Sovellustransformaatio tuo yritysten toimintaan ketteryyttä ja nopeutta

HP:n teettämän kyselyn mukaan 95 % johtajista pitää innovointia olennaisena menestykselle


HP julkistaa uusia sovellustransformaatioon (Application Transformation) liittyviä tuotteita, jotka auttavat yrityksiä antamaan vauhtia innovointiin entistä ketterämmin ja nopeammin toimivien sovellusten avulla.

Yritysten nykyisessä toimintaympäristössä kaikki osapuolet olettavat tiedon olevan saatavilla helposti ja turvallisesti silloin kun sitä tarvitaan. Nopea ja tehokas innovointi edellyttää yrityksiltä valmiutta palvella asiakkaitaan ja reagoida heidän tarpeisiinsa välittömästi.

”Markkinajohtajat ja perässähiihtäjät erottaa toisistaan nimenomaan innovointi”, kertoo HP Suomen konsultointi- ja ulkoistusliiketoiminnasta vastaava johtaja Yrjö Lehtonen. ”Teknologia on suuryritysten innovoinnin keskeinen moottori, kun ne pyrkivät pääsemaan asettamiinsa tavoitteisiin tasaisesti ja nikottelematta.”

HP:n teettämä tuore kartoitus* paljastaa innovoinnin nykyisen roolin organisaatioissa. Yksityisen ja julkisen sektorin johtajista 95 prosenttia pitää innovointia oleellisena organisaationsa menestyksen kannalta. Tärkeimpänä syynä innovoinnin tarpeellisuudelle pidettiin kummallakin sektorilla sen vaikutusta kasvuun (84 prosenttia vastaajista yksityisellä ja 63 prosenttia julkisella sektorilla).

Vastauksista kävi myös ilmi, että innovoinnin tärkeimpinä tavoitteina pidetään ”asiakkaiden tai kansalaisten kysynnän muuttamista” ja ”korkealaatuisempien tuotteiden ja palveluiden tuottamista”. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista näki innovoinnin kantavana voimana teknologian. Kyselyssä tutkittiin myös, mihin johtajat investoisivat ensiksi edistääkseen innovointia. Ykkösvastaus oli "sovelluksiin ja ohjelmistoihin joustavampien prosessien aikaansaamiseksi".

HP on julkistanut suuryritysten innovoinnin tueksi sovellustransformaatioratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita kartoittamaan liiketoimintansa taustalla toimivien sovellusten nykytilan ja kehitystarpeet, nykyaikaistamaan ne ja hallinnoimaan niitä entistä käytännöllisemmin. Uudet julkistukset tukevat yritysten jatkuvaa toimintavalmiutta päivittämällä niiden käyttämät sovellukset ja prosessit tämän päivän tarpeita vastaaviksi.

Perusteellisella kartoituksella paras lopputulos
HP:n sovellustransformaation ratkaisut auttavat yrityksiä hahmottamaan omia sovelluskokonaisuuksiaan entistä paremmin sekä päättämään, miltä osin ne halutaan säilyttää nykyisellään, uudistaa tai poistaa käytöstä. Tämä on sovellustransformaation ensimmäinen vaihe.

HP Application Portfolio Management (APM) -ohjelmistopalvelu auttaa analysoimaan sovelluskokonaisuutta suhteessa yritysten tavoitteisiin. Perusteelliseen analyysiin pohjautuva suunnitelma auttaa välttämään hukkainvestointeja ja riskejä sovellustransformaatioprojektien aikana. HP Applications Rationalization -palveluilla yritykset voivat laatia omiin tarpeisiinsa räätälöidyn tiekartan sovellustransformaatiota varten. Kartoituksessa voidaan huomioida myös sovellusten ja it-ympäristön soveltuvuus pilvipalvelujen käyttöönottoon.

Sovellusympäristöihin uutta eloa nykyaikaistamalla
HP auttaa yrityksiä muuntamaan tällä hetkellä käytössä olevat sovellukset ketteriksi palveluiksi erilaisten konsultointi-, kehitys-, integraatio- ja ulkoistuspalveluidensa kautta. HP Application Transformation Services for Client Computing nykyaikaistaa asiakkaiden laiteympäristöt Windows® 7:n piiriin, mikä tehostaa tuottavuutta, liikkuvan työn mahdollisuuksia ja tietoturvaa. HP:n automaatio, vakioprosessit ja maailmanlaajuinen organisaatio pitävät nykyaikaistamisen kulut ja keston minimissä.

Tietoturvaa ja käytettävyyttä hallinnointityökaluilla
Eräs nykyaikaistamishankkeisiin liittyvä oleellinen huolenaihe ja haaste on tietoturva. HP Fortify Real-Time Hybrid Analysis on ensimmäinen sovellusten tietoturvan analyysityökalu, joka paikantaa ohjelmistojen haavoittuvuudet. HP Fortify 360:n ja HP Application Security Centerin uusiin versioihin yhdistettynä se tarjoaa yrityksille erinomaiset eväät sovelluksiin liittyvien riskien minimoimiseksi.

Hybridipohjainen toimitusmalli tuo lisää nopeutta sovellustransformaatioon
HP tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman pilvipohjaisia ratkaisuja avuksi pilvipalvelujen hyödyntämiseen. HP julkisti kolme uutta pilvipalvelua:

  •  HP Cloud Service Automation 2.0 (CSA) on työkalu pilvisovellusten ja -infrastruktuurin nopeaan rakentamiseen ja käyttöönottoon sekä monipuoliseen seurantaan ja hallinnointiin.

HP:n tarjoamien rahoituspalvelujen avulla yritykset voivat ottaa käyttöön pitkäjänteiset it-investointistrategiat.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote tarkempine tuotetietoineen on luettavissa täällä.

 

Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 050 372 3406, etunimi.sukunimi@hp.com 

Kuvatiedustelut: hp@pohjoisranta.fi

*) ”The State of Innovation”, Burson-Marstellerin HP:lle tekemä kyselytutkimus, maaliskuu 2011. Kysely sisälsi 312 puhelimitse toteutettua haastattelua, jotka suoritettiin Amerikassa (Yhdysvallat, Kanada, Brasilia ja Meksiko), Euroopan ja Lähi-idän (Tanska, Ranska, Saksa, Venäjä, Arabiemiraatit ja Iso-Britannia) sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella (Australia, Kiina, Japani, Filippiinit). Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat yksityisen ja julkisen sektorin johtajat.

HP
HP luo teknologiaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, yrityksille, julkiselle hallinnolle ja yhteiskunnalle. Maailman suurimpana teknologiayrityksenä HP tarjoaa kokonaisuuden, joka kattaa tulostuksen, henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, palvelut ja it-infrastruktuurin. Pilvipalveluiden ja liitettävyyden avulla HP mahdollistaa saumattomat, turvalliset ja päivittäiseen elinympäristöön liittyvät kokemukset verkottuneessa maailmassa. Lisätietoja HP:sta (NYSE: HPQ) löytyy osoitteista www.hp.com ja www.hp.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa