisuudessa on pelissä monesti niin isoja summia, että pienelläkin prosentuaalisella säästöllä voi olla oleellinen vaikutus kokonaisuuteen, jonka jättää perinnöksi läheisilleen, huomauttaa Investiumin hallituksen puheenjohtaja Tarkko Laitinen.

 - Perintöasiat luonnollisesti kiinnostavat iäkkäämpiä suomalaisia muita enemmän, mutta selvitykseen vastanneista 60-70-vuotiaista vastaajistakin vain noin kolmannes kertoi suunnitelleensa perintöään verotuksen kannalta, Laitinen toteaa.

Uudistuksessa keskeisimmät perintöverotuksen lainalaisuudet eivät muutu. Perittävän kannattaa jatkossa – kuten aiemminkin – pyrkiä siirtämään varallisuuttaan seuraavalle sukupolvelle jo omana elinaikanaan. Lähtökohtaisesti perintöveroa joutuu maksamaan sitä vähemmän, mitä pienemmissä osissa perintöä jaetaan ja mitä aikaisemmassa vaiheessa elinaikanaan sitä antaa.

- Kuten keväinen selvityksemme osoitti, moni suomalainen jättää kuitenkin perintöveron suunnittelun kokonaan tekemättä. Asiaa ei ehkä miellä suureksi kysymykseksi, mutta sen sivuuttaessaan tulee tiedostamattaan tehneeksi valinnan siirtää omaisuuttaan ennemmin valtiolle kuin omille lapsilleen, puolisolle tai muille valitsemilleen tahoille, Laitinen huomauttaa.

Yksi tavallisimmista keinoista siirtää omaisuutta jälkipolville on lahjoitus, ja vuodenvaihteen uudistus tuo siihen muutoksen. Esimerkiksi osakkeita tai rahaa on tähän saakka voinut lahjoittaa lapsilleen ilman veroseuraamuksia 3 999 euron arvosta kolmen vuoden välein. Vuodenvaihteessa verottoman lahjoituksen katto nousee 4 999 euroon. Suunnitteilla olevien lahjoitusten kanssa on siis järkevintä odottaa ensi vuoden alkuun.

Säästöhenkivakuutusten perintöverotus muuttuu

Myös säästöhenkivakuutuksiin eli sijoitusvakuutuksiin on kohdistumassa merkittävä muutos, kun niistä maksettavien henkivakuutuskorvausten osittainen verovapaus on poistumassa vuodenvaihteessa. Hallituksen esityksen mukaan säästöhenkivakuutuksista poistettaisiin vuoden vaihteessa 35 000 verovapaaosuus edunsaajiksi merkittyjen lähiomaisten osalta. Sijoitusvakuutuksilla on kuitenkin monia muita etuja, joiden vuoksi ne ovat jatkossakin käytännöllisiä palveluita.

- Sijoitusvakuutusten keskeiset hyödyt liittyvät jatkossakin verotehokkaaseen sijoittamiseen. Iäkkäämmille vakuutuksenottajille ne tarjoavat kuitenkin myös suojaa omaisuudelle. Jos vakuutuksenottaja sattuu esimerkiksi tarvitsemaan vanhemmalla iällä hoitoa, vakuutuksiin kiinnitetty varallisuus on suojassa hoitolaitosmaksuilta. Niiden avulla on mahdollista myös varmistaa, että perittävä omaisuus ohjautuu pelkästään omille lapsille eikä heidän puolisoilleen, Laitinen summaa.

Tutkimus toteutettiin maaliskuussa 2016 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset. Tutkimukseen vastasi 1001 vastaajaa ja tutkimusotos oli kansallisesti edustava.

Perintösuunnittelu kannattaa – nämä neuvot säästävät rahaa

  1. Lahjojen antaminen: Omaisuutta kannattaa alkaa siirtää seuraavalle sukupolvelle varhain ja pienissä erissä. Lahjan antamista miettivän kannattaa kuitenkin odottaa vuodenvaihteen yli, jolloin lahjaverotus on kevenemässä ja verovapaan lahjan yläraja nousee. Myös hallintaoikeuden pidättämistä voi hyödyntää lahjassa ja pienentää näin lahjansaajalle tulevia veroseuraamuksia. Tällöin veroetu on sitä suurempi, mitä nuorempana lahjanantaja lahjan antaa.
  2. Testamentti: Monet suomalaiset pitävät testamentin laatimista ylitsepääsemättömän hankalana. Tosiasiassa prosessi on helppo ja kannattava, sillä testamentilla voi suunnitella perintöveroseuraamuksia merkittävästi sekä suojata perillisiä huomattaviltakin riidoilta ja erimielisyyksiltä. Laadittu testamentti on myös tärkeää pitää säännöllisesti ajan tasalla.
  3. Hallintaoikeustestamentti: Hallintaoikeustestamentti siirtää omaisuutta – esimerkiksi asunnon – perilliselle, mutta säilyttää omaisuuden hallintaoikeuden leskellä tämän elinaikana.
  4. Perinnöstä luopuminen sukupolven yli: Suvussa kulkevasta perinnöstä on mahdollista sivuuttaa yhdet perintöverot, jos vanhempansa perivä luopuu perinnöstään oman lapsensa hyväksi.
  5. Alihintainen kauppa omille lapsille: Omaisuutta voi myös myydä omille lapsilleen alihintaan. Kauppahinnan tulee kuitenkin olla yli 75 % omaisuuden todellisesta arvosta, jotta myyntiä ei tulkittaisi lahjaksi verotuksessa.
  6. Sijoitusvakuutukset: Säästöhenkivakuutus eli sijoitusvakuutus tarjoaa ottajalleen kustannussäästöjä. Vakuutuksella voi myös suojata omaisuuttaan hoitolaitoksilta ja lasten puolisoilta.
  7. Osakkeet lahjana: Erityisen hyvin lahjoitettavaksi sopivat hyvin tuottaneet osakkeet, sillä lahjan arvoksi katsotaan luovutuspäivän arvo ja vuoden kuluttua lahjan vastaanottamisesta osakkeet voi myydä ilman veroja ennen lahjan antopäivää kertyneestä arvonnoususta.

Olen suunnitellut jättämääni perintöä verotuksen kannalta / 18-70-vuotiaat vastaajat (n=945)

Täysin samaa mieltä 5 %
Jokseenkin samaa mieltä 11 %
En samaa enkä eri mieltä 13 %
Jokseenkin eri mieltä 14 %
Täysin eri mieltä 57 %

Olen suunnitellut jättämääni perintöä verotuksen kannalta / 60-70-vuotiaat vastaajat (n=202)

Täysin samaa mieltä 15 %
Jokseenkin samaa mieltä 20 %
En samaa enkä eri mieltä 20 %
Jokseenkin eri mieltä 17 %
Täysin eri mieltä 29 %

Lisätietoja:                     
Tarkko Laitinen, Investium, hallituksen puheenjohtaja, tarkko.laitinen@investium.fi, 045 110 9008

Investium on suomalainen finanssikonserni, joka vertailee ja välittää ensiluokkaisia sijoitus- ja vakuutusratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan. Vuonna 1994 perustettu yhtiö on tehnyt yli 10 000 asiakkaalleen erilaisia ratkaisuja yhteensä noin 2 miljardin euron edestä. Investiumilla ei ole omia tuotteita, vaan se etsii, kilpailuttaa ja välittää asiakkailleen yksilöllisesti sopivimmat vaihtoehdot koti- ja ulkomaisilta finanssimarkkinoilta ilman lisäkustannuksia.

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa