Ruotsin mediakentän keskittymisestä bisnesmahdollisuuksia suomalaisille

Ruotsin mediakentällä odotetaan lehtitalojen keskittymiseen johtavia yritysjärjestelyjä. Digitalisoituminen ja palvelujen keskittäminen pakottavat ruotsalaiset lehtitalot modernisoimaan tietojärjestelmiään. Tämä avaa suomalaisyrityksille liiketoimintamahdollisuuksia.

”Meneillään oleva mediakentän murros Ruotsissa tarkoittaa lehtitalojen keskittymiskehitystä, mutta myös suurten mediakonsernien toimintojen tehostamista. Palvelujen keskittäminen ja digitalisoituminen asettavat uusia vaatimuksia lehtitalojen tietojärjestelmille. Suomessa vastaavanlainen kehitys on pidemmällä”, kertoo Lehtitalojen tietojärjestelmät -vientirenkaasta vastaava Finpron seniorikonsultti Juha Peltomäki.

Finpron Lehtitalojen tietojärjestelmät -vientirengas vie suomalaista tietojärjestelmäosaamista Ruotsin lehtitaloille. Vientirenkaan neljä yritystä toimittavat valmiita tietojärjestelmien kokonaisratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Lehtitalojen tietojärjestelmillä tarkoitetaan useita erilaisia tietojärjestelmiä kuten lehden toimituksen ja ilmoitusmyynnin työkaluja, tilaaja- ja jakelujärjestelmiä ja taloushallinnon tietojärjestelmiä.

Tilaajarekisterit lehtitalojen arvokkain omaisuus


”Lehtitalojen arvokkainta omaisuutta ovat tilaajarekisterit ja niiden hallinnointi. Tietojärjestelmiin kohdistuu laajentuvia vaatimuksia, kun rekistereitä yhdistetään palveluja keskitettäessä. Vielä suurempi muutos on digitalisoituminen. Siirtyminen näköislehtiin, mobiiliuutisiin ja räätälöityihin digitaalisiin sisältöihin laajentaa asiakkuuksien hallintaa. Vientirenkaan ansiosta voimme vastata näihin haasteisiin valmiilla kokonaisratkaisuilla”, kertoo Jaicom Oy:n toimitusjohtaja Jorma Ainassaari.

Vientirengas keskittyy erityisesti Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden markkinoille, jotka muistuttavat toimintatavoiltaan Suomea. Esimerkiksi ennakkotilaukset ovat lehtitalojen toiminnassa keskeisellä sijalla irtonumeromyynnin sijaan. Toisaalta esimerkiksi lehtitalojen digitaalisten palveluiden käytössä ollaan Ruotsissa pidemmällä kuin Suomessa.

”Ruotsi on loikan edellä Suomessa digitaalisten mediapalveluiden käyttämisessä ja kehittämisessä. Digitaalisten palvelujen kehittäminen vientituotteeksi vain Suomen markkinoilla ei riitä, vaan on tärkeää päästä kehittämään palveluita yhdessä ruotsalaisten kanssa”, sanoo Arena Interactive Oy:n toimitusjohtaja Marko Filenius.

Fileniuksen mukaan vientirengas on edistänyt verkottumista paitsi ulkomailla myös suomalaisten yritysten kesken. Vientirenkaassa mukana olevat yritykset ovat kehittäneet tuotteitaan toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi, joka tuottaa asiakkaille lisäarvoa.

”Vientirenkaassa on hiottu yhteen neljän yrityksen osaaminen. Onnistuminen on lähtenyt osallistuvien yritysten johdosta. He ovat toimineet avoimesti ja ennakkoluulottomasti yhdessä. Omaa tietoa ja osaamista ei ole pantattu, vaan kokonaisuudesta on tehty yhdessä parempi”, Peltomäki sanoo.

Lisätietoja:
Juha Peltomäki, seniorikonsultti, Finpro, +358 40 343 3304, juha.peltomaki@finpro.fi
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro, +358 40 512 1375, outi.torniainen@finpro.fi

Finpron vientirenkaan avulla suomalaiset pk-yritykset voivat luotettavasti, kustannustehokkaasti ja pienellä riskillä ottaa ensimmäiset askeleet uudelle markkinalle. Yrityksille muodostuu vientirenkaan toiminta-aikana realistinen käsitys markkinan mahdollisuuksista ja potentiaalisista asiakkaista, ja samalla ne solmivat ensimmäiset kontaktinsa kohdemaahan. Vientirenkaan yrityksillä on käytössä yhteisesti valittu vientipäällikkö ja apunaan Finpron asiantuntijat, jotka ohjaavat toimintaa. Vientirenkaan muodostavat 4-6 yritystä, joilla on toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluita. Finprolla on jatkuvasti käynnissä tai suunnitteilla 20–30 aktiivista vientirengasta eri toimialoilta kaikkialla maailmassa.
www.finpro.fi/finpro-vientirenkaat

Finpro on globaalisti toimiva suomalaisten yritysten kansainvälistä menestystä edistävä asiantuntijaverkosto. Finpron yli 300 työntekijää työskentelevät 57 toimipisteessä yli 40 eri maassa. Finpro tarjoaa asiantuntemustaan ja palveluita yritysten kansainvälistymisen kaikissa eri vaiheissa. Toimialaosaaminen, markkinatuntemus, hyvät kansainväliset ja paikalliset verkostot sekä kyky nähdä ja ymmärtää tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ovat se lisäarvo, jota Finpro tarjoaa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi suomalaiselle teollisuudelle ja liiketoiminnalle.
www.finpro.fi

Finpron Lehtitalojen tietojärjestelmät -vientirenkaan jäsenyritykset:

Arena Interactive Oy – media-alan mobiiliratkaisut. Arena Interactive on media-alan mobiiliratkaisuiden toimittaja Pohjoismaissa.  Yrityksen tuotevalikoima käsittää mobiilipalvelut aina yksittäisestä ratkaisusta kokonaisvaltaiseen asiakkaan liiketoiminnan mobilisointiin.
Marko Filenius, toimitusjohtaja, Arena Interactive Oy, +358 50 366 5447, marko.filenius@arenainteractive.fi

Faktor Oy – medialogistiikka. Faktor on BPO-tuotantopalvelujen tuottaja printtimediataloille. Yrityksen ratkaisut pitävät sisällään kaiken, mitä tapahtuu sisällöntuotannon jälkeen: taiton, kuvankäsittelyn, reprotyöt, ilmoitustrafiikin, painoaineistot ja arkistoinnin. Faktor yhdistää ulkoistuspalvelut ja teknologian valmiiksi paketiksi, jolla varmistetaan lehtien tekninen laatu ja prosessin toimivuus kustannustehokkaasti.
Pekka Hämäläinen, toimitusjohtaja, Faktor Oy, 040 732 2456, pekka.hamalainen@faktor.fi

IPSS – Intelligent Precision Solutions and Services Oy – asiakastiedon hyödyntäminen ja monikanavainen asiakasdialogi. Yritys auttaa asiakkaittaan kehittämään liiketoimintaansa asiakastietoa tehokkaasti hyödyntämällä. IPSS kokoaa asiakastyöskentelyn ympäristön: laadukkaan asiakastiedon, modernit työkalut, asiakasdialogi useissa kanavissa ja toimintamallit.
Terho Norja, toimitusjohtaja, IPSS Oy, 050 403 3395, terho.norja@ipss.fi

Jaicom Oy – tilaaja- ja levikkijärjestelmät. Jaicom on suomalainen ohjelmistotalo, joka on erikoistunut sanomalehtien tilaaja- ja levikkijärjestelmiin. Yli 220 lehtinimikettä Suomessa ja Ruotsissa käyttää tilaus- ja jakelutoiminnoissaan yrityksen tuotteita.
Jorma Ainassaari, toimitusjohtaja, Jaicom Oy, 040 058 1684, jorma.ainassaari@jaicom.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa